DPP odmění své zaměstnance mimořádnými odměnami v souhrnné výši 20 milionů korun

Představenstvo Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP)  na svém zasedání rozhodlo o vyplacení zvláštní mimořádné odměny pro své zaměstnance v souhrnné výši 20 milionů korun (bez zákonných odvodů). Zaměstnanci se na ně mohou těšit ve svých prosincových výplatách v lednu 2020.

Mimořádná odměna bude vyplacena řádně podle Kolektivní smlouvy DPP, bodu 5.6 přílohy KS, za období leden až listopad 2019 jako výraz ocenění za celoroční práci.

„Velmi si vážím práce, kterou odvádí zaměstnanci Dopravního podniku. Vedení společnosti dělá a dále bude dělat vše pro to, aby se našim zaměstnancům stále dobře pracovalo, aby byl Dopravní podnik vnímán jako stabilní, spolehlivý, perspektivní, ale i náročný zaměstnavatel,“ uvedl Petr Witowski, generální ředitel a předseda představenstva DPP.

Kromě těchto odměn jsou díky Kolektivní smlouvě včetně dodatků zajištěna další navýšení od nového roku. „Počínaje 1. lednem 2020 dochází nejen k nárůstu v mzdové oblasti o 7 %, ale i k navýšení některých benefitů, jako např. navýšení hodnoty poukázky na stravování či navýšení příspěvku zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění zaměstnance,“ uvedl Jiří Špička, personální ředitel a člen představenstva.

DPP je největší městská firma v zemi s cca 11 000 zaměstnanci. Společnost oceňuje práci svých zaměstnanců, díky níž se právem může řadit k předním světovým městským přepravcům. Motivace a stabilizace všech pracovníků je zvláště důležitá v době abnormálně vysoké zaměstnanosti v ČR a vyšší fluktuace.

TZ DPP