V Bratislavě zkušebně vypravují trojici tramvají T6 na linku 7


Trojička je zložená z vozidiel typu T6A5, ktorý je riadne schválený na prevádzku v trojiciach. Mimoriadny električkový vlak bude premávať ako vložený spoj na trase linky č. 7 medzi ŽST Vinohrady a Námestím SNP v časoch najväčšieho náporu cestujúcich v rannej špičke. Skúšobná prevádzka tohto typu bude zabezpečená v pracovných dňoch približne v čase 6:45 a 7:30. Jej odchody budú vykonané dispečingom DPB, a.s. operatívne po príchode väčšieho množstva vlakov. DPB, a.s. upozorňuje cestujúcu verejnosť, že v prípade mimoriadnej situácie, napríklad poruchy, trojička vypravená nebude.

DPB, a.s. pred vypravením tento mimoriadny električkový vlak riadne otestoval. Na trase skúšobnej prevádzky sú tak všetky zastávky električiek vyhovujúce aj pre takéto dlhé vozidlo.

Celková dĺžka trojičky je takmer 47 metrov, jej hmotnosť je 56 ton a dokáže prepraviť viac ako 300 cestujúcich. Pre porovnanie, nové nízkopodlažné električky sú dlhé 32,5 metra, ich hmotnosť je 48 ton a prepravia cca 200 cestujúcich.

Cieľom skúšobnej prevádzky je otestovať prevádzku dlhších električiek, ktoré dokážu prepraviť väčší počet ľudí, nakoľko DPB, a.s. očakáva v budúcnosti ďalší nárast cestujúcich a to najmä v električkovej doprave napríklad aj po zavedení parkovacej politiky, či predĺžení električkovej trate do Petržalky, no zároveň bude skúšobná prevádzka slúžiť aj na prípravu ďalšieho možného nákupu nových električiek.

Typ vozidiel T6A5, z ktorého je trojička zostavená bol do Bratislavy dodávaný v rokoch 1991 – 1997 a dve električky boli ešte dodatočne nakúpené v roku 2006. Všetky tieto vozidlá boli vyrobené v pražskej firme ČKD Tatra. Celkovo DPB, a.s. v súčasnej dobe prevádzkuje 58 električiek tohto typu.

Trojičky boli rozšírené prevažne v Nemecku, dodnes jazdia v Drážďanoch, či Lipsku, no vidieť ich možno aj v Budapešti, kde dokonca v súčasnej dobe jazdia nízkopodlažné električky s dĺžkou až 56 metrov. Trojice staršieho typu T3 jazdili v minulosti na Slovensku v Košiciach.

Zdroj: DPB

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)