Dopravní podnik Bratislava začne více komunikovat s cestujícími

Dopravca začína používať nový slogan „Máme spoločný cieľ.“ Bude ním vyjadrovať, že sa do procesu zlepšovania MHD môžu zapojiť aj samotní cestujúci, s ktorými má spoločný cieľ výrazne zlepšiť dopravu v Bratislave.


Dopravný podnik Bratislava sa pripravuje na zavedenie celomestskej parkovacej politiky, vďaka ktorej sa predpokladá výrazný nárast počtu cestujúcich vo verejnej doprave.

“Počas nasledujúceho roka sme si preto dali za cieľ výrazne zlepšiť fungovanie bratislavskej MHD. Nové vedenie DPB však nechce robiť zmeny iba od stola, ale aj na základe podnetov od cestujúcich. Tí najlepšie vedia ako by chceli cestovať. Spustili sme preto možnosť posielať nám podnety priamo cez Facebook, kde sa nám môžu cestujúci ozvať s akýmkoľvek nápadom na zlepšenie. DPB sa bude každým zaoberať a vyhodnotí ho,” hovorí Martin Žarnovický, nový manažér PR a marketingu DPB, a.s.

Máme spoločný cieľ

Možnosť posielania podnetov cez Facebook DPB využilo počas prvých dní fungovania už viac ako 200 cestujúcich. Tí prevažne navrhujú zlepšenie intervalu na vyťažených linkách, zmeny trasy autobusov, premenovanie zastávok, či rozšírenie klimatizácie do ďalších vozidiel.

Aby sme cestujúcim dokázali, že zmeny myslíme naozaj vážne a chceme ich realizovať, začíname používať nový slogan „Máme spoločný cieľ,“ ktorým sa budeme snažiť vyjadriť, že sa do procesu zlepšovania MHD môže zapojiť skutočne každý,” dodáva Martin Žarnovický.

S novým sloganom „Máme spoločný cieľ” sa bude môcť verejnosť stretnúť na všetkých propagačných materiáloch DPB, v rámci komunikácie na sociálnych sieťach a pri marketingových aktivitách. Počas zvláštnych príležitostí tak budú označené aj mimoriadne spoje MHD. V sobotu 21. septembra 2019 napr. bude premávať linka “Máme spoločný cieľ” z centra mesta na deň otvorených dverí DPB do vozovne Jurajov dvor.

Vybrané podnety už začína DPB realizovať

Všetky nové vozidlá, ktoré DPB nakúpi, budú už automaticky vybavené výkonnou klimatizáciou priamo z výroby. Novinkou bude automatické zatváranie dverí na fotobunku, ktorá bude zabraňovať zbytočnému úniku vychladeného vzduchu z vozidla. V spolupráci s mestom by chcel DPB nainštalovať klimatizáciu aj do desiatok starších vozidiel, ktoré budú ešte niekoľko rokov v prevádzke.

Dopravný podnik sa začína sústreďovať aj na úpravu trás vybraných liniek. Nie všetky podnety od cestujúcich sú síce realizovateľné, no pokiaľ to aj na základe dát a odborných poznatkov bude možné, zlepšenia rád vykoná. Prvé návrhy sa začnú realizovať ešte v priebehu septembra 2019. Radi by sme napr. presmerovali niektoré spoje viac cez centrum mesta, čím by sa mohol zlepšiť prestup na električky.

Dopravný podnik pracuje aj na rozšírení MHD do nových častí Bratislavy, konkrétne na Bory, Slanec a do Podunajskej brány. Zlepšiť chce aj obsluhu horšie dostupných častí Rače, kam by sa po novom mohli predĺžiť súčasné, príp. zaviesť nové autobusové linky. Zmeny budú závisieť aj od dohody s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý je objednávateľom MHD a prevádzku mestskej dopravy financuje.

Pripravuje sa aj rozšírenie počtu elektronických tabúľ na zobrazovanie reálnych odchodov na ďalšie zastávky a viaceré zastávky budú premenované pre zlepšenie orientácie cestujúcich. Uvažuje sa aj nad zjednotením názvov prestupných uzlov.

Ďalšie návrhy na zmeny sú až natoľko výrazné, že by si vyžadovali kompletnú reorganizáciu autobusových liniek. Napriek náročnosti takýchto projektov sa uvažuje nad zlepšením dopravy do Lamača, na Trnávku, do Ružinova, Rače, Jaroviec i ďalších kľúčových častí mesta, kam by mohli po novom premávať autobusy častejšie. Na takto výrazné zmeny však chce Dopravný podnik zozbierať od cestujúcich viac návrhov, aby boli úpravy vykonané v prospech väčšiny cestujúcich.

DPB pôjde po prvýkrát zbierať podnety aj priamo do terénu na zastávky, aby oslovil aj tých cestujúcich, ktorí Facebook či iné elektronické médiá nepoužívajú. Pre tých, ktorí sú v digitálnom svete ako doma, Dopravný podnik čoskoro zavedie ďalšie komunikačné kanály. Dočasne môžu cestujúci okrem posielania podnetov cez Facebook DPB využiť aj e-mail zarnovicky.martin@dpb.sk.

DPB zvyšuje mzdy až o 10 – 20 %. Hľadá nových zamestnancov

Nový manažment chce z Dopravného podniku Bratislava vytvoriť proklientskú inštitúciu, ktorá počúva názory zákazníkov a maximálne sa prispôsobuje ich potrebám.

Rovnako chce zlepšovať pracovné podmienky aj našim kolegom a darí sa to. „Radi by sme sa stali obľúbeným a vyhľadávaným zamestnávateľom v rámci dopravy. Prvým krokom nového manažmentu DPB bolo zvýšenie platov všetkých šoférov o 10 % a pre dielenských pracovníkov až o 20 %. V zlepšovaní podmienok našim kolegom chceme ďalej pokračovať. Vykonávajú naozaj náročnú a zodpovednú prácu, ktorú si vážime a ktorá musí byť patrične ohodnotená,” uviedol nový predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský. 

Vo štvrtok 8. augusta 2019 organizuje DPB špeciálny interaktívny náborový deň, na ktorom si budú môcť záujemcovia o prácu nezáväzne zašoférovať trolejbus. Následne sa môžu rozhodnúť, či sa v DPB zamestnajú. V súčasnosti Dopravný podnik hľadá množstvo nových zamestnancov do dielní, kde privíta najmä údržbárov, mechanikov, elektromechanikov a ďalších ako i šoférov trolejbusov, autobusov a električiek. Záujemcovia môžu prísť vo štvrtok o 15:00 do vozovne Trnávka. Všetky informácie nájdu na webe Dopravného podniku Bratislava.

Zdroj: DPB

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)