České Budějovice mají prázdninové jízdní řády

Dopravní podnik města České Budějovice nepodceňuje situaci okolo šířícího se koronaviru a realizuje mnohá hygienická opatření nad rámec standardních postupů.

Výrazný krok v prevenci proti novému onemocnění COVID – 19 učinil Dopravní podnik města České Budějovice na základě společného usnesení se statutárním městem České Budějovice, kdy bylo rozhodnuto o změně jízdních řádů. Od 11. 3. 2020 se městská hromadná doprava v Českých Budějovicích řídí prázdninovým jízdním provozem. Stejný krok učinil např. DP města Pardubice, či středočeská veřejná doprava, která se prázdninovými jízdními řády začne řídit od soboty 14. 3. 2020. V návaznosti na dané opatření, a vzhledem k mimořádné situaci, bylo ve spolupráci s městem rovněž rozhodnuto o zrušení nočních linek č. 53 a 59, a to s platností od pátku 13. 3. 2020.

„Jsme si jisti, že se jedná o krok správným směrem. Přechod na prázdninové jízdní řády v praxi znamená o 12 % méně vypravených spojů, což nám v současné situaci dává mnohonásobně větší prostor a čas pro důkladnou a intenzivní hygienu a dezinfekci vozů,“ uvádí ředitel společnosti a předseda představenstva Ing. Slavoj Dolejš.

Hygiena vozů je pro českobudějovický dopravní podnik v současné chvíli prioritou. Na základě oficiálních pokynů od Krajské hygienické stanice, jak postupovat, obsahujících mimo jiné i konkrétní doporučení týkající se dezinfekčních prostředků, dopravní podnik uvolnil na nákup profesionálních čistících a antivirových přípravků mnohonásobně vyšší částku, než je standardně zvykem. V souvislosti s tím navýšil i počet zaměstnanců na DPP, kteří se o úklid vozů každodenně starají. Ti byli dopravním podnikem vybaveni patřičnými ochrannými pracovními pomůckami.

 „Od Krajské hygienické stanice jsme získali oficiální pokyny, jak postupovat, na jejichž základě jsme dopravní podnik zaopatřili vybranými dezinfekčními prostředky. K údržbě vozů využíváme např. přístroje Ultrasonic cleaning, které fungují na bázi ultrazvukové technologie, nebo. tzv. ozonmakery, které vytváří prostředí likvidující viry,“ dodává ředitel Ing. Slavoj Dolejš.

Dopravní podnik rovněž podnikl hygienická opatření směrem ke svým zaměstnancům. Dne 11. 3. 2020 byla až do odvolání zrušena možnost nákupu jízdenek u řidičů a od 14. 3. 2020 vstoupí v účinnost mimořádné hygienické opatření zakazující nástup a výstup do vozu MHD předními dveřmi. Mimo to jsou řidičům přidělovány hygienické dezinfekční ubrousky. Revizoři byli vybaveni gumovými rukavicemi a dezinfekcí a zvláštní hygienické pomůcky byly poskytnuty i zaměstnancům starajícím se o údržbu automatů na jízdenky. Všem zaměstnancům, kteří přichází každodenně do styku s cestujícími, tedy přibližně 400 lidem, bude v následujících dnech poskytnuta 500 ml dezinfekce.

Na doporučení magistrátu města dopravní podnik umístil do vozů MHD plakáty s podrobnými informacemi a doporučeními a zároveň bylo do vozů vybavených LCD obrazovkami nahráno video s edukačním obsahem. O prevenci proti koronaviru českobudějovický podnik rovněž informuje své zaměstnance.

TZ DPmČB