Naštvaný starosta Libčic na Ropid: Slíbili autobus, nezajistili jej a nekomunikují

S dubnovými změnami měla být zavedena do Libčic nad Vltavou autobusová linka číslo 456. Koncem roku 2016 to slíbil Ropid a Středočeský kraj, který by linku financoval. Obec měla za úkol vybudovat zastávky a zajistit související vodorovné a svislé dopravní značení. Obec vše splnila, přesto autobus do Libčic nejezdí. Navíc se proslýchá, že současný dopravce linky 456 Vlastimil Slezák už má pro prodlouženou linku pořízené nové vozidlo.

Starosta si na webových stránkách obce stěžuje, že s nimi Ropid ani nekomunikuje. Přečtěte si vyjádření starosty, odpověď Tomáše Nedvídka z Ropidu a udělejte si vlastní názor. 

Vyjádření starosty města k provozu autobusové linky ROPID č. 456

Po řadu let jsem slýchal přání občanů, na zavedení autobusové linky, která by umožnila našim lidem dojet autobusem do sousedních obcí Tursko, Holubice, Velké Přílepy a dále do Prahy 6, na stanici metra. Koncem loňského roku bylo dopravní společností ROPID a zástupci Středočeského kraje na jednání DSO Od Okoře k Vltavě oznámeno, že bude zavedena linka autobusu č 456 na trase Holubice – Tursko – Libčice nad Vltavou (Chýnov – Libčice – Letky a zpět) s návazností na linku č. 316, která pendluje mezi Prahou 6 – Bořislavka a Kralupy nad Vltavou. Provoz linky č. 456 dle příslibu zástupců kraje měl hradit Středočeský kraj. Povinností obcí bylo vybudovat autobusové zastávky a související vodorovné a svislé dopravní značení. Obce včetně Libčic nad Vltavou své závazky v plném rozsahu splnily, a očekávali jsme zahájení provozu linky 456 dle příslibu společnosti ROPID dne 29.4.2017.

Provoz autobusové linky však toho dne nenastal. Mezi 29.4.2017 a 2.5. 2017 na naši snahu zjistit co se děje s provozem linky 456, nikdo z ROPID a Stč. kraje nereagoval. Teprve dne 3.5.2017 se podařilo získat telefonickou odpověď z odboru dopravy Středočeského kraje. Požádal jsem zástupce Stč. kraje o písemné vysvětlení, které jsem obdržel teprve 3.5.2017 v 17. 04 hodin.
Z dopisu, který místo zástupce Stč. kraje odeslala společnost ROPID, je zřejmé, že ROPID nezajistil v řádném termínu dopravce s vyhovujícím autobusem. Stř. kraj nezahájil včas licenční řízení k provozování linky na uvedené trase. Dopravce neosadil zastávkové označníky, což je jeho povinnost.

Z tohoto důvodu Středočeský kraj a společnost ROPID posunuly zahájení provozu autobusové linky č. 456 na pondělí 4.9.2017.

Za tento neprofesionální přístup a nulovou komunikaci v dané věci se zástupci města a občanům nikdo neomluvil. Město Libčice nad Vltavou v řádném termínu splnilo své závazky a organizace ROPID a Stč. kraj selhaly.

Dopis ROPID přikládám.

Ing. Pavel Bartoš, MBA
starosta Libčic nad Vltavou

Odpověď Tomáše Nedvídka z Ropidu k provozu autobusové linky č. 456

Odpověď z Ropidu

Znění dopisu starosty

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.