Pražské tramvaje 2016 – přepravní průzkum

Kam jezdíme tramvají v Praze? Které tratě jsou nejvytíženější a kde naopak téměř nikdo nejezdí? To vše prozrazuje mapa znázorňující počty přepravených osob v tramvajích během pracovního dne v časovém období 06:00-23:00.

Nejvytíženější jsou tratě v širším centru definované oblastí Hradčanská – Újezd – Anděl – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Náměstí Republiky – Strossmayerovo náměstí – Hradčanská. Na ty navazuje oblast Strossmayerovo nám. – Palmovka – Ohrada – Flora – I. P. Pavlova – Karlovo nám.

Nejvytíženější radiály najdeme v jihozápadní části Prahy

Mezi nejvytíženější radiály patří Řepská, Modřanská a Barrandovská trať. Zmíněná trojice představuje zároveň jedny z nejnovějších tramvajových tratí. Do Řep začaly jezdit tramvaje na konce osmdesátých let, Modřany obsluhují tramvaje od poloviny devadesátých let a sídliště Barrandov se dočkalo tramvají na začátku nového milénia.

Významný počet cestujících přepraví tramvaje v „Jamrtálu“ (Nuselské údolí), v oblasti Vršovic a mezi Palmovkou, Bulovkou a Kobylisy. Naopak nejméně vytížené radiály najdeme dlouhodobě v severovýchodním segmentu metropole, kde úlohu tramvají převzalo v minulých letech metro (Trojská, sídliště Ďáblice, Vysočany, Libeň, Hloubětín, Lehovec). Úbytek cestující je také na „šestkových“ radiálách (po prodloužení metra A) mimo tratě do Podbaby, kde v posledních letech roste počet cestujících. Trati „pomáhají“ kolony autobusů na Jugoslávských partyzánů, kdy část cestujících nedojede autobusem od Suchdola až na metro Dejvická, ale v Podbabě přestoupí na rychlejší a spolehlivější tramvaj. Dále se v oblasti rozrostla v minulých letech obytná výstavba a roli hraje také obchodní středisko, které je spádové pro celé Dejvice.

Kapacitně nestačí linky 10, 22 a 25

S kapacitními problémy se potýkají nejvíce linky 10, 22 a 25, u nichž je podíl „nevyhovujících spojů“ v libovolném úseku nejvyšší. Tzn. takový spojů, které jedou přeplněné a nesplňují standard přepravy cestujících.

Pro bližší informace nejlépe poslouží mapa, kde si můžete najít konkrétní trať. Data pochází z měření v listopadu 2016 a průzkum ovlivnila dlouhotrvající výluka trati na Spořilov.

Počty cestujících v pražské tramvajové síti – listopad 2016 (Zdroj: TSK Praha)

Tramvaje v Praze:

Počet denních linek: 24

Počet nočních linek: 9

Počet přepravených osob za den: 1 213 000

Podíl tramvají v přepravených osobách MHD: 28,70 %

Délka tramvajové sítě: 142,7 km

Průměrná cestovní rychlost tramvají: 18,8 km/h

Počet tramvajových vlaků ve špičce: 426

Nejdelší linka: linka 16 (22,74 km)

Nejvíce přepravených osob na lince: linka 22 (118 075 osob/6-23 h)

Nejvíce spojů na lince: linka 22 (502 spojů/den)

Nejzatíženější úsek: I. P. Pavlova – Štěpánská 84 730 osob/6-23 h obousměrně

Zastávky/uzly s největším obratem: Anděl – 83 480 osob/6-23 h, Karlovo náměstí – 73 790 osob/6-23 h

Nejkratší interval ve špičce: linky 9, 17 a 22 (4 min)

Zdroj: TSK Praha

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.