Postupimské tramvaje KT4 zmodernizovány v hostivařských opravnách

Více než rok trvala generální oprava 12 vozů tramvají typu KT4 pro německou Postupim. Vzhledem ke konečnému rozsahu a kvalitě provedených oprav se jejich životnost prodloužila na dobu delší než plánovaných osm let.


Téměř 30 let je možné se v postupimském provozu setkávat s českými vozy KT4 vyráběnými v ČKD Tatra Smíchov. Tyto tramvaje byly v devadesátých letech vybaveny novou výzbrojí Kiepe a během roku 2016 se dle drážních předpisů dostaly na konec své provozuschopnosti pro běžný provoz. Zakázka provedená v hostivařských dílnách byla ve znamení kompletní opravy. Vozy obdržely nový lak karoserií, byla provedena modernizace interiéru, výměny podlah a došlo k technickým úpravám dle potřeb zákazníka.

KT4DC ev.č 148 + 248 u metra Strašnická.
Foto: Tramvaje v České republice – Roman Hloch

Přísnost německých drážních předpisů předznamenávala provedení úprav i v oblasti dveří, kdy ke stávajícím kontaktním lištám a světelné závoře byl modifikován i výstražný světelný a zvukový systém pro cestující. Mimo to byl vůz doplněn o elektrický odpojovač baterie s funkcí hlídání napětí baterie s možností automatického spuštění nabíjení odstaveného vozu. Tento odpojovač je samozřejmě ovládaný z kabiny řidiče. Poslední generálkovaný vůz KT4 opustil brány opraven v říjnu roku 2017. Tajemstvím však zůstává, proč jeden vůz KT4 areál dosud neopustil.

KT4DC ev.č 148 + 248 ve smyčce Nádraží Hostivař.
Foto: Citybus.cz


001 – Zpátky na místě činu

Titulek by mohl napovědět, že se jedná o pokračování slavného špionážního filmu, ale není tomu tak. Do Prahy se totiž vrátil první prototyp KT4D – ev. č. 001, který využívá postupimský dopravní podnik ViP, GmbH pro tradiční slavnostní jízdy, případně je možné si objednat soukromou projížďku městem. Tento vůz se stal v Německu evidovanou technickou památkou.

Jeden z prototypů KT4 zachycený v Praze na Mánesově mostě v roce 1973 (Foto: Archiv DPP)

Počátkem roku 1973 byly ve smíchovské továrně dokončeny dva prototypy pod čísly 8001 a 8002. Ve stejném roce byly zařazeny do zkušebního provozu bez cestujících, který probíhal až do prosince roku 1974. Po ukončení první etapy zkoušek byly 2. prosince 1974 předány oba dva vozy zástupcům postupimského dopravního podniku. Po téměř osmiměsíčním testovacím provozu v ulicích Postupimi byly v květnu 1975 nasazeny do pravidelného provozu s cestujícími. Revoluční rok 1989 však znamenal ukončení provozu těchto prototypů a vůz 001 (resp. 8001) byl uložen k případné renovaci a umístění do muzea. Tramvaj s číslem 002 (8002) však potkal v roce 1991 nemilosrdný osud v podobě likvidace.

Jak už to tak ve světě historických vozidel bývá, záchrana unikátních exponátů je téměř vždy během na dlouho trať. Nejinak tomu bylo i v případě prvního prototypu. Až v letech 1998 – 2001 se podařilo v Německu zajistit kompletní rekonstrukci tohoto vozu, který tak mohl být 2. září 2001 za velké slávy představen veřejnosti.

Kladete si otázku, jak se mohl tento historický skvost vrátit do Prahy? Když představitelé postupimského dopravního podniku viděli v prostorách opraven na periodické opravě vůz T3SU – ev. č. 7001 (první vůz tohoto typu, který byl dodán do Prahy), došli k rozhodnutí provést renovaci historické KT4D v Praze. Vůz byl v hostivařských opravnách z větší části demontován, aby mohla být provedena kontrola stavu karosérie a rámu skříní. Následně vůz dostal nový lak a v této chvíli probíhá opětovná montáž vozu. Souběžně s těmito činnostmi probíhá generální oprava podvozků, tedy oprava podvozkových komponentů a rámu podvozku. Samozřejmostí je i zde nový lak. Vůz by měl být připraven na jízdní zkoušky na přelomu března a dubna.

KT4 ve světě

Článkové tramvaje typu KT4 vyráběla smíchovská továrna ČKD Tatra v letech 1975 – 1997. Tramvaje byly určeny výhradě pro export, především do německých měst, ale i do Sovětského svazu či Jugoslávie.

Zdroj: TZ DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.