Pozvánka: Rozloučení s trolejbusy Škoda 14 Tr a 15 Tr v Žilině (17.8.2019)

Dopravný podnik mesta Žiliny vďaka úspešnej realizácií investičných projektových zámerov spolufinancovaných z Európskych fondov výrazne omladil vozidlový park trolejbusov. Vďaka tomu sa v pravidelnej prevádzke vyskytujú už len nízkopodlažné trolejbusy. Nezabúdame však na trolejbusy typu Škoda 14Tr a 15Tr, ktoré sú symbolom zavedenia trolejbusovej dopravy v roku 1994. Posledné mesiace však boli postavené len v úlohe záložných vozidiel a onedlho vyjdú do ulíc Žiliny naposledy.


Verejnosti tento typ vozidiel slúžil úctyhodných 25 rokov. Preto sa Dopravný podnik rozhodol pre dôstojnú rozlúčku, ktorá sa uskutoční 17.08.2019 v čase od 12:00 do 17:00.

Na bezplatnú nostalgickú linku číslo 94 budú nasadené vozidlá typu 14Tr aj 15Tr, konkrétne vozidlá s číslami 213, 214 a 228. Linka bude premávať v polhodinových intervaloch cez najväčšie sídliská so začiatkom a ukončením v zastávke Kvačalova, DPMŽ, ktorá bude ale mimoriadne pre túto linku umiestnená priamo v areáli depa. V depe bude pre návštevníkov pripravený sprievodný program, napríklad prezentácia fungovania trolejbusovej výhybky, odbavovací a informačný systém, technológia a ukážka vozidiel. Pripravená bude aj pamätná pečiatka, vystrihovačka trolejbusu a súťaž o tričká s motívom rozlúčky.

Na trase linky číslo 94 sme vytipovali 5 miest pre fotografov, ktoré sú označené v mapke piktogramom fotoaparátu a číslom. Na týchto miestach trolejbus výrazne spomalí pre ostrejšie snímky. Podľa označenia sú to nasledujúce miesta:

  • 1. ul. Kvačalova – Pred vjazdom do areálu DPMŽ.
  • 2. ul. Obvodová – Pred zastávkou „Smreková“.
  • 3. ul. Veľký diel – V klesaní od zastávky „Žilinská univerzita“.
  • 4. ul. Sv. Cyrila a Metoda – Pri prejazde po moste ponad ulicu Košická.
  • 5. križovatka ul. Kuzmányho a J.M.Hurbana – Jazda pri synagóge.

Pre nadšencov dopravy sme odjazdy trolejbusov zo železničnej stanice prispôsobili času príchodu historického vlaku ťahaného parným rušňom radu 310.433, ktorý bude vypravený pri príležitosti 120. výročia otvorenia železničnej trate Žilina – Rajec.

Rozlúčka bude zakončená slávnostným záťahom trolejbusov v sprievode dispečerského vozidla z obratiska Kvačalova, DPMŽ do depa.

Po slávnostnom záťahu bude pre návštevníkov vypravený mimoriadny autobusový spoj zo zastávky Kvačalova, DPMŽ v trase „Polícia“, „Hurbanova“ do zastávky „Žel. stanica“.

Typ 14Tr a 15Tr však zo Žiliny neodíde úplne. Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. si plánuje ponechať vozidlá s číslom 213 a 228 ako historické vozidlá.

Tešíme sa na Vašu návštevu a veríme, že prežijete spolu s nami príjemný deň.

Zdroj: TZ DPMŽ

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)