Hasičský záchranný sbor DPP získal moderní pěnové hasicí zařízení

Hasičský záchranný sbor (HZS) Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) převzal do užívání pěnové hasicí zařízení značky One Seven. Technologie umožňuje dosáhnout vysoké efektivity hašení při minimální spotřebě hasebních látek. Princip výroby hasicí směsi spočívá v dodávce stlačeného vzduchu do pěnotvorného roztoku, čímž je dosaženo vysokého a rovnoměrného napěnění hasicí pěny.


Pěnové hasicí zařízení One Seven je extrémně výkonné. Při nejvyšší spotřebě pouhých 150 litrů vody a přibližně 0,5 litru pěnidla za minutu je požární automobil prostřednictvím systému One Seven schopen dodávat pěnu nejméně 60 minut a vyrobit až 50 metrů krychlových pěny bez doplnění hasebních látek. Zařízení je zastavěno do loni dodané velkoobjemové hasičské stříkačky CAS 30 na terénním podvozku Tatra 815-7 Force 6×6.

„Podnikoví hasiči jsou pro DPP velmi důležití. Starají se o zajištění bezpečnosti v pražské MHD, jsou speciálně vycvičeni a vybaveni na zásahy v metru. Proto potřebují výkonnou a efektivní techniku, která jim ulehčí jejich náročnou práci a zvýší bezpečnost cestujících,“ uvedl Petr Hlubuček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast životního prostředí, infrastruktury, technické vybavenosti a bezpečnosti a člen dozorčí rady DPP.

„Nové progresivní zařízení, které jsme v březnu získali, se velmi dobře uplatní při hašení případných požárů všech dopravních prostředků, technologických zařízení nebo skladů hořlavin,“ řekl Karel Pátek, vedoucí odboru Hasičského záchranného sboru DPP.

HZS DPP zaznamenal v roce 2018 celkem 576 výjezdů. Oproti předcházejícímu roku došlo k nárůstu o 66 zásahů. Vyšší byl počet zásahů u požárů, dopravních nehod i technických pomocí. Setrvalou úroveň má četnost planých poplachů a úniků nebezpečných látek, nejčastěji ropných produktů.

DPP má jako jediný dopravní podnik v ČR vlastní hasičský záchranný sbor, který funguje již od roku 1973. V současnosti jej tvoří celkem 147 zaměstnanců, profesionálních hasičů vyškolených i vycvičených pro oblast požární prevence a problematiku specifických zásahů v metru, na tramvajových tratích a obecně v provozu MHD. Součástí jednotky je i lezecká skupina cvičená pro zásahy ve výškách a nad volnou hloubkou. HZS DPP spolupracuje se

složkami integrovaného záchranného systému, především s Hasičským záchranným sborem hl. m. Prahy.

Zdroj: TZ DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)