Jak to bylo s bratislavským metrem

Věděli jste o tom, že v Bratislavě výstavbu metra nejen plánovali, ale také jej dvakrát začali stavět? Ani já jsem nevěděl všechno o bratislavském metru a proto jsem rád, že do Dopravního podcastu přijal pozvání Peter Martinko, který se dlouhodobě zajímá o projekt metra v Bratislavě.

Trasování linek metra podle studie z roku 1983. Délka tras 103 km.
Sbírka: Peter Martinko.

Koncem 60. letech 20. století byl v Bratislavě připraven generel městské dopravy, který měl vycházet z rozvoje města. Tehdy měla Bratislava cca 200 tisíc obyvatel. V sedmdesátých letech bylo rozhodnuto, že se z Bratislavy stane milionová aglomerace. Začaly proto vznikat různé studie na rozšíření tramvajové sítě, či zavedení bezkolizního systému typu metra.

Řez stanicí a traťovým tunelem metra podle studie z roku 1973.
Sbírka Peter Martinko

Jako nejvhodnější se tehdy jevil projekt rychlodráhy na bázi metra. Jednalo by se o metro, jak jej známe v Praze, ale protože v tehdejším východním bloku se metro stavělo jen v milionových městech, schoval se projekt pod název „rychlodráha“. Uvažovalo se o vozidlech ČKD R2, případně R1.

Původní síť rychlodráhy měl vést v centrálních částech v tunelu a mimo centrum po estakádách, či v terénních zářezech. Projekt by se dal přirovnat k systému Stadtbahnu (městské dráhy) v německých městech.

Variantní řešení přechodu metra přes Dunaj z roku 1983. Sbírka Peter Martinko
Vizualizace přestupní stanice Prior z roku 1987. Dole trasa B, nahoře trasa A. Sbírka Peter Martinko

Bratislava zároveň plánovala výstavbu čtyř sídlištních útvarů. Každé pro cca 200 tisíc obyvatel. Jednotlivé celky se měly nacházet 15 až 20 km od centra města. Nakonec byla postavena jen Petržalka pro 100 tisíc obyvatelů a k dalším sídlištím už nedošlo. Všechna velká sídliště měla s centrem města spojit rychlodráha, resp. metro. První trasa měla vést z Petržalky do centra.

V největších plánech měla mít síť bratislavského metra tři trasy s celkovou délkou 103 km. Uvažovalo se totiž o trasách, které by vedly až za katastr města.

Základní kámen bratislavské rychlodráhy-metra z roku 1988 položený v místech uvažované stanice Prior. Sbírka Peter Martinko.
Vizualizace stanice Chorvátske rameno pro systém VAL z roku 1999.
Sbírka Peter Martinko

Metro v Bratislavě se začalo dvakrát stavět, ale vždy byla výstavba po krátkém čase přerušena, resp. ukončena. Přesto je možné dodnes vidět torza stavby. Po společenských změnách v roce 1989 ožila myšlenka metra i v devadesátých letech 20. století, ale problémy narážely především na ekonomickou situaci tehdejší Bratislavy a Slovenska.

V současné době je ve hře projekt na prodloužení tramvajové trati do Petržalky, která má nahradit nevyhovující autobusové spojení sídliště s centrem města.

Podrobnosti o různých zápletkách a jednotlivých projektech týkajícího stavby metra se můžete dozvědět v 60. díle Dopravního podcastu s Peterem Martinkem.


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.