80. léta v Praze, Brně a Budapešti

Osmdesátá léta nejsou na videa zachycující tramvajové provozy příliš bohatá. Avšak o to větším „pokladem“ taková videa bývají. Jako třeba následující, zachycující tramvajový provoz v Budapešti v roce 1981, v Brně v roce 1989 a v Praze taktéž v osmdesátémdevátém.

V Budapesti jsou k vidění například soupravy ČKD Tatra T5C5, v Brně jsou záběry kolem Hlavní nádraží a na jednom záběr je také vůz KT8D5. V pražské části videa jsou k vidění především tramvajové úseky v centru Prahy s tramvajemi typu T3 a T3SUCS na linkách 9, 12, 17, 18 či 22.


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.