Ropid nechce zveřejnit, podle čeho vybral projektanta lanovky Podbaba – ZOO – Bohnice

Studii pražské lanovky z Podbaby přes Vltavu do Tróji a do Bohnic zadal Ropid sdružení firem PRO CEDOP a Egis Rail, přestože nabídly o 25 % vyšší cenu než jejich konkurent. Ropid vybral nejdražší nabídku na základě doložení zkušeností s projektováním městských lanovek, odmítá ale zveřejnit, o které lanovky se jednalo.


Zajímavé je, že podle veřejně dostupných dokumentů byla na stejnou studii vypsána hned dvě výběrová řízení v rychlém sledu. První zpracovatel studie skončil hned po prvním kontrolním termínu.

Kritéria druhého tendru pak Ropid přenastavil tak, že na výběr vítěze neměla skoro žádný vliv cena, ale počet referencí. Reference Ropid požadoval nejenom jako vstupní kritérium v rámci splnění technické kvalifikace, ale také jako hodnotící kritérium s váhou 65 %. Právě na základě systému udělování bodů za reference byla nakonec vybrána vůbec nejdražší nabídka za 1 497 000 Kč. To je o 447 tisíc korun více, než za kolik byla zakázka vysoutěžena poprvé.


Varianty lanovek propojující Prahu 6, ZOO a Prahu 8

Zakázku vyhrála firma, která vznikla až 23. června 2017, dva dny po vypsání výběrového řízení, a to přejmenováním z firmy dosud zaměřené na vývoj softwaru, webhosting či zajišťování provozu informačních systémů, serverů a síťových prvků. Zdá se tak, že všechny referenční zakázky patrně dodala francouzská firma Egis Rail, která PRO CEDOP v tendru podpořila jako zahraniční účastník sdružení.

Jak tedy Ropid k udělenému počtu bodů došel a za co je udělil? Ověřit si kvalitu a charakter referenčních zakázek není možné, protože Ropid odmítá zveřejnit nejen názvy referenčních lanovek, ale dokonce i města, pro která byly projektovány.

“Zamazaná” odpověď Ropidu, která je dostupná na webu ropid.cz

“Zamazaná” odpověď Ropidu, která je dostupná na webu ropid.cz

“Zamazaná” odpověď Ropidu, která je dostupná na webu ropid.cz

V souvislostech:

 

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)