Ropid „známkoval“ dopravce. Nejlépe dopadl dopravní podnik a Martin Uher

Rok 2018 byl již osmým rokem běžného měření a vyhodnocování standardů kvality PID pro autobusovou dopravu. Díky pokračující obnově vozidel je už 71 % autobusů v celém systému bezbariérově přístupných a oproti roku 2017 se podařilo i přes končící desetileté smlouvy průměrný věk vozového parku mírně snížit. Provoz městských linek v Praze zajišťovalo v roce 2018 celkem 9 dopravců, příměstských linek 18 dopravců. Celkem je v systému PID zapojeno 19 autobusových dopravců.


„Rád bych ocenil všechny autobusové dopravce, kteří se na zajištění jednotlivých autobusových linek v systému PID podílejí, že i přes nelehkou personální situaci se s každodenními požadavky na zajištění cca 25 tisíc spojů utkali statečně a že se i navzdory přetrvávajícímu nedostatku řidičů na trhu práce daří zajišťovat plánovaný provoz bez personálních výpadků,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

„Díky aktivnímu zapojení dopravců PID pokračovala i přes končící desetileté smlouvy obnova vozového parku a pořizování nízkopodlažních vozidel. Celkový podíl bezbariérově přístupných vozidel se oproti roku 2017 zvýšil z 66 na 71 % a průměrné stáří vozového parku se podařilo mírně snížit z 8,9 na 8,5 let,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.

U dalších standardů byla bohužel konstatována nedobrá situace kvůli přetrvávajícímu nedostatku řidičů napříč dopravci. To mělo i v roce 2018 za následek neplnění požadované kvality provedené služby v některých aspektech a zvýšený počet závad, které jsou sledovány v souvislosti s činností provozního personálu. Nutno však konstatovat, že s tímto celorepublikovým problémem se dopravci vypořádali nad očekávání uspokojivě a nyní již k personálním výpadkům na linkách PID prakticky nedochází.

Standardy, u kterých došlo k celkovému zlepšení, jsou bezbariérovost vozidel, ústrojová kázeň a čistota vozidel. Naopak nejčastěji neplněnými standardy bylo plnění grafikonu, garance bezbariérových spojů a informování cestujících ve vozidlech.

„Rok 2019 bude posledním rokem měření a vyhodnocování standardů dle stávajících smluv, od roku 2020 budou platit nové, náročnější standardy, které by měly přinést výraznější kvalitativní posun v poskytovaných službách v rámci PID,“ dodává Adam Scheinherr“.

„Zároveň očekáváme skokový nárůst kvality v oblastech Středočeského kraje, kde dojde v následujícím období k integraci autobusových linek do systému PID,“ doplňuje ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Pavel Procházka.

Vybrané statistické údaje (k 31. 12. 2018)

 • počet autobusových linek PID: 376
 • počet autobusových dopravců PID: 19
 • počet autobusů PID: 2 183
 • průměrné stáří vozového parku: 8,5 roku
 • podíl bezbariérově přístupných autobusů: 71 %
 • počet autobusových zastávek PID: 3 230 (dle názvů), 6 892 (dle jednotlivých stanovišť)
 • počet ujetých km autobusy PID za rok: cca 107 mil. km, z toho:
  • 80 mil. km v Praze
  • 27 mil. km ve Středočeském kraji

Celkové hodnocení kvality jednotlivých dopravců (pořadí dle celkového procenta plnění standardů)

Dopravci s vysokou kvalitou

(splněno 80 a více % standardů)

* = takto označení dopravci splnili všechny standardy

Dopravní podnik hl. m. Prahy*
Martin UHER*
ČSAD POLKOST
STENBUS

Dopravci s vyšší kvalitou

(splněno mezi 60 % a 80 % standardů)

ČSAD Česká Lípa
Autodoprava LAMER
ČSAD Slaný
ČSAD Benešov
ČSAD MHD Kladno

Dopravci s průměrnou kvalitou

(splněno mezi 40 % a 60 % standardů)

ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY
POHL Kladno
ABOUT ME
ARRIVA CITY
Valenta Bus
ČSAD Střední Čechy
Vlastimil Slezák
Kateřina Kulhánková
Dopravci s nižší kvalitou (splněno méně než 40 % standardů) Jaroslav Štěpánek
OAD Kolín

 

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)