Stanice metra B Jinonic po rekonstrukci zprovozněna

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve středu 23. srpna 2017 zprovozní stanici metra B Jinonice pro cestující. DPP přistoupil k nezbytné rekonstrukci celé této stanice kvůli masivním průsakům podzemní vody, degradaci odvodňovacích systémů a nosným systémům obkladů stanice. Rekonstrukce byla využita i pro modernizaci technologické části, aby bezpečnostní standardy odpovídaly současné době.

Stavební práce byly rozděleny do tří etap, aby bylo omezení pro cestující co nejmenší. Přesto bylo nutné stanici od začátku roku 2017 pro cestující na více než půl roku uzavřít. První etapa stavebních prací v technických prostorách stanice začala bez omezení provozu s cestujícími již 1. listopadu 2016. V první fázi byla provedena především demontáž obkladů a podhledů.

Slavnostní otevření zrekonstruované stanice metra B – Jinonice. Foto: DPP – Petr Hejna

Během druhé etapy došlo ke kompletní injektáži průsaků, sanaci ostění a montáži nového odvodňovacího systému. Zároveň proběhly práce na technologické části stavby ve veřejné části stanice. Došlo k modernizaci osvětlení ve stanici, úpravě silnoproudých rozvodů včetně rozvaděčů, úpravě řídicích a ovládacích systémů, úpravě požární signalizace, vzduchotechniky a slaboproudých rozvodů včetně rozhlasu ve stanici a kamerového systému. Zároveň byly nahrazeny některé nevyhovující materiály z hlediska požární bezpečnosti. Během této fáze opravy soupravy metra stanicí pouze projížděly.

Slavnostní otevření zrekonstruované stanice metra B – Jinonice. Pilíře nástupiště a stěny jsou obloženy unikátními skleněnými obklady od sochaře Františka Víznera. Foto: DPP – Petr Hejna

„Každé uzavření stanice je pro cestující pochopitelně nepříjemné, ale rekonstrukce byla nezbytná. Jsem rád, že se podařilo stanici otevřít ještě před koncem letních prázdnin. Další fáze rekonstrukce již bude probíhat za plného provozu. Při pracovní návštěvě Berlína jsem si ověřil, že lidé bez problémů snesou trochu nepohodlí, hlavně když nemusejí složitě řešit přestup na náhradní dopravu,“ řekl Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas.

Slavnostní otevření zrekonstruované stanice metra B – Jinonice. Foto: DPP – Petr Hejna

V rámci třetí etapy, již opět za plného provozu, proběhnou drobné stavební úpravy, dokončení prací na rozvodech a zařízeních ne nezbytně nutných pro provoz stanice s cestujícími a dokončení úprav konstrukcí stanice včetně odvodnění.

Celá rekonstrukce by měla být dokončena do 17. listopadu 2017. Celkové náklady na rekonstrukci budou zhruba 145 mil. Kč.

Stanice byla oficiálně otevřena 26. října 1988 pod názvem Švermova, o dva roky později došlo k jejímu přejmenování na současný název. Jedná se o jednu z nejméně vytížených stanic metra v Praze, v pracovní den stanicí projde přibližně 12 500 cestujících. Stanice je zajímavá po umělecké stránce, pilíře nástupiště a stěny jsou obloženy unikátními skleněnými obklady od sochaře Františka Víznera.

Slavnostní otevření zrekonstruované stanice metra B – Jinonice. Pilíře nástupiště a stěny jsou obloženy unikátními skleněnými obklady od sochaře Františka Víznera. Foto: DPP – Petr Hejna

Slavnostní otevření zrekonstruované stanice metra B – Jinonice. Pilíře nástupiště a stěny jsou obloženy unikátními skleněnými obklady od sochaře Františka Víznera. Foto: DPP – Petr Hejna

Slavnostní otevření zrekonstruované stanice metra B – Jinonice. Pilíře nástupiště a stěny jsou obloženy unikátními skleněnými obklady od sochaře Františka Víznera. Foto: DPP – Petr Hejna

Slavnostní otevření zrekonstruované stanice metra B – Jinonice. Pilíře nástupiště a stěny jsou obloženy unikátními skleněnými obklady od sochaře Františka Víznera. Foto: DPP – Petr Hejna

Zdroj: TZ DPP

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.