Autobusy na Příbramsku budou zaintegrované do systému PID

Obyvatelům Příbrami, Dobříše a přilehlých obcí se od 29. června 2019 zkvalitní a zároveň zlevní cestování veřejnou dopravou, jelikož zde vyjedou nové autobusové linky společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje. Levnější cestování a pravidelné intervaly – to jsou základní novinky, které čekají od prvního prázdninového víkendu na obyvatele této oblasti.


Od soboty 29. června 2019 bude spuštěna I. etapa integrace veřejné dopravy na Příbramsku, která bude zahrnovat veškeré autobusové linky na trase Praha – Dobříš – Příbram, linku Hořovice – Příbram a také dvě místní linky z Příbrami do oblasti Obecnice a Sádku. Systém PID se tak rozšíří o dalších 6 autobusových linek, které nahradí částečně nebo zcela 17 stávajících linek SID.

Kompletní přehled s mapami tras nových linek, cenami jízdenek v nově integrovaných autobusech a další podrobnosti najdete zde: https://pid.cz/integrace-pribramska-2019/.

„Jsem ráda, že se komfort cestování veřejnou dopravou zlepší také v oblasti Příbramska, kde proběhne poměrně rozsáhlá integrace. Občané budou moci mimo jiné jezdit levněji, na jednu jízdenku, a to po celém kraji včetně Prahy,“ uvedla hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO 2011).

„Využívání veřejné dopravy v této nově zaintegrované oblasti bude pro cestující mnohem výhodnější. Na nových linkách totiž bude platit pásmový a časový tarif PID s možností využití přestupních jízdenek, časových kuponů, a to jak v papírové tak i elektronické podobě včetně možností nákupu jednorázového jízdného platební kartou u řidiče nebo přímo pomocí mobilní aplikace PID Lítačka,“ doplnil radní pro oblast dopravy Středočeského kraje František Petrtýl.

„Je dobře, že spolupráce Pražské integrované dopravy a Integrované dopravy Středočeského kraje je stále intenzivnější a společně zlepšují kvalitu přepravy obyvatel v Praze a okolí. I díky finanční spoluúčasti hlavního města cestující na trase Praha – Příbram výrazně ušetří: s pražskou Lítačkou i přes 8 000 Kč ročně. K tomu se dočkají pravidelnějších intervalů i nových víkendových a večerních spojů. I zde budou platit kvalitativní standardy PID v podobě více nízkopodlažních, klimatizovaných autobusů s možností větší kontroly nad čistotou či přesností provozu,“ dodal náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Kompletní přehled cen jízdenek pro jednu cestu i pro každodenní cestování najdete na webu Pražské integrované dopravy. V případě jízdenek pro jednu cestu se cena odvíjí od doby jízdy a počtu projetých pásem. Jízdenky PID pro jednotlivou jízdu jsou dostupné u řidičů autobusů, v jízdenkových automatech, předprodejních místech dopravců či v mobilní aplikaci PID Lítačka. Předplatní kupóny na měsíc, čtvrtletí či rok si lze zakoupit jak v tradiční papírové podobě, tak nahrát z pohodlí domova přes e-shop PID Lítačky virtuálně na čipovou kartu Lítačka, In Kartu Českých drah nebo na platební bankovní kartu.

„Obyvatelé obcí Obořiště a Dlouhá Lhota jistě ocení, že se díky integraci dočkají víkendových spojů do Prahy, které pojedou každé dvě hodiny. I další obce mimo hlavní trasy se dočkají rozšířeného provozu o víkendech. Novinkou bude také pozdní večerní spoj z Prahy do Příbrami, který bude odjíždět ze Smíchovského nádraží v 0:35 h. Celkově lze říci, že bude roztříštěnost a nepřehlednost na trase Praha – Dobříš – Příbram nahrazena jednotnými trasami, pravidelnými intervaly a zkvalitněním služeb. Od toho očekáváme, že lidé budou více inklinovat k cestování veřejnou dopravou,“ uvedl ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje Michal Štěpán.

