Tramvaje Škoda 15T vypravujeme na méně náročné tratě, přiznal DPP

Po několika dnech se vyjádřil Dopravní podnik hl. m. Prahy k přesunům tramvají mezi vozovnami. Potvrdil také stažení vozů z rychlodrážní tratě do Modřan. Zároveň s dopravním podnikem vede neveřejné správní řízení Drážní úřad, jak informoval deník zdopravy.cz.

„Tramvaje 15T ForCity ForCity mohou jezdit standardní rychlostí dle provozních předpisů vozidla a v souladu s dopravním značením,“ sdělil pro MHD86.cz Daniel Šabík z dopravního podniku na dotaz, zda mohou tramvaje jezdit rychlostí až 60 km/h.

Po urgenci reagoval dopravní podnik na dotaz, proč byly desítky tramvají Škoda 15T přesunuty z vozovny Pankrác do Strašnic. „Přesuny tramvají je naše interní provozní rozhodnutí, kdy našim záměrem bylo do doby, než dojde k výměně stávajících pryžových segmentů za nové, přesunout tramvaje 15T na provozně méně náročné tratě,“ sdělil pro MHD86.cz Daniel Šabík (DPP). Potvrdil tím skutečnost, že nízkopodlažní tramvaje se až na výjimky přestaly objevovat na linkách 3 a 17 v Modřanech a místo nich byly vypravovány soupravy řady T3. „S tím, jak se nám postupně daří měnit segmenty za nové, budeme také postupně vracet i tramvaje 15T zpět na původní tratě včetně do Modřan,“ dodal Šabík.

Přesun tramvají 15T do vozovny Strašnice přinesl řadu komplikací. Vozovna Strašnice totiž není technicky uzpůsobena pro deponování těchto tramvají a tak vozy na některé koleje nesměly. Problémy nastávaly i při nehodách a opravách vozů. Pracovníci Strašnic vozy Škoda 15T neznají a podle některých zdrojů nebyl ve Strašnicích ani dostatek náhradních dílů. Proto byly opravy často řešeny na Pankráci. Zda bylo ekonomicky smysluplné na necelý týden změnit domácí vozovny pro desítky tramvají není jisté.

Dopravním podnik nemá ani žádný plán pro případ, že by byl provoz tramvají Škoda 15T zakázán. „Nepředpokládáme, že by k odstavení všech 250 tramvají 15T mělo dojít, a proto jsme k tomu ani nevypracovávali hypotetický záložní plán,“ sdělil Šabík.

K situaci s tramvajemi Škoda 15T se nechce vyjádřit dle reakce z DPP technický ředitel povrchu Jan Šurovský ani Milan Slunéčko, vedoucí jednotky Správa vozidel Tramvaje.
„Ani v případě těchto dotazů nemáme v současnosti žádný nový posun. V této chvíli se soustřeďujeme na výměnu pryžových segmentů a hodnocení necháváme na dobu, až ji dokončíme,“ uzavírá Daniel Šabík z DPP.

Celou kauzu kolem nehod tramvají Škoda 15T bedlivě sleduje Drážní úřad.
„V minulosti jsme provedli státní dozor a jednání, jehož výsledkem jsou některá opatření, která DPP v minulých dnech komunikoval,“ sdělil pro MHD86.cz Martin Novák, tiskový mluvčí Drážního úřadu.

Drážní úřad už vydal verdikt k provozu tramvají, který zatím není pravomocný. Proto bude velmi zajímavé sledovat jeho zveřejnění, které by mohlo vedoucím pracovníkům v DPP přidělat další vrásky. Na druhou stranu – prioritní je zajištění bezpečnosti provozu pro cestující. Nikdo si nechce představit, co by se stalo například, kdyby tramvaj v rychlosti 60 km/h vykolejila.

Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.