Projektanti lanovky nedodrželi smlouvu. Přesto jim Ropid za to zaplatil

Zatímco prvního projektanta lanovky z Podbaby do Bohnic Ropid vyhodil, novému zhotoviteli studie stejnou chybu toleruje a nejen to, dokonce mu za ni platí. Jak už jsme informovali, Ropid si v rekordním čase vybral nového dodavatele, firmu PRO CEDOP ve sdružení s francouzskými projektanty Egis Rail.


Jenže podle našich informací PRO CEDOP a Egis Rail nestihly na prvním kontrolním termínu předložit stanoviska Zoologické zahrady hl. m. Prahy, Prahy 6, Prahy 8 a Prahy – Troja k navrženým trasám lanovky, což smlouva požadovala. Ropid jim přesto za odevzdání nehotového díla zaplatil skoro půl milionu korun. Standardní přitom je v případě nedodělků snížit nebo pozastavit fakturaci. Ropid na dotaz odmítl zveřejnit, jaké nedostatky studie při prvním kontrolním termínu vykazovala.


Termín odevzdání stanovisek byl podle smlouvy  v sobotu 25. listopadu 2017. Jenže Městskou část Praha –Troja oslovil PRO CEDOP až v úterý 21. listopadu a první možný termín prezentace projektu navrhnul na 5. prosince. Ani stanovisko Prahy 6 nemohlo být na prvním kontrolním termínu odevzdáno. Ze zápisu jednání Komise strategického rozvoje Prahy 6 ze dne 29. 11. 2017 je zřejmé, že starostovi byla studie představena až 7. prosince 2017. Komise pak byly se studií seznámeny dokonce až na konci ledna. To potvrzuje i oficiální odpověď městské části Praha 6.

Navržené trasy pro lanovku Podbaba – ZOO – Bohnice

Praha 8 byla s projektem seznámena 27. listopadu a Zoologická zahrada 5. prosince. Ani jeden dotčený subjekt tak nebyl o studii informován včas. PRO CEDOP a EGIS RAIL tedy na prvním kontrolním termínu nemohly předložit ani jediné z požadovaných stanovisek. To přiznává i samotný ROPID, přesto proplatil fakturu v plné výši.

Že se nejedná o nevýznamné pochybení, dokládá fakt, že prvního zpracovatele studie Ropid za stejné nedostatky při prvním kontrolním termínu bez pardonu vyhodil. První zpracovatel, liberecká společnost SIAL Architekti, za studii požadovala o 450 tisíc méně, než PRO CEDOP a dříve úspěšně realizovala třeba studii proveditelnosti pro lanovku v Ostravě.


Zdá se, že Ropid o studii od PRO CEDOP a Egis Rail hodně stojí, když je ochoten tolerovat zásadní pochybení a ještě si za to půl milionu připlatit. Přitom podle řady zainteresovaných je kvalita předložené práce diskutabilní.

„Studie proveditelnosti je neúplná a nevyhodnocuje negativní dopady lanovky na území, kterým prochází. Studie neřeší urbanistické a sociologické vlivy této dopravní stavby,“ upozorňuje místostarosta MČ Praha –Troja, Tomáš Drdácký. Posouzení vlivu na životní prostředí přitom je součástí kapitoly, která měla být také odevzdána k 25. listopadu.

Místo toho aby se primátorka Adriana Krnáčová starala o wi-fi připojení v pražských lanovkách, měla by se raději podívat na plýtvání při jejich plánování.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)