Brno investuje miliony do oprav tramvajových tratí

Téměř 700 milionů korun plánuje Dopravní podnik města Brna v letošním roce investovat do modernizace tramvajových tratí. V plánu jsou především rekonstrukce kolejového systému s cílem snížit vibrace, dosáhnout odhlučení tratí a výrazně zvýšit oběhovou rychlost tramvají.


„Opravy i v letošním roce budou probíhat v koordinaci s dalšími městskými společnostmi a Statutárním městem Brnem tak, aby co nejméně ovlivnily dopravu ve městě. Většina stavebních prací se proto plánuje na období letních prázdnin, kdy je výrazně nižší provoz. Některé opravy si však vyžádají více času,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

V letošním roce se kompletní rekonstrukce dočká například kolejový trojúhelník mezi ulicemi Vranovská a Jugoslávská, kolejový trojúhelník u Semilassa pak projde nezbytnou opravou nebo dojde k narovnání kolejí na ulici Rašínova a k opravě vlastního kolejového trojúhelníku před kostelem sv. Tomáše.Dopravní podnik také intenzivně prosazuje projekty s celospolečenským dopadem v oblasti ekologie a kvality životního prostředí. „V roce 2018 je připraven k realizaci projekt „Koleje MHD – zelené plíce Brna“, realizace tohoto projektu proběhne v letních měsících, po jeho skončení se v září nadechneme u travnatého povrchu trati linky 8 v celém úseku Nové Sady – Renneská,“ prozradil vedoucí odboru investic DPMB Vítězslav Žůrek. Dopravní podnik se podílí také na strategických projektech města Brna.

V plánu pro letošní rok je zahájení stavby „Prodloužení tramvajové tratě Osová – Kampus MU v Bohunicích“, a to první stavbou tohoto celku, kterým bude DPMB samostatně připravená stavba měnírny Netroufalky. Dále se jedná o významnou stavbu „Prodloužení trolejbusové trati Novolíšeňská – Jírova“.

Brněnský dopravce také dlouhodobě vytváří podmínky pro zrychlení tramvajové dopravy na všech významných radiálách, které se odrazí například v letošní plánované rekonstrukci tramvajové trati linek 8 a 10, od ulice Táborská po odbočení této trati do sídliště Líšeň. V plánu je také rekonstrukce v ulici Údolní od křižovatky s ulicí Úvoz po konečnou na náměstí Míru.

Zdroj: DPMB, časopis Šalina 3/2018

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.