Praha má novou architektku metra, dříve pracovala pro IPR

Architekturu pražského metra bude mít v Dopravním podniku hl. m. Prahy (DPP) na starosti od 30. září 2019 Anna Švarc, vítězka výběrového řízení na novou pracovní pozici architekt metra, kterou DPP letos v červenci zřídil zejména kvůli připravované stavbě metra D. Anna Švarc má zkušenosti např. z londýnského metra, pro jehož celý systém připravovala design manuál a aplikovala jej na vybrané stanice. Architektka metra není jedinou odbornicí, která se v DPP zapojí do realizace stavby metra D. Letos v srpnu do DPP nastoupila na pozici projektové manažerky Helena Křížová, která v minulosti pracovala na stejné pozici na stavbě metra v Dubaji.


Architektka metra bude mít v DPP na starosti umělecká díla v metru a jejich pasportizaci, současně bude garantkou architektonických kvalit u nově vznikajících děl. Bude mít na starosti i spolupráci s původními architekty a autory uměleckých děl při realizovaných stavbách, bude vydávat odborná stanoviska nejen k navrhovaným stanicím metra, ale také k plánovaným rekonstrukcím stávajících stanic, tj. dohlížet na plnění všech estetických a technických požadavků. Součástí její role bude zastupování DPP v porotách v architektonicko-výtvarných soutěžích. Bude také dohlížet na informační a navigační systém v metru a na komerční využívání vestibulů.

„V souvislosti s přípravou stavby metra D a rekonstrukcí stávajících stanic jsme v DPP postrádali odborníka, se kterým bychom mohli konzultovat architektonickou, estetickou a současně funkční stránku formování veřejných prostor metra, a současně osobu, která by DPP zastupovala v porotách výtvarných soutěží a prosazovala naše požadavky. Z těchto důvodů jsme se rozhodli v DPP vytvořit novou pozici architekta metra,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Jsem rád, že se v tak krátkém čase podařilo tuto pozici obsadit a vybrat architektku s mnoha zahraničními zkušenostmi. Je to v krátké době již druhá odbornice se zkušenostmi se stavbou či architektonickými projekty pro metra ve světových metropolích, která bude pracovat pro DPP. Těší mě také, že DPP je vnímán jako atraktivní zaměstnavatel, který dokáže oslovit a do svých řad přitáhnout odborníky i přes velkou konkurenci na trhu práce. Plánujeme v této strategii pokračovat i do budoucna.“

„Vážím si původních uměleckých děl, o které se musíme starat. Aby městskou hromadnou dopravu využívalo skutečně co nejvíce lidí, musí být rychlá, spolehlivá, ale také je důležité, aby se v ní cestující cítili dobře a svou cestu do práce, školy nebo kina si užili. Proto jsme otevřeli pozici architektky metra a vybrali pro tuto práci skutečnou odbornici. Můžeme si být jistí, že architektura, estetika a funkčnost stanic sítě metra bude od nynějška v dobrých rukou, čímž plním další z předvolebních slibů,“ uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Pracovní zkušenosti nové architektky metra

MgA. Anna Švarc (roz. Přibylová) přichází do DPP z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), ve kterém působila od září 2015 do listopadu 2016 před nástupem na rodičovskou dovolenou. V IPR měla na starosti např. přípravu design manuálu pro metro D, připomínkovala a vyjednávala úpravy podob jednotlivých stanic s jejich autory.

Od ledna 2012 do června 2015 působila v Londýně v různých architektonických studiích, např. Eva Jiřičná Architects, Lifschutz Davison Sandilands nebo Studio Egret West. V tomto období připravovala např. design manuál pro celý systém londýnského metra a aplikovala jej na vybrané stanice, návrh územního plánu, studii proveditelnosti a koncepční architektonicko-krajinářskou studii přestavby Prestonských kasáren v Brightonu s 350 bytovými jednotkami, 700 studentskými jednotkami, 1 000 m2 komerčních prostor. Realizovala studie proveditelnosti a koncepční studie pro řadu rezidenčních projektů či domů s komerčními prostory a byty v Londýně či Ipswichi, např. Chest Hospital, Ravenscourt Park, Cornwall Road House, Silvertown Development, ale také detailní design pro klenotnictví Boodles v Londýně nebo pro jeden z nejstarších obchodních domů v Rusku – Au Pont Rouge v Petrohradu (povrchy podlah, zdí a stropů, detaily skleněných sloupů, vnitřní a vnější osvětlení a světelné elementy).

Od října 2010 do května 2011 pracovala v Rotterdamu v architektonické kanceláři OMA, kde měla na starosti koncepční studii a detailní design pro muzeum architektonických modelů v Nai Schatkamer v Rotterdamu nebo navrhla interiér a specifikace povrchů pro londýnskou pobočku banky N M Rothschild & Sons.

Anna Švarc je absolventkou Vysoké školy uměleckoprůmyslové, ateliérů Evy Jiřičné a Ivana Kroupy a Univerzity umění v Berlíně (Universität der Künste Berlin). V roce 2010 vyhrál její společný návrh se Žofií Raimanovou architektonickou soutěž pro studenty architektury, jejímž tématem byl pavilon Slovanské epopeje Alfonse Muchy.

Do výběrového řízení na pozici architekt metra se přihlásilo celkem 15 uchazečů. Bylo vypsáno od 19. července do 18. srpna 2019.

Další odbornicí, která letos v srpnu nastoupila do týmu DPP připravujícího výstavbu metra D, je Ing. Helena Křížová, MBA (roz. Kolářová). V minulosti pracovala na různých projektech pro společnosti jako např. Bouygues Travaux Publiques, Capita Symonds v Dubaji a Londýně či dubajskou pobočku WS Atkins. Působila jako technický auditor na staveništi dálnice A28 v Normandii stavěnou formou PPP projektu, později měla na starosti projektové řízení sítě mezinárodních PPP dálničních projektů. Pro metro v Dubaji začínala jako inženýrka kontroly projekčního týmu, později jako programový manažer vedla tým specialistů a byla odpovědna za implementaci vyjednaných změn v projektu metra. V roce 2007 řídila tým projektantů tří dep dubajského metra. Helena Křížová vystudovala University of New York in Prague & Institut Universitaire Kurt Bösch v Praze, Ecole Centrale Paris a stavební fakultu ČVUT v Praze.

Zdroj: TZ DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)