Vyzkoušeli jsme si řídit Prahu. Zvládnete také najít správný balanc pro fungování města?

Výzvu vyzkoušet si řídit Prahu jsem nemohl nechat ležet ladem. A tak jsem se koncem října vydal do CAMPu (Centrum architektury a městského plánování) a vyzkoušel si jejich hru „Pře(d)stav si Prahu“.


Na čtyřech stanovištích máte za úkol nastavit ten správný poměr jednotlivých veličin pro ideální fungování Prahy dle představy IPRu. Na prvním stanovišti určíte, kolik financí je třeba investovat do vzdělávání, výzkumu a technologií. U druhého stolu hledáte ten správný balanc v dopravě. Poměr mezi hromadnou dopravou, cyklodopravou a automobilovou dopravou. Třetí stanoviště představuje městskou výstavbu. Určujete, kolik se má postavit bytů a rodinných domů ve městě. Poslední stanoviště o je podpoře turistického ruchu. Například, kolik nocí má turista v Praze přespat.

Pohled na celý sál

„Dopravní“ stanoviště. Pomocí kvádrů určujete poměr jednotlivých dopravních složek a zeleně

Stanoviště bytové výstavby

Mezi jednotlivými stanovišti můžete neustále přecházet a ladit ty správné hodnoty. Všechny vaše kroky jsou zaznamenávány na obrovskou obrazovku, kde sledujete, jak se Praha pod vaším vedením rozvíjí. Zároveň uprostřed dlouhé obrazovky sledujete celkové skóre.

Za sebe můžu říct, že hra je to velmi zábavná a poučná. Doporučuji všem, kteří se zajímají o rozvoj Prahy zajít do Campu a hru si vyzkoušet. Po nastavení „výherních“ hodnot je nutné hrát alespoň je ve dvou lidech.

A tady určujete pomocí táhel turismus

Pokud chcete mít „hrací pole“ v klidu jen pro sebe, zavítejte do CAMPu nejlépe v pátek večer, či o víkendu v podvečer-večer, kdy je velká pravděpodobnost, že budete v sále sami. Výstava a hra „Před(s)tav si Prahu“ trvá v CAMPu až do 20. 12. 2018.

Vyzkoušejte si, jaké to je řídit Prahu

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

šéfredaktor dopravního magazínu MHD86.cz, který se zajímá o MHD už od dob mateřské školky a procestoval přes 160 měst s městskou dopravou