Ředitel Ropidu: Na prázdninovém provozu jsme se dohodli s DPP

První dva týdny jezdí pražská MHD v omezeném – prázdninovém – režimu. Původní informace v Informačním zpravodaji Ropidu uváděla, že důvodem je pokles poptávky po cestování počátkem roku a nutnost vytvoření rezervy ve fondu pracovní doby řidičů pro celý rok 2018. Omezeny byly především linky, jejichž provoz zajišťuje pražský dopravní podnik. Přitom s nejčastější výpady spojů pochází z příměstských linek, které provozuje Arriva. Ta nebyla schopná vypravit ani všechny spoje na Silvestra a Nový rok, kde jsou jízdní řády už tak prořídlé.

Následně z tiskové zprávy DPP rozeslané médiím 4. 1. 2018 vyplynulo, že DPP nemá problém zajistit normální provoz MHD v roce 2018. „DPP jednoznačně potvrzuje, že dokáže v roce 2018 po technické i personální stránce zajistit objemy výkonů metra, tramvají i autobusů dle aktuálního plánu,“ říká Martin Gillar, generální ředitel DPP.

Další diskuzi podnítil článek vydaný na webu seznamzpravy.cz, ve kterém odborový předák Luboš Olejár tvrdí, že řidičů má podnik dostatek a zároveň řidiči jsou ochotni chodit do práce z volna za přesčasy.

Otázky kolem lednového prázdninového provozu zodpověděl pro dopravní magazín MHD86.cz ředitel společnosti ROPID Petr Tomčík.

Petr Tomčík, ředitel Ropidu

Požadoval pražský dopravní podnik po Ropidu lednový prázdninový provoz s ohledem na nedostatek řidičů?

Jako v posledních letech, tak i letos byl v období od 3. do 12. ledna 2018 zaveden poloprázdninový provoz. Jakožto objednatel jsme reflektovali zcela objektivní důvod, a to výrazný úbytek cestujících o 10 až 20 %.

Toto opatření bylo naplánované po domluvě a projednání s Dopravním podnikem hl. m. Prahy, a.s. již od podzimu loňského roku. Jak ukazují poznatky ze stávajícího provozu těchto dnů, tak uvedenou skutečnost potvrzují kontrolní sčítání, kdy došlo k predikovanému poklesu cestujících. Proto toto opatření nemělo jakýkoli vliv na snížení komfortu při přepravě cestujících.

Od 15.1.2018 bude provoz PID samozřejmě zajišťován již v plnohodnotném režimu. Zároveň tímto dochází k určité drobné úspoře jak finanční, tak i provozního personálu, což s ohledem na předpokládaný plán výkonů vede i k rovnoměrnějšímu rozložení fondu pracovní doby řidičů pro celý rok 2018. Nejde o opatření, které by souviselo s tím, že by nebylo možné nyní zajistit běžný provoz, ale o opatření, které v rámci ročního objemu schválených výkonů použije aktuální úsporu v obdobích a na místech, kde poptávka v dalších částech roku naopak roste.

Proč byl prázdninový provoz nařízen pouze na linky městské dopravy a nikoliv na linky příměstské dopravy?

V zimním období je dojíždění do Prahy vždy náročnější a není vhodné, aby snížení počtu spojů zvýšilo podíl automobilové dopravy v měsíci, kdy jsou dle vývoje počasí pravděpodobné i smogové události. Proto na základě dohody se Středočeským krajem zůstal rozsah příměstské dopravy beze změny. Současně s tím se tak neomezovaly ani městské linky, které jsou s příměstskými intervalově koordinovány.

V příměstské dopravě navíc představují školní spoje daleko vyšší podíl z celkového počtu spojů, proto by jakékoli omezování provozu na těchto linkách bylo mnohem citelnější než na linkách s krátkými intervaly v Praze.

Jak byly/budou řešeny výpadky dopravce Arriva ve dnech 31.12.2017 a 1.1.2018? Bude udělena dopravci pokuta? Pokud ano, v jaké výši.

Dopravci budou za všechny neodjeté spoje uděleny sankce v maximální výši, kterou nám umožňuje platná smlouva. Přesná výše sankce bude známa až po celkovém vyhodnocení období v závěru loňského roku a toho, které nyní začalo.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.