Volby 2017: Jihočeské dopravní sliby

Vážení čtenáři,

blíží se nám volby a jak víte, dopravní magazín MHD86.cz se oproti ostatním dopravním webům politiky nebojí. Ono totiž i fungování a rozvoj dopravy je spjato s politikou. S nadcházejícími volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se konají v pátek 20. a v sobotu 21. 10. 2017, vzniká na webu speciální předvolební rubrika s názvem „Dopravní sliby“ zaměřená především na dopravní otázky. Třeba Vám dopravní odpovědi kandidujících politiků pomohou s rozhodováním při volbě strany.

Štastnou volbu.

Ondřej Matěj Hrubeš
šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz


Jan Zahradník, lídr ODS v Jihočeském kraji

Dálnice a železnice (ČR)

Jste pro vyvlastňování pozemků při nadnárodních stavbách dálniční sítě, vysokorychlostní železnice apod.?

Jsme pro zákon o prioritních stavbách, které by byly v tomto zákonu vyjmenované. Ten umožní na sporném pozemku stavět, majitel může vést soudní spor o výši ceny.

Který dálniční úsek České republice nejvíce chybí a zasadil byste se o jeho urychlenou výstavbu?

Dálnice D3 na jih od Českých Budějovic na hranice s Rakouskem.

Zachovat pro osobní automobily paušální dálniční známky, nebo zvolit mýtný systém podle ujetých kilometrů?

Jsem pro zachování dálniční známky.

Letošním „volebním hitem“ je téma vysokorychlostní železnice v ČR. Jakou máte představu o její realizaci? Např. jakou tratí začít? Na jakou rychlost mají být tratě stavěny?

Vysokorychlostní železnice by měly být stavěny prioritně ve směru západ – východ. Na rychlost určitě větší než 160 km/hod.

Metro

Měl by se stát podílet na financování pražského metra?

Pražské metro je stavba, která neslouží jen Pražanům. Proto si myslím, že by se jeho výstavbě měl podílet i stát.

Spojení Praha – České Budějovice

Jihočeský kraj s hlavním městem není propojen dálnicí, ani železničním koridorem. Jak hodláte situaci zlepšit? Už několik let se dálnice D4 se staví od Prahy a dálnice D3 od Českých Budějovic, čímž ve výsledku dosud není ani jedna cesta postavena.

Jihočeskou prioritou je dálnice D3. Jak ve směru na Prahu, tak ve směru na Rakousko. Ve Středočeském kraji obce bohužel proti trase D3 protestují. Jsem pro prosazení zákona o prioritních stavbách.

Jak cestujete do Prahy? Autem (po D3 a nebo po D4)? Vlakem? Autobusem?

Do Prahy cestuji autem a to po trase na Písek a dál po D4.

Ekonomika

Daně. Zvyšovat, ponechat, snižovat? A jak?

Daně chceme snižovat. DPH 15 na 10% pro potraviny a vybrané služby, z 21 na 19% u ostatního zboží. Navrhujeme zrušit superhrubou mzdu a zavést 15% sazbu daně z hrubé mzdy.

Má Česká republika přijmou Euro?

Chceme vyjednat výjimku z povinnosti přijmout EURO. V tuto chvíli pro ČR není přijetí EURA výhodné.

Jste pro zachování EET pokladen a státní loterie Účtenkovka?

Jsem pro zrušení jak EET, tak i té loterie.


JUDr. Ondřej Veselý, lídr ČSSD v Jihočeském kraji

Kandidát zaslal souhrnný text s odpověďmi na zaslané otázky, které byly totožné pro všechny kandidáty. Proto je uveden celý přepis.

