Místo fotbalového hřiště vzniklo ve Štěrboholích odstavné kolejiště pro tramvaje

Více než tři kilometry kolejí na ploše větší než fotbalové hřiště dnes přibylo do tramvajové sítě Prahy. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) ve čtvrtek spustil do provozu velkokapacitní odstavné kolejiště pro tramvaje v areálu Ústředních dílen v Hostivaři, které pojme 60 vozů 15T nebo 120 vozů T3. Stavbu zrealizoval DPP vlastními silami v rekordním čase 5 měsíců. Náklady na stavbu činily cca 150 mil. Kč, dotací na ni přispěl Magistrát hl. m. Prahy.


 

Foto: DPP – Filip Jiřík

Velkokapacitní odstavné kolejiště v Hostivaři má 20 přímých kolejí, každá o 101 metrech. Bude nejprve sloužit k odstavování tramvají, které jsou dosud nevhodně rozmístěny po celém areálu DPP v Hostivaři, a to v důsledku omezení provozu vozoven Hloubětín a Žižkov. Stavba byla zahájena 14. 11. 2018 na místě bývalého fotbalového hřiště a ve čtvrtek dopoledne byla zkolaudována. Extrémně krátkého času realizace stavby se povedlo docílit díky využití novely stavebního zákona a sloučením územního a stavebního řízení do jednoho procesu, a také díky využití vlastních kapacit jednotky Dopravní cesta Tramvaje. Zajímavostí je, že na stavbě byly zužitkovány použitelné panely z rekonstruovaných tramvajových tratí v Praze.

„Infrastruktura tramvajového zázemí je v Praze dlouhodobě poddimenzována. Zápasíme s deficitem odstavných kapacit nejen pro ústřední dílny, ale také obecně pro správu vozového parku. Díky tomuto projektu a po sjednocení vypravování tramvají z Hostivaře a Hloubětína ušetříme na provozních nákladech zhruba milion korun na roční bázi, což je v souladu s plánem na snižování nákladů DPP. Jsem rád, že se stavbu díky našim zaměstnancům povedlo zprovoznit v tak krátkém čase, s téměř dvouměsíčním předstihem,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP.

Díky novému odstavnému kolejišti bude možné začít uvolňovat vozovnu Hloubětín a připravit k demolici její deponační halu. Havarijní stav střechy a zbourání haly doporučil nedávný posudek Kloknerova ústavu ČVUT.


Foto: Petr Ludvíček

„Rozvoj tramvajových tratí v Praze je jednou z hlavních dopravních priorit Magistrátu hl. města Prahy. Je ale nutné myslet i na tu část, kterou veřejnost na první pohled nevnímá, nicméně je stejně důležitá: na dostatečnou kapacitu a důstojné prostory pro odstavování, opravy a údržbu tramvají. Je mi sympatické, že DPP při stavbě zohlednil i ekonomickou stránku projektu a zužitkoval použitelné stavební prvky z nedávných rekonstrukcí tramvajových tratí v Praze,“ uvedl Adam Scheinherr, předseda dozorčí rady DPP a náměstek primátora pro dopravu.

Opravárenská hala bude následovat

Stavba velkokapacitního odstavného kolejiště v Hostivaři je první částí projektu. „Ve druhé etapě plánujeme přímo u nového kolejiště postavit novou opravárenskou halu, která bude mít dvoupodlažní vestavbu tak, aby v ní bylo možné provádět údržbu všech typů tramvají a byl k nim zajištěn odpovídající přístup jak od podvozku, tak i od střechy. V hale budou dvě koleje a počítáme se čtyřmi stanovišti pro opravu. Výstavbu haly předpokládáme ve druhé polovině tohoto roku a zprovoznění do konce roku 2019,“ doplnil Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel – Povrch.

Foto: DPP – Pavel Fojtík

Zdroj: TZ DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)