Tarif Pražské integrované dopravy od 1. srpna zase o něco složitější

Od 1. srpna 2018 začala platit úplná novelizace tarifu a smluvních přepravních podmínek Pražské integrované dopravy. Jedná se o zásadní úpravy, které ruší předchozí tarif plný přílepků – dodatků. Nový tarif je připraven na spuštění multikanálového odbavovacího systému (MOS), který cestujícím přinese nový e-shop pro prodej předplatného jízdného, novou mobilní aplikaci pro nákup jednotlivého jízdného a hlavně tzv. virtuální lítačku. Nový tarif také reflektuje zavedení Babišových celostátních slev pro děti, studenty a seniory. V neposlední řadě je tarif připraven na rozšíření tarifních pásem do Středočeského kraje.


Z výše uvedeného vyplývá, že si tvůrci ukousli poměrně velký krajíc, a tarif obsahuje spoustu poznámek typu platí do, platí od, bude platit od vyhlášení, apod. Pojďme se proto podívat na jednotlivé zásadní změny, který tarif přinese.

Spuštění MOS (platí od vyhlášení, možná od 15. srpna, 1. září 2018 a nebo kdoví kdy)

U předplatného jízdného bude možné využít více identifikátorů pro nákup jízdného. Kromě Lítačky bude možné využít i bezkontaktní bankovní kartu nebo in-kartu Českých drah. Možnost použití však nebude automatická, ale cestující se bude muset do systému nově registrovat a poskytnout Magistrátu (resp. Operátorovi ICT) své osobní údaje a fotografii. Jedná se o podivný požadavek, protože banka si pečlivě hlídá, komu kartu vydává a majitel karty většinou nepůjčuje kartu jiné osobě, pokud nechce přijít o peníze na svému účtu.

Předplatné jízdné bude nově možné zakoupit přes nový e-shop na webu Lítačky nebo pražského dopravního podniku. Zůstává samozřejmě možnost dojít si jízdné koupit na předprodej nebo infocentra. Systém je navržen jako otevřený, tak postupně bude možné zakoupit si jízdné u externích prodejců (hlavně u Českých drah). Zásadní změnu je zrušení validátorů, protože kupon nebude nahrán na kartu, ale do virtuálního systému, do kterého budou mít revizoři nebo řidiči autobusu možnost vidět on-line. S tím souvisí jedna komplikace. Na přenos dat je nově zaveden tzv. technologický čas v délce jedné hodiny. Pokud si cestující koupí kupón platný v ten stejný den, nově mu platit až po uplynutí jedné hodiny. Z toho vyplývá jedno absurdní ustanovení tarifu, že cestujícímu během té první hodiny hrozí při přepravní kontrole přirážka k jízdnému ve výši 50 korun. Cestující, který si koupí kupón na přepážce, se z této „pokuty“ může zachránit předložením účtenky, čímž však vzniká absurdita na druhou, kdy své elektronické jízdné prokazujeme papírovým dokladem.

V oblasti jednotlivého jízdného bude možné vedle SMS jízdenek používat mobilní aplikaci. Pokud už nyní máte v mobilu aplikaci PID Info, v nejbližších dnech bude aktualizována na aplikaci PID Lítačka, ve které si nově budete moci zakoupit jednotlivé jízdenky pro všechna pásma. Nákup jízdenky bude probíhat ve dvou krocích. Nejdříve si jízdenku zakoupíte a před vstupem do dopravního prostředku si ji aktivujete. Ani to však nebude bez komplikací, protože i zde bude zaveden tzv. technologický čas pro přenos do systému. Tentokrát v délce dvou minut. Další podivností je, že u této jízdenky není možné použít odloženou časovou a pásmovou platnost jízdenky. Pokud tedy máte kupón pro Prahu a chcete si přikoupit pouze vnější pásma, nebude to možné v mobilní aplikaci. Na druhou stranu by ve všech autobusech mělo být možné koupit si jízdenku u řidiče pomocí bezkontaktní platební karty.Zavedení celostátních slev od 1. září

Na základě rozhodnutí vlády premiéra Babiše budou od 1. záři spuštěny 75% slevy v dopravě pro děti a mládež do 18 let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let. Tato sleva bude nově platit pouze pro meziměstské cesty a tudíž dojíždějící budou mít někdy trochu komplikovanější prokazování jízdného. Používání kupónů bude zjednodušeno, protože nově zanikají zvláštní kupony na základě žákovských průkazů.