„Pokud jde o stavbu dálnic a železnic na území ČR, pak je zcela zřejmé, že potřebujeme celý proces zásadně zrychlit. S ohledem na to, že na tomto faktu panuje široká politická shoda, věřím, že se již konečně podaří přijmout zvláštní zákon o liniových stavbách, či upravit stavební zákon tak, aby se výstavba důležitých dopravních tepen výrazně zrychlila. Součástí problémů je samozřejmě také otázka získávání pozemků pro stavby. Zde si v prvé řadě myslím, že by měl být nastaven jednotný systém určování cen pro výkup tak, aby nedocházelo ke spekulacím s pozemky.

Dále by měl mít stát připraveny pozemky pro směny, protože zdaleka ne všichni vlastníci pozemků chtějí peníze, ale prostě chtějí mít půdu, na které mohou hospodařit (např. známý případ farmářky Havránkové). Musíme však připustit i možnost vyvlastňování pozemků v případě, že se jinou cestu nepodaří najít. Mělo by však jít o krajní případy a samozřejmě za přiměřenou náhradu – zde odkazuji na výše uvedený názor na stanovování cen pozemků.

Jako jihočech jednoznačně preferuji pokračování dostavby dálnic D4, D3 včetně obchvatu Českých Budějovice a zkapacitnění silnice I/20. Z vysokorychlostních tratí preferuji trať Pha-ČB-Linz, nicméně je samozřejmě srozumitelné, že první tratí u nás bude Pha – Brno s rychlostí minimálně 160 km/h. U osobních automobilů se kloním k zachování systému známek a zpoplatnění pouze dálnic.

Pokud by se stát měl finančně podílet na budování metra, pak pouze na napojení letiště v Ruzyni.

Ano, problém Jihočeského kraje popisujete zcela přesně. Po otevření úseku D4 Skalka už bude zbývat pouhých 30 Km na dokončení D4. Na jihu Čech už je téměř vše připraveno a jsem přesvědčen, že by stát měl upustit od původního plánu dostavby formou PPP projektu a dálnici dokončit na své náklady, čímž by došlo konečně k propojení kraje s celostátní dálniční sítí. Na tento projekt by pak měl navázat projekt zkapacitnění silnice I/20 na trase Písek – ČB, včetně obchvatů obcí (zejména Dasný a Češňovice). U D3 je velmi složitá situace ve středních Čechách, nicméně bychom měli pokračovat v dokončení obchvatu ČB a pokračování směrem na Kaplici a státní hranice.

Do Prahy jezdím autem či autobusem po D4. Vlakové spojení mezi Pískem a Prahou je dost zoufalé.

Jsem zastáncem daňové progrese, to znamená snižování daní pro nízko a středně příjmové skupiny obyvatel a drobné a střední podniky a zvyšování daní pro velké korporace a vysokopříjmové skupiny obyvatel. Jsem pro zachování EET v současné podobě, ale podporuji úpravu tak, aby se již ve druhém kroku nedotkla např. drobných živnostníků. Účtenkovou loterii zásadně nezavrhuji, ale nejsem přesvědčen, že jde o nejdůležitější model pro řádný výběr daní.

Pokud jde o Euro, pak důkladně sleduji Slovenskou republiku, kde k Euru přistoupili 1.1.2009. Žádné ekonomické potíže jim to nepřineslo. Právě naopak nás začali ekonomicky prudce dohánět. V naší zemi nicméně panuje prudký odpor k Euru, který, podle mého názoru, nemá jiné opodstatnění, než pouhý pocit obavy z něčeho cizího, živený euroskeptickými křiklouny a případně těmi, kteří mají ulité černé peníze, které budou jen těžko legálně měnit za Eura. Jsem proto pro urychlené přijetí Eura, nicméně podmínkou je řádné vysvětlení přínosu tohoto kroku obyvatelům země tak, aby šlo o obecně přijímaný krok a dále nastavení správného času pro jeho přijetí tak, aby kurz byl pro obyvatele byl co nejvýhodnější a nestalo se z něj Toyro.“


Vojtěch Filip, lídr KSČM v Jihočeském kraji

Dálnice a železnice (ČR)

Jste pro vyvlastňování pozemků při nadnárodních stavbách dálniční sítě, vysokorychlostní železnice apod.?

