Zápisek z květnové Komise strategického rozvoje RMČ Praha 6

Květnové jednání Komise strategického rozvoje Rady městské části Praha 6 (KSR) mělo na programu bod „Tramvajová zastávka u polikliniky Pod Marjánkou na Bělohorské“. Vrátilo se tak do hry téma, které bylo diskutováno v roce 2014 v souvislosti s tehdy realizovanou rekonstrukcí tramvajové tratě. Diskuze a hlasování o tomto bodu bylo velmi náročné a vypjaté, jak jsem minulý týden popisoval na instagramovém účtu @omh86.


V rámci navrženého programu obdrželi členové komise materiál od IPR Praha, který popisuje stav Bělohorské ulice ve vztahu k tramvajové trati. V materiálu jsou navrženy dvě varianty. Dále bylo v programu navrženo usnesení: „KSR doporučuje doplnění tramvajové zastávky u polikliniky Pod Marjánkou na Bělohorské“.

První varianta navrhuje posunutí zastávek a jejich lepší rozvržení po Bělohorské ulici, aby byla rovnoměrnější vzdálenost mezi jednotlivými zastávkami. Výsledkem by byla zastávka před poliklinikou a Billou. Druhá varianta navrhuje zanechat současný stav a zřídit další zastávku navíc u polikliniky a Billy.

Dvě varianty

První varianta by zlepšila dostupnost tramvajových zastávek oproti současnému stavu, kdy některé zastávky jsou si velmi blízko sebe a jiné daleko od sebe. Zároveň by se zlepšila dopravní obslužnost polikliniky a supermarketu Billa. Vlastně se jedná o „oprášený“ projekt z doby, kdy se řešila rekonstrukce tramvajové trati. Bohužel tehdy byl odpor místních obyvatel kolem dnešní zastávku U Kaštanu, kteří protestovali proti posunutí zastávky blíže k poliklinice a supermarketu. Radnice pod vedení ODS tehdy tlaku podlehla a zastávky nechala v původních nevyhovujících polohách.

Druhá varianta představuje zanechání současných zastávek a vložení nové zastávky. To by znamenalo zpomalení tramvajové dopravy – prodloužení jízdní doby a vznik zastávky s mezistaniční vzdáleností 180 metrů. Což je zhruba dvakrát kratší vzdálenost, než se u tramvají doporučuje. Pokud by tramvaje stály v Praze každých dvě stě metrů, tramvajová doprava se stane nezajímavá, jelikož by byla pomalá pro množství zastávek. Pro cestující z Vypichu a Břevnova je často rychlejší volit autobusovou linku 180, která oproti tramvaji 22 jede expresněji po Patočkově ulici. „Dopravní podnik vyslovil zcela nesouhlasné stanovisko k vložení nové zastávky do tohoto úseku. Jak také vyhodnocuje porovnávací analýza, Bělohorská třída je již nyní velmi dobře dostupná pomocí MHD. Dalším důvodem ze strany Dopravního podniku je neadekvátní zpomalení páteřní linky Prahy č. 22 vzhledem k počtu cestujících, kteří by v budoucnu zastávky na Bělohorské využívali,“ uvádí se v analýze IPR Praha.

Diskuze proto na komisi byla až bouřlivá. Zatímco panovala shoda nad tím, aby byla zastávka před poliklinikou a Billou, nebyla shoda nad celkovou koncepcí zastávek na Bělohorské ulici. Někteří se snažili prosadit zřízení další zastávky bez opodstatněných argumentů. Zaznívaly i názory, abychom teď zastávku odsouhlasili a ostatní zastávky se můžou řešit někdy jindy v budoucnu.

V tomto momentu jsem musel upozornit, že už jednou se rozmístění zastávek nepovedlo a teď je nejlepší příležitost celou situaci napravit a nikoliv udělat další chybu. Navíc z analýzy dostupnosti tramvajových zastávek v rámci Prahy vzešlo, že Bělohorská třída je již nyní nadprůměrně vybavena počtem zastávek. Klíčovými kritérii při vyhodnocení byly hustota osídlení, docházková vzdálenost a vytíženost parteru ulice.

Dva návrhy usnesení

Nakonec byly k hlasování předloženy dva návrhy usnesení. První znělo: „KSR doporučuje optimalizaci tramvajové trati v rámci rekonstrukce Bělohorské ulice tak, aby byla zřízena zastávka u polikliniky Pod Marjánkou“. Pro hlasovali 4 členy, 6 se zdrželo, nikdo proti. (Zdržel jsem se).

Druhé usnesení, které jsem navrhl znělo: „KSR doporučuje zřízení zastávky u polikliniky Pod Marjánkou se zachováním stávajícího počtu zastávek na tramvajové trati Bělohorská“. Získalo větší podporu než předchozí, ale přesto 6 hlasů pro nestačilo (chyběl ještě jeden hlas), nikdo se nezdržel a čtyři byly proti. Pro druhé usnesení se mnou hlasovali kolegové z ODS, Svobodných, Zelených a také jeden zástupce TOP 09.

Bez výsledku

Ač panovala shoda na zastávce před poliklinikou napříč politickým spektrem, je smutný výsledek hlasování. Proč se další členové komise nepřidali k racionálnímu návrhu na posunutí zastávky k poliklinice se dá jen spekulovat. Napadá mě, že se někteří bojí protestu části obyvatel, kterým by se zastávka posunula o sto metrů. A místo vysvětlení celé koncepce a rozvržení zastávek místním obyvatelům je jednodušší tam šoupnout další zastávku bez ohledu na to, že se tím stává městská doprava neefektivní. Nikdy se nelze zavděčit všem. Vždycky se ozve někdo, kdo bude proti, ale je třeba umět důvody vysvětlit a nebát se.

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.