„I tento společný projekt Prahy a Středočeského kraje ukazuje, jak co nejlépe provázat městskou dopravu v Praze s regionální dopravou ve Středních Čechách. Hustý provoz aut na Strakonické výpadovce je důkazem, že i ve směru z Příbramska je zatraktivnění veřejné dopravy potřeba jako sůl. Věřím, že se nám to povede jako při předchozích podobných projektech, a komfortnější cestování naláká nové cestující do veřejné dopravy, např. i díky zcela novým 15metrovým autobusům, které po prázdninách vyjedou,“ dodává ředitel ROPID Petr Tomčík.

„Dlouhodobé úsilí začlenit Příbram do Pražské integrované dopravy považujeme za velmi dobrý krok kupředu. Jsme rádi, že se 1. etapa integrace realizovala a v další etapě se těšíme na začlenění příbramské MHD a příměstských spojů do systému PID, které máme přislíbeno v 1. polovině příštího roku,“ uvedl první místostarosta Příbrami Martin Buršík.

Na třech nových linkách, které propojí Prahu s Příbramí, nasadíme nejpozději po prázdninách 20 nových velkokapacitních autobusů, které budou splňovat standardy Pražské integrované dopravy. Mezi ně patří klimatizace, pokrytí wifi signálem a vybavení USB nabíječkami pro mobily a tablety,“ dodal Daniel Adamka, generální ředitel Arrivy.

Linky 392, 393 a 395 na páteřní trase Praha – Dobříš – Příbram

 • 3 nové linky nahradí v pravidelných intervalech a s přehledným jízdním řádem stávajících 12 linek, přičemž nedochází k omezení provozu, naopak prodloužení provozu až do pozdních večerních hodin (spoj od posledního metra)
 • výstupní i nástupní zastávka všech autobusů přesunuta do terminálu Smíchovské nádraží
 • zastávka na Lihovaru s přestupem na městské autobusové linky na pravý břeh Vltavy (Jižní Město, Lhotka, Brumlovka, Podolí, apod.)
 • páteřní linka 395 celodenně, celotýdenně v trase Praha – Dobříš – Příbram (všechny spoje přes Dobříš, Větrník; interval 15 minut v ranní špičce, 20 minut po zbytek pracovního dne, 30 minut o víkendech a večer)
 • expresní linka 393 ve špičkách Praha – Příbram bez zajíždění do Dobříše (interval 10-15 minut, při prázdninovém omezení 15-20 minut; součástí linky jsou přímé spoje do Rožmitálu p.Tř., Březnice a Blatné, které jsou součástí PID prozatím pouze v úseku Praha – Příbram)
 • nové velkokapacitní autobusy délky 15m vypraveny na linky 393 a 395 od cca srpna 2019
 • v rámci města Příbram všechny spoje linek 393 a 395 vedeny oběma směry přes autobusové nádraží (zastávky v ul. Čsl. Armády), pro oblast Milínské zřízena zastávky Čsl. armády v docházkové vzdálenosti
 • doplňková linka 392 v trase Praha – Voznice – Dobříš – Rosovice – Buková – Pičín – Kotenčice – Suchodol – Občov – Příbram (ukončena na autobusovém nádraží), vložené spoje Praha – Dobříš, z nichž vybrané pokračují jako linky SID ve směru Kamýk n. Vlt. nebo Milevsko, vzájemný proklad se spoji linky 395 (ve špičkách souhrnný interval 7,5-10 minut).

Prodloužení stávající linky 317 z Dobříše do Příbrami

 • nová trasa Praha – Mníšek p. B. – Dobříš – Obořiště – Dlouhá Lhota – Dubenec – Háje – Příbram
 • rozšíření dopravní obslužnosti obcí vč. víkendů, interval 30-60 minut ve špičkách, 120 minut mimo špičky
 • návaznosti na rychlé spoje linek 392 a 395 v Dobříši z/do Prahy

Zdroj: ROPID

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)