U jednotlivých jízdenek nastane komplikace, protože jízdenky pro vnější pásma neplatí a ani nebudou platit v pásmu P. Pro příměstské autobusy to nebude problém, protože všechny linky řady 300 končí v dojezdových pásmech 0 nebo B. Problém to přinese na železnici, protože vlakové stanice v centru Prahy (Hlavní nádraží, Vršovice, Bubny a Masarykovo nádraží) jsou zařazeny v pásmu P. Pokud byste chtěli využít celostátní slevu z vnějších až do těchto zastávek, musíte se odbavit podle tarifu železničního dopravce. Tarif PID bude možné využít pouze pro předplatné jízdné nebo budete muset vystoupit v železničních stanicích na okraji Prahy.

Zajímavá situace nastane pro některé věkové skupiny, které si kupují papírové kupóny pro vnější pásma a zároveň jezdí po Praze. Pro věkové kategorie Dítě 10 – 15 a Senior 65 – 70 bude nutné vlastnit dvě průkazky – jednu na bezplatnou přepravu po Praze a jednu na nákup papírových kuponu na dojíždění. Řešením pro tyto skupiny je využití elektronického identifikátoru (Lítačka, in-Karta, bankovní karta), na kterou se však kupon pro přepravu po Praze nahrává za 120 Kč místo 20 Kč za papírový doklad. Tato absurdita je o to více nepochopitelná, protože na prokázání celostátních 75% slev ve vnějších pásmech stačí jakýkoliv průkaz totožnosti.

Kvůli celostátním slevám se od září rovněž mění platnost celosíťové jednodenní papírové jízdenky. Jízdenka za 160 Kč, která dnes platí 24 hodin na všechny pásma, bude nově platit z Prahy pouze do 4. pásma. Celosíťová jízdenka bude nově stát 240 Kč a zavedena bude jízdenka platná pouze mimo Prahu za 150 Kč pro dospělého a 37 Kč s celostátní slevou. Děti a senioři budou moci kombinovat celodenní jízdenku na Prahu za 55 Kč a středočeskou za 37 Kč.

Poslední důležitá změna nastává pro studenty ve všech pásmech. Potvrzení o studiu bude nově nutné předkládat od 18 let, čím se sjednotí věková kategorie dle nařízení vlády. Pro mnohé pražské studenty to bude nepříjemné překvapení, protože dosud museli prokazovat studium až od 19 let. Stejně tak jim zaniknou dosud vydávané papírové průkazky PID pro juniory. Alternativou však bude možné využití vybraných ISICů pro nákup papírových kuponů.


Rozšíření integrace (zřejmě podzim 2018 a jaro 2019)

Nový tarif je připraven na zavedení 8. až 11. tarifního pásma. Již na podzim bychom se měli dočkat 8. a 9. pásma na železnici, čímž budou integrovány všechny osobní vlaky a rychlíky na území Středočeského kraje. Poslední dvě pásma budou následně využita pro přesahy do okolních krajů, k čemuž by mohlo dojít v příštím roce, kdy bude rovněž dokončena všech krajských autobusových linek. Pro zjednodušení nákupu předplatného jízdného budou zároveň ve vnějších pásmech zavedeny roční kupony. Pravidelný dojíždějící z Mnichova Hradiště do Prahy by tak za roční kupon zaplatil 25 034 korun.

Autor komentáře: Karel Vyhnálek


Dopravní magazín www.MHD86.cz je místem i pro vaše komentáře, prezentace a zprávy ze světa MHD.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)