MHD využívá ve Zlíně a Otrokovicích 38% obyvatel

Z přesných čísel, která má Dopravní společnost Zlín – Otrokovice k dispozici podle prodeje jízdenek, vyplývá, že za posledních 13 let se v aglomeraci Zlína a Otrokovic počet cestujících využívajících MHD snížil jen minimálně.

Jestliže se za posledních 13 let snížil počet obyvatel ve Zlíně a Otrokovicích přibližně z 99 na 95 tisíc (cca o 4 procenta), průměrný podíl osob využívajících MHD se snížil v 39,6 % na 37,6 %, tedy o dva procentní body. Poměrně výrazně ubylo cestujících s občanskými časovými jízdenkami, ale přibylo důchodců nebo osob na mateřské dovolené s časovým jízdným. Zvýšil se také denní počet prodaných jízdenek pro jednotlivou jízdu.

Podrobnější srovnání skladby prodaných jízdenek v letech 2003 a 2016 obsahuje následující tabulka.


Zdroj: DSZO

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz, který se zajímá o MHD už od dob mateřské školky a procestoval přes 160 měst s městskou dopravou