DPP: Lanovku Podbaba – Bohnice s námi nikdo nekonzultoval. Připravujeme tramvajové spojení

V posledních týdne se často zmiňuje studie za jeden a půl milionu korun na lanovku spojující Prahu 6 – Podbabu s Prahou 8 – Bohnicemi, přes zoologickou zahradu. K projektu se vyjadřuje Ropid, ale nikde nezazněl názor a pohled Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP). Proto dopravní magazín MHD86.cz odeslal na tiskové oddělení DPP několik otázek.


Na dotaz, zda DPP podporuje stavbu lanovky Podbaba – Bohnice odpovědělo tiskové oddělení, že dopravní podnik dosud nebyl s projektem lanovky oficiálně seznámen a má informace pouze z médií. Proto podnik i nadále připravuje severní tramvajovou tangentu Kobylisy – Bohnice – ZOO – Podbaba, která je v souladu se schválenou Koncepcí rozvoje tramvajových tratí.

„Tramvajová trať Podbaba – Troja – Bohnice je zanesena jako územní rezerva v platných Zásadách územního rozvoje hl. m. Prahy a jako záměr k územní stabilizaci do roku 2030 byla schválena RHMP dne 5. 9. 2017 v rámci Strategie rozvoje tramvajových tratí,“ sdělila tisková mluvčí DPP Aneta Řehková.

Jedna z variant tras lanovky spojující Prahu 6 a Prahu 8Dále tisková mluvčí dodává: „Vhodným dopravním řešením je vždy takové řešení, které je funkční. Pro propojení Podbaba – Troja – Bohnice tramvajovou tratí bylo funkční řešení nalezeno v rámci studie zadané Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy v roce 2016. V otázkách lanové dráhy není Dopravnímu podniku znám relevantní dokument obsahující podrobnosti technického řešení, dopravní funkce a kapacity systému lanové dráhy, a proto není možné lanovou dráhu s tramvajovou tratí z hlediska technického porovnat.“

 

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.