Mým čtenářům :)

Moji milí čtenáři dopravního magazínu www.MHD86.cz, děkuji Vám za přízeň v letošním roce a přeji krásné Vánoce a znamenitý následující rok. Těším se naše kontroverzní diskutování a třeba i osobní setkávání.

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.