Ropid se nepřejmenuje, ale možná získá nové logo a vizuál

Na pondělní Radě 24.6. pražští radní schválili vypsání designérské soutěže na sjednocení vizuální identity Pražské integrované dopravy a dopravy Středočeského kraje, se kterou se pražská doprava stále intenzivněji překrývá. Současná vizuální identita PID je už z roku 2008. Soutěž připraví Praha ve spolupráci se společností Czech Design.


„Chci, aby pražská hromadná doprava byla komfortní, moderní, měla silný brand a byla nejen co do kvality služeb, ale také vizuálně na úrovni 21. století. Proto vypisujeme designérskou soutěž, která zajistí nový vizuální manuál identity systému PID, nová loga Regionálního organizátora pražské integrované dopravy i Integrované dopravy Středočeského kraje, které budou společně vysílat jasný signál postupné integrace,“ popsal Adam Scheinherr, náměstek primátora pro dopravu.

„Soutěž na novou kvalitní podobu společného integrovaného dopravního systému Prahy a Středočeského kraje nám pomůže posunout prezentaci veřejné dopravy zas o kus dál a sjednotí dopravu v Praze a ve Středních Čechách i vizuálně. To je důležitou vstupní podmínkou pro kvalitní a sebevědomý integrovaný systém, který bude při pokrytí území se třemi miliony obyvatel, největším ve Střední Evropě,“ doplnil ředitel ROPID Petr Tomčík.

„Středočeský kraj jako významný objednatel dopravní obslužnosti má také zájem na jednotné a moderní prezentaci nově provozovaného společného integrovaného systému. Středočeský kraj i Praha budou díky nové vizuální identitě vystupovat jednotně a rovnocenně,“ uvedl Michal Štěpán, ředitel Integrované dopravy Středočeského kraje.

Nová vizuální identita zdůrazní propojení systému veřejné dopravy hl. m. Prahy a Středočeského kraje a jeho postupné prohlubování. Zároveň posoudí, zda současné logo PID zůstane v aktuální formě, případně se upraví, nebo se za něj najde náhrada.

„Vizuální proměny se také dočkají autobusy, vlaky, tramvaje i uniformy personálu. Výsledek soutěže zajistí moderní, ale zároveň nadčasovou identitu systému PID, integrované veřejné dopravy Prahy a Středočeského kraje,“ řekl Adam Scheinherr.

Zdroj: ROPID

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)