Linka 15 do dvojic a tři provozní scénáře MHD, hlásí odboráři

Ač město, ani ROPID se nevyjadřují k dalšímu osudu pražské MHD, nejen na internet se dostávají nové a nové dílčí informace. Zásadní omezení MHD, zdražení předplatních kupónů, či nejasný rozsah noční dopravy. O tom všem se diskutuje na nejvyšších místech.

Odborový svaz OSPEA zveřejnil na Facebooku (16.6.) informace z proběhlé Provozně ekonomické komise. Podle jejich zápisku z jednání komise má dojít o obnovení provozu dvojic na lince 15 od 13. července. Oblíbená retrolinka 23 se měla vrátit na koleje 4. července a to v provozu jen o víkendech v intervalu 30 minut.

„Na linku 15 se vrátí soupravy v souladu s provozními možnostmi DPP 13. července,“ říká dnes pro MHD86.cz Martin Šubrt, náměstek ředitele ROPIDu pro městskou dopravu a marketing a dodává: „O zahájení provozu linky 23 se skutečně diskutovalo a zvažovalo se zavedení jejího provozu od 4. července. Následně však bylo rozhodnuto, že provoz této nostalgické linky zahájen nebude. S ohledem na předpokládaný výpadek daňových příjmů města i tržeb z jízdného by byl i výhledově případný provoz linky 23 oproti běžnému rozsahu pravděpodobně omezený. I další úpravy v provozu PID v dalším období budou prováděny s ohledem na tyto skutečnosti“.

Dále se proslýchá se, že ROPID připravil tři scénáře dalšího provozu městské dopravy, jak potvrzuje OSPEA. V minulosti zaznívaly návrhy na drastické omezení noční dopravy, prázdninové jízdní řády celoročně, nebo zásadní zdražení předplatitelských kupónů až o několik tisíc.

Kdy město návrhy na další osud pražské MHD představí není jasné. Stejně tak není zřejmé, jak velká bude ochota Pražanů platit více za předplatné MHD, jejíž kvalita se snižuje a není garantován její plný provoz.


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.