DPP zajistil údržbu souprav metra M1 až do roku 2034. Postará se o ni Siemens Mobility

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) uzavřel se společností Siemens Mobility, s. r. o. novou smlouvu o zajištění kompletní odborné údržby souprav pražského metra M1 na trase C a také kupní smlouvu o zajištění dodávky nových rámů podvozků pro soupravy pražského metra M1. DPP se tak může v období 2020 – 2034 spolehnout na full service. DPP se podařilo vyjednat výhodnější podmínky kontraktu oproti původnímu návrhu.


V současnosti jezdí v pražském metru 53 souprav M1. Vlaky mají od začátku provozu najeto od 630 tisíc km (poslední vlak uvedený do provozu v roce 2011) po cca 1,5 milionu km (nejstarší vlaky uvedené do provozu v roce 2000). Stávající smlouva se společností Siemens Mobility, s. r. o. je v případě souprav metra M1 uzavřena s platností do 31. 12. 2019. Aby nedošlo ke snížení disponibility vozového parku a ohrožení provozu vlaků M1 na lince C po r. 2020, DPP již od června 2017 zahájil realizaci projektu vedoucí k zajištění pokračování údržby vlaků M1 formou full service pro zajištění jejich disponibility na následující období od r. 2020.

Pro první rok předmětu plnění smlouvy, a to za předpokladu dodržení průměrného kilometrického nájezdu jedné soupravy ve výši 89 000 vlakokm/rok, činí celková cena cca 500,5 mil Kč za rok. Pro dobu trvání smlouvy 15 let, při provozu 53 souprav M1 lze říci, že předpokládaná hodnota celého kontraktu činí cca 7 507 mil. Kč (v závislosti na výšce indexace v jednotlivých letech). Původní cenový návrh Siemens Mobility byl tedy vyšší o cca 463 mil Kč.

„Oproti stávající smlouvě se přenáší rizika spojená s komponenty na Siemens Mobility. Zůstatek ve fondu na údržbu komponentů bude po ukončení stávající smlouvy vrácen DPP. Dojde také k navýšení počtu parametrů hodnocení kvality prováděné údržby vlaků metra, byl vyjednán korektní způsob zúčtování všech dodávek DPP (nájem, energie, služby) systémem 1:1,“ říká Peter Hlaváč, ekonomický ředitel a člen dozorčí rady DPP.


DPP také s dodavatelem údržby vlaků M1 uzavřel kupní smlouvu na dodávku 530 nových rámů podvozků v celkové hodnotě cca 491,3 mil. Kč. V případě souprav metra typu M1 je totiž (na základě závěrů z provedených expertíz) pro zajištění dalšího provozu rovněž nezbytná výměna současných problematických rámů podvozků, která bude provedena zejména v rámci udržovacího stupně N7. DPP předpokládá výměnu všech 530 rámů v období let 2020 až cca 2024. Tímto zásahem bude definitivně vyřešen problém vzniku trhlin na stávajících rámech podvozků. Prodlouží se tak životnost vlakových souprav M1 a zvýší se jejich spolehlivost i bezpečnost v provozu.

Ve všech soupravách M1 proběhne rovněž instalace nových plastových sedaček a instalace LED osvětlovacích těles. Oba prvky by měly být na vlaky M1 standardně instalovány postupně, počínaje rokem 2019 a to na celém vozovém parku vlaků M1 (53 vlaků) v rámci oprav stupně N7, tj. po ujetí cca 1,6 milionu km.

DPP také brzy zahájí jednání se společností Škoda Transportation a. s., a to za účelem projednání smluvních a cenových podmínek údržby vozidel pražského metra 81-71M (93 vlaků provozovaných na linkách A (41 vlaků) a B (52 vlaků) formou Full Service od r. 202

Zdroj: TZ DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.