Stanice metra Palmovka po modernizaci již plně v provozu

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v pátek 6. dubna 2018 od zahájení provozu metra v ranních hodinách zpřístupní vstup a výstup do východní části vestibulu ve stanici metra Palmovka na trase B. Cestující tak zde mohou po proběhlé modernizaci využít nové eskalátory.


„Pražské metro přepravuje denně rychle a spolehlivě miliony cestujících. Je to však obrovský mechanismus, který potřebuje udržovat v dobré kondici. Každá oprava znamená komplikace pro cestující, ale zároveň je nezbytná k tomu, aby vše fungovalo tak, jak jsou lidé zvyklí,“ říká Petr Dolínek, náměstek primátorky pro dopravu, sport a volný čas.

Modernizace dále spočívala ve výměně silových kabelů, rozvaděčů a systému automatizovaného řízení. Proběhla i modernizace slaboproudých zařízení, elektrické požární signalizace, automatického odbavování cestujících, navádění nevidomých a slabozrakých (akustické + realizace vodících linií v dlažbě). Byly provedeny stavební a technologické úpravy ve služebních prostorech provozu metra a další související činnosti.

Ze stavebních prací lze jmenovat především úpravy nosných konstrukcí pro nové eskalátory, demolice původní a následně výstavba nové místnosti přepravního manipulanta včetně instalace nového ovládacího pultu stanice, repase a výměny poškozených obkladů a dlažeb, leštění nerezových prvků ve vestibulu, výměnu podhledových prvků s osvětlením v celém rozsahu vestibulu a podchodu. Díky progresivnímu přístupu zhotovitele akce resp. součinnosti DPP, byl plánovaný smluvní termín dokončení zkrácen o 5 dní. Zhotovitelem byla firma METROSTAV a. s.


Vestibul stanice Palmovka. Foto: DPP

Celkové náklady této investiční akce ve východním vestibulu stanice metra Palmovka činí zhruba 93 mil. Kč. Na tento projekt podal DPP v rámci 31. výzvy Operačního programu Praha – pól růstu ČR žádost o finanční podporu z fondů EU. Po jejím schválení tak s největší pravděpodobností obdrží DPP příspěvek ve výši až 22,6 mil. Kč.

Staronový eskalátor ze stanice metra Můstek je nyní umístěn z úrovně vestibulu do ul. Na Žertvách. Jelikož byl ve své službě relativně krátce, přistoupil DPP v rámci úspor k rozhodnutí použít zde eskalátor ze zrušeného výstupu do ul. Perlová. Pohyblivé schodiště bylo upraveno na požadovanou přepravní výšku Palmovky a namontováno právě zde.


O stanici metra Palmovka

  • Stanice byla otevřena v roce 1990

  • Palmovka je stanice hloubená, založená v mělké jámě zhruba 12,4 m pod povrchem

  • Je dlouhá 203 m a má 10 m široké nástupiště, bez sloupů

  • Od 14. listopadu 2017 má stanice bezbariérový přístup

Bezbariérové pražské metro

  • 1990  – 41 stanic – 1 bezbariérová

  • 2000 – 52 stanic – 22 bezbariérových

  • 2012 – 57 stanic – 36 bezbariérových

  • 2015 – 61 stanic – v tuto chvíli 44 bezbariérových + 1 s proškoleným doprovodem

Zdroj: TZ DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.