Málo práce pro tramvajáky? Proč místo vyplácení podpory neposílí Praha provoz MHD?

Do redakce přišel od několika čtenářů dopis s velmi zvláštním nadpisem: „Informace pro řidiče tramvaje k uzavření Dohody o částečné nezaměstnanosti v DPP“. Na jednu stranu slyšíme v médiích, že se musí šetřit a není nutné posilovat provoz MHD a na druhou stranu je tady výzva řidičům, aby se přihlásili do placeného programu částečné nezaměstnanosti.

Takže místo toho, aby městská doprava už jezdila normálně, tak bude v omezeném provozu, ale řidičům, kteří kvůli tomu nemají práci bude vypláceno 70 % mzdy? Nic proti řidičům, ti za omezenou MHD nemohou, ale náhle se ukazuje, že úspory z přiškrceného provozu MHD nebudou tak zásadní.

K 70% mzdě řidiče je třeba také započítat fixní náklady na provoz celého DPP a odpisy nakoupených vozidel. Opravdu se rovná omezená MHD zásadnímu šetření finančních prostředků?

A nebylo by lepší nastartovat ekonomiku města kvalitním provozem MHD, než pár restauracím umožnit zahrádky na rušné silnici? Pokud bude Praha držet Pražany v automobilech a v domovech, centrum města jen tak neožije.

O níže uvedeném dopise hovoří i zápis z Jednání zaměstnavatele se zástupci odborových organizací, které se uskutečnilo 21. května. V zápise například stojí: „Info o částečné nezaměstnanosti, jak byla zatím dotčeným zaměstnancům nařízena. Půjde o cca 850 zaměstnanců.“


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.