Výhodnější jízdenky PID od dubna na každé pokladně ČD

Od 1. 4. 2018 dojde na základě dohody s Českými dráhami k plošnému rozšíření možnosti nákupu jízdenek PID pro jednotlivou jízdu do všech osobních pokladen ČD v rámci stanic zapojených do systému Pražské integrované dopravy. K aktuálním 28 stanicím, kde bylo možné si jednotlivé jízdenky v pokladně zakoupit, přibude dalších 65 stanic v Praze i Středočeském kraji, například v Neratovicích, Čelákovicích, Úvalech, Českém Brodě, ve Strančicích, Čerčanech, Vraném nad Vltavou, Karlštejně, Hostivici nebo Vlašimi. V Praze se budou takto prodávat jízdenky PID v 16 stanicích. Celkem bude možné si vybrané jednotlivé i předplatní jízdenky PID zakoupit v 93 železničních stanicích.


Takto zakoupené jízdenky PID pro jednotlivou jízdu budou stejně jako dosud vydávány na tiskopisu Českých drah s vyznačením počáteční časové a pásmové platnosti. Tyto druhy jízdenek už se dále neoznačují, neboť je pásmo, datum a čas již na jízdence uveden (čas si lze libovolně dopředně zvolit v rámci dne, ve kterém proběhl nákup). Tyto jízdenky se vydávají s platností vždy a pouze z daného pásma, kde byla jízdenka zakoupena, a s datem platnosti, který je roven dni nákupu, tj. jízdenky nelze nakupovat do zásoby.Novinka pomůže využít výhodné nabídky Pražské integrované dopravy zejména tam, kde dosud nejsou instalovány jízdenkové automaty nebo ještě chybějí označovače jízdenek PID. V pokladnách ČD se již nyní prodávají také předplatní časové kupony PID pro vnějších tarifní pásma i krátkodobé jednodenní celosíťové jízdenky PID.

Zdroj: TZ Ropid

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.