Velkokapacitní autobusy na letištní lince 119 nejdříve na konci roku 2020, v roce 2023 je vystřídají trolejbusy

Veřejnou zakázku na dodávku 20 ks velkokapacitních autobusů vypsal v těchto dnech Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP). Autobusy by měly být minimálně 20,5 metru dlouhé. DPP počítá s jejich nasazením primárně na linku č. 119 na/z Letiště Václava Havla Praha. Vítěz tendru by měl být znám do konce letošního listopadu, vozy by měl dodat do 9 měsíců od podepsání kupní smlouvy. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 500 mil. Kč bez DPH. Kromě toho DPP zahájil předběžné tržní konzultace s výrobci velkokapacitních trolejbusů, veřejnou zakázku na dodávku 20 kusů plánuje vypsat do konce letošního roku.


Velkokapacitní autobusy, na jejichž dodávku vypsal DPP veřejnou zakázku, musí být nízkopodlažní, minimálně 20,5 metrů dlouhé a maximálně 3,3 metru vysoké, vybaveny minimálně 40 sedadly pro cestující a dalšími minimálně 6 sedadly pro osoby se sníženou schopností pohybu. Samozřejmostí je klimatizace, kterou lze manuálně ovládat. Předpokládaný roční nájezd autobusu je 100 tisíc km a DPP požaduje jejich minimálně
10letou životnost v městském provozu a homologaci pro provoz v Evropské unii. „V tendru nespecifikujeme typ pohonu, můžou se do něj přihlásit jak výrobci vozů s konvenčním dieselovým motorem splňující emisní normu Euro 6, tak i výrobci hybridních vozů,“ doplnil Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch. DPP od výrobce také požaduje, aby náhradní díly k autobusům byly k dispozici po celou dobu deklarované životnosti vozů. Součástí výběrového řízení je i 5 diagnostických zařízení k autobusům.

Hodnocení nabídek

Nabídky uchazečů bude DPP hodnotit podle základního hodnotícího kritéria, tj. ekonomické výhodnosti, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Hodnotícím kritériem jsou v tomto případě náklady životního cyklu vztažené na délku autobusu podle stanoveného matematického vzorce, který zohledňuje nabídkovou cenu 20 kusů autobusů, 5 kusů diagnostických zařízení, náklady na pohonné hmoty na 1 km, nabídkovou cena za hodinu práce na úpravách odbavovacího informačního systému a cenu za hodinu práce v rámci pozáručního a mimozáručního servisu. „Na základě výpočtu výsledných hodnot jednotlivých nabídek stanovíme pořadí úspěšnosti, přičemž nejvýhodnější je vždy ta, která dosáhne nejnižší hodnoty nákladů životního cyklu v Kč bez DPH na jeden metr jmenovité délky autobusu. Údaje, které dodavatel nabídne pro účely hodnocení nabídek, jsou pro něj závazné i z hlediska následného plnění sektorové veřejné zakázky na základě kupní smlouvy,“ doplnil Martin Dušička, vedoucí odboru Centrální nákup DPP.

„Výběrové řízení poběží do 2. listopadu, vyhlášení výsledků předpokládáme do konce letošního listopadu. Následovat bude proces podpisu kupní smlouvy, kterou chceme s vítězem tendru uzavřít nejpozději do konce tohoto roku. Všech 20 velkokapacitních autobusů by měl výrobce dodat do 9 měsíců od uzavření smlouvy,“ uvedl Jan Šurovský a dodal: „Předpokládáme, že první velkokapacitní autobusy budeme moci na linku č. 119 nasadit
na podzim příštího roku.“

Jednou z podmínek technické kvalifikace, které od výrobce DPP požaduje, je doložení seznamu významných dodávek za poslední 3 kalendářní roky, přičemž alespoň v jednom případě se musí jednat o dodávku alespoň 5 kusů velkokapacitních autobusů s minimální délkou 20,5 metru. V rámci příprav veřejné zakázky na dodávku velkokapacitních autobusů vypsání předcházely předběžné tržní konzultace s 10 výrobci z Evropské unie i mimo ní.

Velkokapacitní autobusy budou na lince č. 119 jezdit do její elektrifikace, jejíž dokončení a uvedení do provozu DPP plánuje na začátku roku 2023. Poté je nahradí velkokapacitní trolejbusy podle záměru, který schválila Rada hl. m. Prahy 16. září 2019. Velkokapacitní autobusy pak DPP využije na další linky, např. 112 do/z pražské zoologické zahrady nebo dle požadavků ROPIDu.

Velkokapacitní trolejbusy – předběžná tržní konzultace

DPP v souladu s tímto záměrem v těchto dnech zahájil také předběžnou tržní konzultaci s výrobci velkokapacitních bateriových trolejbusů, která by měla probíhat do konce letošního října. Samotné vypsání veřejné zakázky na dodávku 20 kusů trolejbusů DPP plánuje v průběhu letošního prosince. Vítěz by měl být vyhlášen do konce února 2020, smlouva s ním podepsána do konce března 2020 a první velkokapacitní trolejbusy by měl výrobce dodat na začátku roku 2022.

Zdroj: TZ DPP

Přihlášení ke zpravodaji MHD86.cz (četnost max. 2x měsíčně)