Ano, pokud nedojde k dohodě, je možné řešit podle ústavy a stavebního zákona i vyvlastněním.

Který dálniční úsek České republice nejvíce chybí a zasadil byste se o jeho urychlenou výstavbu?

Chybí dokončit úsek D3 a považuji to za zásadní prioritu v severojižním spojení.

Zachovat pro osobní automobily paušální dálniční známky, nebo zvolit mýtný systém podle ujetých kilometrů?            

Zachovat paušální dálniční známky a více je rozdělit zejména časově

Letošním „volebním hitem“ je téma vysokorychlostní železnice v ČR. Jakou máte představu o její realizaci? Např. jakou tratí začít? Na jakou rychlost mají být tratě stavěny?

To není otázka jen ČR, ale celého spojení ve střední a východní Evropě a napojení na VRT SRN, Francie a dalších zemí.

Metro

Měl by se stát podílet na financování pražského metra?

Ano slouží samozřejmě i všem návštěvníkům Prahy.

Spojení Praha – České Budějovice

Jihočeský kraj s hlavním městem není propojen dálnicí, ani železničním koridorem. Jak hodláte situaci zlepšit?

Už několik let se dálnice D4 se staví od Prahy a dálnice D3 od Českých Budějovic, čímž ve výsledku dosud není ani jedna cesta postavena. To zavinila vláda ČR v roce 1997, když D3  vyřadila z priorit, je potřebné ji jako prioritu udržet a vyčlenit jak v ŘSD, tak v SŽDC  dostatek financí na jejich urychlenou výstavbu.

Jak cestujete do Prahy? Autem (po D3 a nebo po D4)? Vlakem? Autobusem?

Většinou autem po D4 , někdy vlakem.

Ekonomika

Daně. Zvyšovat, ponechat, snižovat? A jak?

Hlavně diferenciovat, protože tento systém není ani motivační ani pro stát efektivní. A to jak pro fyzické osoby tak pro právnické osoby.

Má Česká republika přijmou Euro?

Ne ztratili bychom měnovou politiku jako nástroj řízení hospodářství.

Jste pro zachování EET pokladen a státní loterie Účtenkovka?

EET jen pro firmy a podnikatele, kteří jsou plátci DPH, tedy od limitu ročního obratu. Účtenkovku vyhodnotit co nejrychleji a ukončit ji.


Lukáš Kolařík, lídr Pirátů v Jihočeském kraji

Dálnice a železnice (ČR)

Jste pro vyvlastňování pozemků při nadnárodních stavbách dálniční sítě, vysokorychlostní železnice apod.?

Minulost vykupování pozemků byla velmi nestálá a vývoj pravidel podle kterých stát platit byl jak na houpačce. V poslední době došlo k dílčím krokům které zlepšily situaci a udělaly ji pro dotčené výkupem více přehledné (stanovení stropu a koeficientu pro výkup). Vzhledem k faktu že prodlužování času nerealizace výstavby znamená pro ekonomiku ČR obrovské ztráty, je zvýšena cena výkupu opodstatněna. Piráti se v této otázce chtějí zaměřit na lepši komunikaci s občany a vyšší ceny pro starousedlíky. Vyvlastnění má býti vždy až ta nejzazší možnost. Stát musí zlepšit komunikaci s dotčenými občany – subjekty tak aby mu nebylo možno vyčítat přílišnou formálnost. Dále jsme pro zvýšení koeficientu výkupní ceny pro starousedlíky tak aby (v případě že přijdou o své obydlí nebo bude jeho komfort významně narušen) byl poděkováním státu za ústupek ve věci veřejného zájmu.

Který dálniční úsek České republice nejvíce chybí a zasadil byste se o jeho urychlenou výstavbu?

Jako Jihočech samozřejmě vidím největší problém v nedostavěné D3 a D4. Přestože by pro mne bylo výhodnější tlačit dostavbu dálnice D4, myslím že prioritnější je dostavba dálnice D3 a to až na hranice s Rakouskem. Rakušané již se na hranice blíží a dálniční spojení s Rakouskem by velice pomohlo rozvoji celého jihočeského regionu.

