Flotila tramvají Škoda 15T pro Prahu je kompletní. DPP převzal 250. vůz

Zástupci Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) dnes v Praze převzali jubilejní 250. tramvaj ForCity Alfa s evidenčním číslem 9450. Tím DPP završil klíčový dlouhodobý kontrakt dodávky nových tramvají typu 15T a uzavřela se tato etapa modernizace tramvajového vozového parku. První tramvaje ForCity vyrazily na svoji cestu po Praze před osmi lety. První tramvaj 15T byla Dopravnímu podniku předána 28. 1. 2011. Jubilejní stá byla předána v roce 2014 a dvoustá v novém designu v roce 2017.


Je to již téměř deset let, co v Praze vyjela první nízkopodlažní tramvaj s nadčasovým designem z plzeňské Škody…

Zveřejnil(a) Pražská integrovaná doprava dne Úterý 5. února 2019

„Dnes jsme v Praze převzali od Škody Transportation poslední z celkem 250 ks tramvají 15T. Byl to pro nás jeden z klíčových dlouhodobých kontraktů a uzavřeli jsme důležitou etapu modernizace tramvajového vozového parku,“ říká Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dále uvádí: „Jsme rádi, že máme pro Pražany i návštěvníky města moderní a komfortní tramvaje, které jsou navíc i stoprocentně nízkopodlažní a nabízejí tak bezproblémovou možnost přepravy cestujícím se sníženou pohyblivostí. To je v souladu se strategickou prioritou Prahy, zajistit do roku 2025 bezbariérovost v celé síti MHD.“

Srovnání první a druhé série tramvají Škoda 15T

„Je to již téměř deset let, co v Praze vyjela první červeno-stříbrná, nízkopodlažní tramvaj s nadčasovým designem ze Škodovky. Naše vozidla za tu dobu úspěšně završila více než padesát milionů ujetých kilometrů v provozu s cestujícími. Tramvaje z rodiny ForCity jsou kvalitní a je o ně zájem, o čemž svědčí loňské objednávky až 176 tramvají ForCity Smart pro Ostravu, Plzeň a především pro tři německá města Mannheim, Ludwigshafen a Heidelberg,“ říká Petr Brzezina, předseda představenstva a generální ředitel Škoda Transportation. Tramvaje ForCity můžete však zahlédnout i v Maďarsku, Turecku, na Slovensku nebo třeba také v Číně.

První série pražských tramvají Škoda 15T

Tramvaj ForCity Alfa Praha je první sériově vyráběnou 100% nízkopodlažní tramvají s otočnými podvozky na světě. Jako první má také unikátní pohon s bezpřevodovkovými motory s permanentními magnety, které pohánějí všechna kola čtyř beznápravových podvozků. Umístění podvozků pod přechodovými měchy a pod konci vozidla umožňuje maximální variabilitu v uspořádání interiéru.

Tramvaj, která měří 31,4 m a široká je téměř 2,5 m, pojme 180 cestujících – z toho 61 sedících. Díky schopnosti hladkého průjezdu oblouky tramvaj zkracuje jízdní dobu a urychluje dopravu. K tomu napomáhá také šest širokých dvoukřídlých dveří, které cestujícím umožňují velmi rychlý výstup a nástup.

Klimatizovaná Škoda 15T4 míří z Kobylis opět do centra

V průběhu dodávek došlo u tramvají k několika designovým změnám a změnám interiéru. Rovněž se provedly úpravy zaměřené na zvýšení pohodlí cestujících. Kromě postupného zavádění klimatizačních systémů v tramvajích se jednalo např. o výměnu dřevěných sedaček, které cestujícím nevyhovovaly, za plastové a rovněž o doplnění madel pro cestující se sníženou pohyblivostí. Některé z inovovaných vozidel mají také k dispozici wi-fi připojení na internet s moderní technologií LTE. Nový design je zřetelný zejména na čele vozidel, kde byla výrazně upravena barevnost: rám čelního okna a střední díl čela vozu jsou nově žlutooranžové. Cílem této designové inovace by měla být hlavně zvýšená bezpečnost chodců. Zářivá žlutooranžová kontrastní barva je vidět už zdálky a zajišťuje tak maximální viditelnost tramvaje zejména na přechodech.

V současné době DPP mj. postupně spouští systém EMA, který má za úkol automaticky bez zásahu řidiče ovládat vybrané funkce vozu jako např. hlášení zastávek, přimazávání kol a kolejnic, snížení rychlosti na předepsanou hodnotu při jízdě do oblouku nebo přes výhybky, zobrazení pozice tramvaje v mapových podkladech na vnitřním monitoru pro cestující apod.

Setkání generací

S dodávkou nových tramvají musely být realizovány rozsáhlé rekonstrukce kolejových podpěr ve vozovnách, doplněny pracovní lávky pro zaměstnance údržby, nové silnější hydraulické zvedáky a nainstalování automatického doplňování písku do tramvají. Několik stavebních investic bylo realizováno i v Opravně tramvají a bylo nutné připravit a naprojektovat nové technologie pro těžkou údržbu zejména podvozků v Opravně tramvají. Všechny tyto investiční akce jsou zrealizovány nebo jsou před dokončením. „V Hostivaři se buduje nové odstavné kolejiště, práce jsou v plném proudu. Pracuje se i na vozovně Žižkov, probíhá zde postupná rekonstrukce v halách, mění se podpěry kolejí tak, aby byly schopné komfortně deponovat nové tramvaje 15T. Podobná rekonstrukce proběhla již ve vozovnách Kobylisy, Pankrác a Vokovice a částečně i v Motole,“ uvedl Milan Slunečko, vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje.

Pražská tramvaj Škoda ForCity 15T v Chemnitzu na lince 5 v rámci zkušebních jízd (rok 2012).

Zdroj: TZ DPP, úvodní foto: Hana Pohanová – DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.