Návrh Metropolitního plánu přehledně k prostudování v CAMPu

Zajímá vás, kam se plánují v Praze nové tramvajovém tratě? Nebo třeba nové lanovky? Navštivte Centrum architektury a městského plánování, kde jsou k prostudování velké mapy s návrhem Metropolitního plánu.


Členové Komise dopravní RMČ Praha 6 Ondřej Matěj Hrubeš a Vladimír Šuvarina při studování návrh Metropolitního plánu pro Prahu 6.

Kromě velké „nástěnné“ mapy si můžete ze šanonu vytáhnout libovolnou mapu a tu si pečlivě prostudovat na stole.

Návrh Metropolitního plánu najdete také na webových stránkách IPR Praha.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz, který se zajímá o MHD už od dob mateřské školky a procestoval přes 130 měst s městskou dopravou