Koncert skupiny Kabát: DPP mlčí, MČ Praha 6 informuje

Tak se nám opakuje stav, kdy Dopravní podnik Praha na internetu mlčí o dopravních opatřeních a Městská část Praha 6 informuje.

 

Z webu www.praha6.cz o dopravně-bezpečnostních opatření kolem:

 

KONCERT KABÁTŮ – DOPRAVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

UVNITŘ ZPRÁVY – DOPRAVNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, ZMĚNY V MHD A PLÁN AREÁLU KONCERTU.

Praha připravuje bezpečnostní opatření k sobotnímu koncertu skupiny Kabát na Vypichu. Očekává se účast až 60 tisíc lidí. Na místě budou složky Integrovaného záchranného systému, Městská policie hl. m. Prahy, odbor bezpečnosti a krizového řízení Magistrátu hl. m. Prahy a Sbor dobrovolných hasičů Prahy 1.

Koncert se bude konat 13. září 2014 od 18:30 do 22:00 hodin v Praze 6 na Vypichu a bude zakončen ohňostrojem.

Na místě budou čtyři sanitní vozy se záchranáři a záchranářský modul Golem. V případě nepříznivých podmínek nahradí modul Golem záchranářský vůz Atego.

Požární ochranu zajistí na místě Sbor dobrovolných hasičů Prahy 1. Na dodržování dopravních opatření a na bezpečnost a pořádek budou dohlížet policisté a strážníci.

Městská policie bude mít ve službě 115 strážníků, kteří budou zajišťovat veřejný pořádek v okolí koncertu, dohlížet na případnou drobnou kriminalitu a pomáhat Policii ČR při regulaci dopravy.

POZOR!

V okolí plánovaného koncertu bude omezen vjezd vozidel mimo dopravní obsluhu.

Dále dojde k omezení dopravy od 12.00 hodin do půlnoci v úseku ulic:  

1. Bělohorská (Tomanova – Slezanů) uzavírka jízdního pasu ve směru z centra, doprava vedena obousměrně v protisměrném pasu

2. Ankarská (Na Vypichu – Bělohorská) uzavírka komunikace v obou směrech, objízdná trasa vedena po okolních místních komunikacích

Z bezpečnostních důvodů bude po skončení koncertu  úplně uzavřena ulice Bělohorská. Případné další uzavírky budou provedeny operativně podle pokynů Policie ČR.

Doporučujeme návštěvníkům využít k přepravě dopravní prostředky MHD.

Dopravní podnik posílí městskou hromadnou dopravu před začátkem i po ukončení koncertu. Na trase metra A budou od 22:15 do 24:00 hodin zkráceny čekací intervaly z 10 minut na pět.

O úklid po koncertu se postarají Pražské služby, a.s.

V sobotu 13. 9. 2014 se na Vypichu uskuteční koncert skupiny Kabát. Návštěvníkům akce doporučujeme využít k dopravě na místo konání linku metra A do stanice metra Hradčanská a dále tramvajovou linku č. 25, jejíž provoz bude z této zastávky posílen již cca od 14:00 hodin.

Po ukončení koncertu bude zajištěna doprava zvláštními tramvajovými vozy ze zastávky Vypich zpět ke stanici metra Hradčanská. Provoz metra na všech linkách bude posílen. Ukončen bude podle standardních jízdních řádů. Navýšena také bude přepravní kapacita všech nočních tramvajových linek.

Změny v zastávkách autobusů

V době od cca 14:00 hod. do cca 21:45 hod. dojde k následujícím úpravám:

Pro linku č. 179 bude zrušena zastávka Nad Markétou (v obou směrech), přemístěny budou zastávky Vypich v obou směrech v oblasti ulice Bělohorská a Koleje Větrník do ulice Na Větrníku poblíž křižovatky s Ankarskou ulicí. Zřízeny budou zastávky Koleje Větrník směr Nové Butovice v ulici Na Větrníku poblíž křižovatky s Ankarskou ulicí, Kajetánka pro směr Nové Butovice v pravidelné zastávce linky č. 174 směr Velká Ohrada a pro směr Letiště Václava Havla v Radimově ulici za křižovatkou s ulicí Patočkovou.

Pro linku č. 191 budou zrušeny zastávky Vypich v Ankarské ulici a Nad Markétou (pro oba směry), přemístěny budou zastávky Vypich v obou směrech do okolí křižovatky Bělohorská x Tomanova a Koleje Větrník do ulice Na Větrníku poblíž křižovatky s Ankarskou ulicí. Zřízeny budou zastávky Koleje Větrník směr Na Knížecí v ulici Na Větrníku poblíž křižovatky s Ankarskou ulicí, Kajetánka pro směr Na Knížecí v pravidelné zastávce linky č. 174 směr Velká Ohrada a pro směr Petřiny v Radimově ulici za křižovatkou s ulicí Patočkovou.

Pro linku č. 347 bude zrušena zastávka Obora Hvězda pro směr Zličín.

V době od cca 21:45 hod. do cca 23:30 hod. dojde k následujícím úpravám:

Pro linky č. 174 a 180 budou zrušeny v obou směrech zastávky Kajetánka, Břevnovská, Vypich, Nemocnice Motol a Šafránecká, přemístěna bude zastávka Motol (v obou směrech) do dočasných zastávek v Plzeňské ulici, zřízeny budou zastávky Malovanka, Koleje Strahov a Stadion Strahov pro oba směry v zastávkách linky č. 143, Podbělohorská a Klamovka pro oba směry v zastávkách linky č. 176.

Pro linku č. 179 budou v obou směrech zrušeny zastávky Nemocnice Motol, Šafránecká, Vypich a Nad Markétou, přemístěny budou zastávky Motol (v obou směrech) do dočasných zastávek v Plzeňské ulici a Koleje Větrník do ulice Na Větrníku poblíž křižovatky s Ankarskou ulicí, zřízeny budou zastávky Koleje Větrník směr Nové Butovice v ulici Na Větrníku poblíž křižovatky s Ankarskou ulicí, Kajetánka pro směr Nové Butovice v pravidelné zastávce linky č. 174 směr Hradčanská a pro směr Letiště Václava Havla v Radimově ulici za křižovatkou s ulicí Patočkovou, Malovanka, Koleje Strahov a Stadion Strahov pro oba směry v zastávkách linky č. 143, Podbělohorská a Klamovka pro oba směry v zastávkách linky č. 176.

Pro linku č. 191 budou zrušeny pro oba směry zastávky Diskařská, Televizní věž, Rozýnova, U Ladronky, Štefkova, Vypich (v ulicích Bělohorská i Ankarská) a Nad Markétou, přemístěna bude zastávka Koleje Větrník do ulice Na Větrníku poblíž křižovatky s Ankarskou ulicí, zřízeny budou zastávky Koleje Větrník směr Na Knížecí v ulici Na Větrníku poblíž křižovatky s Ankarskou ulicí, Kajetánka pro směr Na Knížecí v pravidelné zastávce linky č. 174 směr Hradčanská a pro směr Petřiny v Radimově ulici za křižovatkou s ulicí Patočkovou, Malovanka, Koleje Strahov a Stadion Strahov pro oba směry v zastávkách linky č. 143.

PLÁN AREÁLU: zdroj: kabat.cz

Koncert skupiny Kabát

Koncert skupiny Kabát

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.