Pražské tramvaje: Přepravní průzkum (2014)

Kam jezdíme tramvají v Praze? Které tratě jsou přetížené a kde naopak téměř nikdo nejezdí? To vše prozrazuje mapa znázorňující počty přepravených osob v tramvajích během pracovního dne v časovém období 06:00-23:00.

Důležité je poznamenat, že se jedná pro ROPID o citlivá data, která nechce za každou cenu zveřejnit. ROPID dokonce disponuje přesnými čísly přepravených osob v jednotlivých linkách a i v jednotlivých časech. Avšak pokud by tyto data ROPID zveřejnil, už by neobhájil nesmyslné změny v linkách MHD, které v posledních letech pod vedením Pavla Procházky a jeho, „víc než pravé ruky“, Martina Jareše prováděl.

Ale zpátky alespoň k těmto dostupným údajům. Z nich se dozvídáme, že nejvíce cestujících přepraví linka 26, následující linkami jsou 22 a 10. S kapacitními problémy se potýkají nejvíce linky 22, 26 a 5, u nichž je podíl „nevyhovujících spojů“ v libovolném úseku nejvyšší.

Data pochází z měření v roce 2014, kdy byly uzavřeny tratě v Holešovicích a v Trojské ulici a dále je nutno připomenout tehdy končící trasu metra A na Dejvické.

Výsledky přepravního průzkumu v pražských tramvají

Výsledky přepravního průzkumu v pražských tramvají (2014)

Tramvaje v Praze:

Počet denních linek: 23

Počet přepravených osob za den: 1 051 093

Podíl tramvají v přepravených osobách MHD: 28,51 %

Délka tramvajové sítě: 142,7 km

Průměrná cestovní rychlost tramvají: 18,8 km/h

Počet tramvajových vlaků ve špičce: 409

Náklady na 1 provozní kilometr: 67,04 Kč

Nejdelší linka: linka 16 (22,74 km)

Nejvíce přepravených osob na lince: linka 22 (133 035 osob/6-23 h)

Nejvíce spojů na lince: linka 22 (505 spojů/den)

Nejzatíženější úsek: Lazarská – Spálená x Myslíkova 83 450 osob/6-23 h obousměrně

Zastávky/uzly s největším obratem: Anděl – 78 330 osob/6-23 h a I. P. Pavlova – 63 300 osob/6-23 h

Nejkratší interval ve špičce: linky 3, 9, 17 a 22 (4 min)

 

zdroj dat: TSK Praha

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.