15 let od pražských povodní

V těchto dnech si Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připomíná 15 let od ničivých povodní. Když 1,2 milionů m3 vody zaplavilo v roce 2002 prostory sítě pražského metra, neobstála proti ničivému živlu rozvodněné Vltavy ani tehdejší protipovodňová opatření. Ta by totiž dokázala zabránit stoleté vodě, nikoliv však ještě o 180 cm vyšší hladině Vltavy. Zkušenosti z povodní DPP využil pro tvorbu nových, účinných protipovodňových opatření, jež jsou připravena opakování podobné katastrofy již zabránit.

Pytle s pískem u stanice Malostranská.
Povodně 2002. Foto: Archiv DPP

Mnoho probdělých nocí, stres, zprávy o zatopených stanicích metra a omezeních provozu – nejen to si u příležitosti 15. výročí povodní v Praze připomínají pracovníci DPP. Z nešťastného scénáře povodní v roce 2002, během nichž bylo zatopeno 19,6 km tratí, 18 stanic a 2 vlakové soupravy metra, DPP čerpal při tvorbě nové protipovodňové ochrany. Pravděpodobnost zaplavení metra jako v roce 2002 je tak minimalizována.

Zatopení obratiště v Braníku.
Povodně 2002. Foto: Archiv DPP

I když povodně v roce 2002 na několik týdnů ochromily Prahu a její systém metra, díky náhradní autobusové dopravě, se kterou pomohlo kromě DPP až 75 mimopražských řidičů, mohli Pražané během krize nadále využívat MHD. Následky povodní DPP dokázal odstranit v rekordně krátkém čase. Po padesáti dnech byla voda odčerpána a polovina zatopených stanic znovuotevřena ještě do Vánoc.

Vestibul stanice metra Invalidovna.
Povodně 2002. Foto: Archiv DPP

Původní protipovodňová ochrana nepočítala s povodněmi, jaké se udály v roce 2002. Všechna technická a technologická zařízení byla umístěna v podzemí v úrovni kolejiště tak, aby zabránila stoleté vodě. Hladina Vltavy během záplav v roce 2002 však o 180 cm převýšila stoletou vodu, a proto došlo k zaplavení nechráněné přístupové cesty eskalátorů a schodišť a následně i stanic metra a jeho tratí.

Stanice metra Českomoravská.
Povodně 2002. Foto: Archiv DPP

DPP proto nechal zkonstruovat modernější ochranné zdi, tzv. hradítka, která jsou o 60 cm vyšší, takže by již měla odolat úrovni povodně z roku 2002. Hradítka chrání před vniknutím vody z povrchu do stanic a tunelů.

Před patnácti lety však silný příliv vody zničil i tlakové uzávěry, které měly zabránit zaplavení jednotlivých stanic metra. DPP je všechny opravil a může je kdykoliv v případě potřeby použít. Tyto masivní ocelové tlakově odolné uzávěry ve stanicích metra a tunelech slouží jako druhý ochranný systém v případě, že by povrchová ochrana byla neúčinná nebo jinak narušená.

KLárov. Povodně 2002. Foto: Archiv DPP

Voda v roce 2002 se mezi stanicemi ale také přelévala přes přestupové chodby a kabelové kanály. Ty sice byly utěsněny průchodkami kabelů, avšak příliš vysoký tlak vody průchodky poškodil. DPP proto po povodních všechny kabelové průchodky upravil. Nyní mají tlakovou odolnost 6 atmosfér. DPP všechny průchodky eviduje a pečlivě sleduje jejich uzavření. Podle bezpečnostních pravidel mohou být otevřeny jen při opravných pracích na dobu maximálně 72 hodin.

Smetanovo nábřeží.
Povodně 2002. Foto: Archiv DPP

Smetanovo nábřeží.
Povodně 2002. Foto: Archiv DPP

Vylepšení se dočkal rovněž systém odčerpávání. Všechny výtlaky čerpacích stanic jsou upraveny a napojeny na kanalizační síť díky nově nainstalovaným kulovým ventilům. Ty zabrání zpětnému toku vody v případě, že dojde k výpadku napájení a čerpadla přestanou čerpat.

Metro nahradily autobusové linky.
Povodně 2002. Foto: Archiv DPP

Povodně 2002 v číslech

  • 0 – ztráty na životech nebo zranění cestujících či zaměstnanců DPP
  • 2 – zatopené vlaky metra. Do provozu v metru se vrátily v letech 2004 a 2005. Jsou označeny dvojitou modrou vlnovkou nad dveřmi kabiny strojvedoucího.
  • 12 – mimopražských dopravních podniků a 75 řidičů pomohlo s provozem MHD ve dnech 14. 9. – 30. 11. 2002 (celkem najeli 300 900 km a odpracovali 22 400 hodin).
  • 18 – stanic metra zcela nebo zčásti zatopeno
  • 19,6 km – zatopených tratí metra
  • 25 – 30 m – největší hloubka, ze které se čerpala voda v pražském metru
  • 107 – ramen zaplavených pohyblivých schodů
  • 5 300 m³/s – nejvyšší naměřený průtok na Vltavě byl v Praze (více už neměřitelné)
  • 1,2 mil. m3 – vody odčerpáno z pražského metra (pro srovnání: jihočeský rybník Svět má objem 3,3 mil. m3)
  • 6 995 mil. Kč – celkové škody DPP

Pohotovostní vozidlo před vstupem do stanice Staroměstská.
Povodně 2002. Foto: Archiv DPP

Lanovka v ZOO.
Povodně 2002. Foto: Archiv DPP

Pro evakuaci obyvatel Karlína byly přistaveny autobusy DPP.
Povodně 2002. Foto: Archiv DPP

Zdroj: TZ DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.