Zachovat pro osobní automobily paušální dálniční známky, nebo zvolit mýtný systém podle ujetých kilometrů?

Nejlepší řešení by podle mě byla platba za ujeté kilometry a měření systémem Galileo, do jeho spuštění bych zachoval systém dálničních známek.

Letošním „volebním hitem“ je téma vysokorychlostní železnice v ČR. Jakou máte představu o její realizaci? Např. jakou tratí začít? Na jakou rychlost mají být tratě stavěny?

Praha – Brno – Ostrava ideálně 400km/h, minimálně 280km/h. Stavba by měla odpovídat nejnovějším trendům, nelze stavět podle 30 let starých projektů.

Metro

Měl by se stát podílet na financování pražského metra?

Ne

Spojení Praha – České Budějovice

Jihočeský kraj s hlavním městem není propojen dálnicí, ani železničním koridorem. Jak hodláte situaci zlepšit? Už několik let se dálnice D4 se staví od Prahy a dálnice D3 od Českých Budějovic, čímž ve výsledku dosud není ani jedna cesta postavena.

Při dnešní rychlosti výstavby dálnic je nesmyslné stavět oba projekty najednou. Měla by se postavit nejdříve jedna cesta a poté druhé. Přesto že bydlím v Písku a výhodnější by pro mne bylo upřednostnit stavbu D4, měla by být nejdříve dostavěna D3. Situaci bych zlepšil tím, že ŘSD by bylo převedeno na transparentní organizaci a veškeré finanční toky a rozhodovací procesy by tak byly snadnou kontrolovatelné občany. Jsem si jist, že po tomto procesu by se zjistilo, že nám peníze na stavby nechybí a přestalo by se zbytečně plýtvat.

Jak cestujete do Prahy? Autem (po D3 a nebo po D4)? Vlakem? Autobusem?

Nejčastěji autem po D4, občas autobusem.

Ekonomika

Daně. Zvyšovat, ponechat, snižovat? A jak?

V programu mám největší zjednodušení daní za poslední 25 let. Veškeré platby zdravotního a sociálního pojištění na straně zaměstnance i zaměstnavatele( ano, to jsou také daně ) a daň z příjmu by byly sloučeny do jedné částky a tato rovná daň by byla placena zaměstnavatelem na jeden účet. U průměrné mzdy toto zdanění činí  v dnešní době 48,6%. Piráti by toto daňové zatížení  občanů snížili o 1,6 procentního bodu a v tomto snižování dále pokračovali, dle možností ekonomiky. Současná daňová zvýhodnění by zůstala zachována. Více k tomu na www.pirati.cz/kalkulacka

Má Česká republika přijmou Euro?

Z dlouhodobého hlediska přijetí Eura podporuji, ale v současné době rizika převyšují klady, které by jeho zavedení přineslo. Před přijetím eura musí být zavedena jasná pravidla pro bankroty států a mezinárodních bank. Nesmí docházet k situacím, kdy se například Slovensko zadluží kvůli řeckým důchodům. Tato pravidla musí být také funkční v případě vážných potíží velkých členů. Také je nutné si připustit závažnost současné situace jižních států a vytvořit realistický plán pro její vyřešení. Do té doby je třeba s eurem počkat.

Jste pro zachování EET pokladen a státní loterie Účtenkovka?

Druhá a třetí vlna by měla být zastavena. Z první a druhé vlny by měli být vyjmuty platby kartou, e-shopy, živnostníci  a drobní podnikatelé. Poté je třeba vyhodnotit, třeba po dvou letech, aby byla nějaká realná data, přínosy zavedení systémy EET a rozhodnout, jestli v něm dále pokračovat a nebo to celé zrušit. Účtenková loterie neměla být vůbec spuštěna a měla by být ukončena.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.