Bateriové trolejbusy vyjely ze Zlína do Kostelce a k ZOO Lešná


Dokud nebude vybudovaná nová zastávka naproti původnímu obratišti trolejbusů na Vršavě pro směr jízdy ze Zlína do Kostelce, bude provozována ještě nová linka 44 na trase z obratiště Antonínova na obratiště Vršava.

Zásadní změna v systému vedení městské hromadné dopravy do oblasti Zlína-Kostelce, Štípy a Velíkové včetně Zoologické zahrady a zámku Zlín-Lešná byla umožněna nástupem nové technologie v nabídce trolejbusů. Byly vyvinuty výkonné trakční baterie, které trolejbusům umožňují opakovanou jízdu na vzdálenost až dvanácti kilometrů mimo trolejové vedení a následné dobíjení baterií, když se trolejbus opět vrátí pod trolej. První dva takové trolejbusy Dopravní společnost Zlín – Otrokovice úspěšně vyzkoušela zejména v nezatrolejovaných úsecích linek 11 a 12 v oblasti Želechovic nad Dřevnicí, Příluků a Lužkovic. Zrodil se projekt, jak díky této technické novince a nově pořízeným bateriovým trolejbusům zavést pravidelnější a častější hromadnou dopravu do městských částí Kostelec, Štípa a ke zlínské zoologické zahradě Lešná.

Snímek DSZO z r. 2017 dokumentuje zkoušky otáčení trolejbusů na Vršavě o 360 stupňů

Nové čtyřdveřové klimatizované trolejbusy Škoda 30 Tr

Během prvního čtvrtletí roku 2019 DSZO pořídila sedm nových čtyřdveřových nízkopodlažních bateriových trolejbusů Škoda 30 Tr s klimatizací a připravila nové linkové vedení a nové jízdní řády pro MHD v severovýchodní části Zlína. Město Zlín připravovalo zřízení tří nových zastávek.

Pro nákup trolejbusů byla využita 85procentní dotace Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu. Tato investice dosáhla výše 93,73 milionu korun, EU poskytla dotaci 79,67 milionu korun. Zbytek zaplatila ze svých prostředků DSZO.

Nové linky 4, 5, 44 a 46

Zlín budou s městskými částmi Kostelec a Štípa, včetně ZOO Lešná, nově propojovat (místo autobusů 34, 35 a 36) dvě trolejbusové linky – č. 4 a 5. Ve Štípě bude na linku 4 navazovat nová autobusová linka č. 46 do Velíkové. Na obratiště Vršava bude dočasně, dokud nebude na opačné straně silnice vybudován zastávkový záliv a umožněno bezpečné nastupování a vystupování cestujících včetně přecházení vozovky po přechodu se světelnou signalizací, vedena trolejbusová linka 44 z obratiště Antonínova. V ranní i odpolední špičce zůstane zachováno i několik přímých autobusových spojů na původních linkách 35 a 36 ze Zlína až do Velíkové. Trasy nových linek jsou zachyceny na pláncích níže.

Obratiště Vršanva

Linka 4 se bude lišit od linky 5 pouze směrem jízdy v Kostelci a Štípě. Zatímco linka 4 pojede ve směru zastávek Kostelec-U Řadovek, Štípa-škola, Štípa-požární zbrojnice, Štípa-U Kapličky, Lešná ZOO, Kostelec-garáže, Kostelec-střed, Kostelec-U Pomníku, linka č. 5 bude projíždět uvedené zastávky v opačném pořadí. Cestující v Kostelci a Štípě tak budou mít více možností cestovat oběma směry a zvolit si linku, která bude mít pro jejich cíl cesty kratší dobu jízdy. Během dne bude vedeno i několik spojů 4x a 5x, které budou zastavovat na zastávce Kostelec-hřbitov.

Přestupní zastávka z trolejbusů linky 4 na autobusy linky 46 bude Štípa-škola. Spoje, které budou mít zajištěn přípoj do Velíkové, budou v jízdních řádech na zastávkách MHD označeny černým trojúhelníčkem (v internetových jízdních řádech písmenem M). Čekání na přestup zpravidla nebude delší než 4 minuty. V případě menšího zpoždění trolejbusu od Zlína bude přípojný autobus do Velíkové na přestupní zastávce čekat. Ve směru z Velíkové do Zlína bude podle obdobných pravidel fungovat (nová) přestupní zastávka na konci Zámecké ulice ve Štípě (před křižovatkou u ZOO Lešná), zatím se stejným názvem Lešná ZOO. Trolejbusy linky 4 zastaví jak pro přestup na tomto novém zastávkovém stanovišti před křižovatkou, tak znovu i na současném stanovišti Lešná ZOO za křižovatkou.
Při přestupech z trolejbusu do autobusu a naopak nebudou muset cestující přecházet přes silnici, vše se odehraje na jednom nástupišti a jen s několikaminutovým časovým rozdílem.

Další informace

  • V návrhu jízdního řádu linek č. 4 a 5 je uvažováno v pracovní den se standardním intervalem 15 – 20 minut (30 minut ve večerních hodinách). Návrh kapacity linky vychází ze skutečných počtů přepravených osob zjištěných průzkumy v dubnu 2016 a doplňkových průzkumů z roku 2018 a 2019.
  • Spojení do Velíkové na lince 46 je navrženo v intervalu 30 nebo 40 minut.
  • Hranice tarifních pásem se nezmění. Po zastávku Vršava platí pásmo A, po zastávku Štípa-Požární zbrojnice pásmo B a úsek dále až do Velíkové leží v tarifním pásmu C.

Výhody nového linkového vedení

Nový model dopravní obslužnosti Kostelce, Štípy, zoologické zahrady a Velíkové přináší zvýšený počet spojů proti původnímu stavu, tedy zvýšení nabídky služeb MHD. Bude zajištěno pravidelné intervalové rozložení spojů. Linky do ZOO budou mít ve Zlíně lepší návaznost na ostatní linky MHD. V pracovních dnech se počet spojů vedených od ZOO Lešná do Zlína zvýší z 38 na 63, ze zastávky Kostelec-lázně to bude zvýšení ze 45 spojů na 66.
Důležitým momentem je odstranění souběžných jízd trolejbusu linky 4 a autobusů 34, 35 a 36 v úseku po obratiště Vršava. Dojde k úspoře v nasazování kloubových autobusů. Pro cestující je obecně výhodnější větší počet spojů (kratší intervaly) s menší kapacitou jednotlivého vozidla než naopak.
Výrazný bude také ekologický přínos pro oblast Kostelce a Štípy. Trolejbusy v místě své jízdy neprodukují žádné emise. V porovnání s autobusy jezdí s mnohem nižší hladinou hlučnosti.

Pro město Zlín znamená tento projekt významné rozšíření ekologické trolejbusové dopravy – právě v roce, kdy trolejbusy v Baťově městě slaví své 75. výročí. Jeho realizace by nebyla možná bez úzké spolupráce DSZO a města.
„Možná se nám nepodaří při tak rozsáhlé změně v systému MHD v Kostelci, Štípě a Velíkové nastavit hned napoprvé jízdní řády tak, aby všem zcela vyhovovaly. Po dobu čtyř až pěti měsíců proto počítáme se zkušebním provozem. Na jeho konci všechny získané poznatky i připomínky veřejnosti vyhodnotíme a podle většinových potřeb cestujících je do jízdních řádů zapracujeme,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Zdroj: DSZO

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)