Plzeňská Škoda expanduje. Kupuje ostravskou Ekovu

Skupina Škoda Transportation významně posiluje v oboru opravy a výroby vozidel MHD, podepsala totiž smlouvu o koupi stoprocentního podílu v ostravské firmě EKOVA ELECTRIC. K samotnému převodu podílu na skupinu Škoda Transportation dojde v roce 2021. Vstup silného partnera v podobě skupiny Škoda Transportation přispěje k dalšímu rozvoji firmy EKOVA ELECTRIC.

„Zásadní zprávou je, že díky podpisu smlouvy padlo nejen rozhodnutí o budoucnosti firmy EKOVA ELECTRIC, ale je tím také definitivně dáno, že v Ostravě vybudujeme nové unikátní kompetenční centrum. Bude zaměřené na tradiční opravy a modernizace vozidel pro Dopravní podnik Ostrava, ale i pro další dopravní podniky. Díky odbornosti a dlouholetým zkušenostem zaměstnanců zde budeme provádět i výrobu nových tramvají, elektrobusů či trolejbusů pro současné i budoucí zákazníky skupiny Škoda,“ vysvětluje předseda představenstva a Prezident skupiny Škoda Transportation Petr Brzezina. „Chystáme se významně investovat do modernizace závodu a technologického vybavení. Vstup Škody do ostravské firmy pomůže v Moravskoslezském kraji stabilizovat a vytvářet nová pracovní místa, což je v současné složité ekonomické situaci určitě dobrá zpráva pro celý region.“

Škoda Transportation, člen skupiny PPF, v Moravskoslezském kraji působí dlouhodobě. Do Ostravy se například koncentruje technologické know-how v oblasti řídících, multimediálních a diagnostických systémů v rámci dceřiné společnosti Škoda Digital. Přímo v Ostravě působí významná dceřiná firma Škoda Vagonka, zaměřená na oblast vývoje a výroby kolejových vozidel. Ta právě nyní prochází zásadní etapou růstu – do rozšíření a modernizace svého zázemí investuje zhruba jednu miliardu korun a vytvoří stovky nových pracovních míst. „I díky investicím skupiny Škoda Transportation se Ostravsko stává centrem komplexního řešení moderních dopravních systémů. Vedle tradičního těžkého průmyslu tak vznikají technologická centra budoucnosti, a v oblasti dopravy jsme jedním z lídrů proměny, přinášíme sofistikovanou výrobu s vysokou přidanou hodnotou, podpořenou vlastním výzkumem a vývojem,“ uvedl místopředseda představenstva skupiny Škoda Transportation Tomáš Ignačák.   

“Již delší dobu intenzivně řešíme dlouhodobě udržitelnou budoucnost a prosperitu městské společnosti EKOVA Electric v technologicky rychle se měnícím světě mobility. Jsem rád, že období nejistoty a dohadů končí a firma, která před bezmála 10 lety vznikla vyčleněním z Dopravního podniku Ostrava, se nově stává součástí silné a rychle expandující tuzemské skupiny Škoda Transportation. Je to dobrá zpráva pro EKOVU a její zaměstnance, kteří budou mít příležitost naplno využít svůj potenciál a technický um, pro náš dopravní podnik, ale i pro celé město a region. Jednání o prodeji EKOVY nebyla jednoduchá, byla ale vedena korektně a vyústila v dohodu, se kterou můžeme být spokojeni,“ uvedl ostravský primátor Tomáš Macura.

„Dopravní podnik Ostrava, jako vlastník EKOVA ELECTRIC, při správě této společnosti jako řádný hospodář trvale usiloval o zvýšení nebo alespoň o udržení hodnoty svěřeného majetku, zaměstnanosti kvalifikovaných lidí a konkurenceschopnosti. Došli jsme ale k odbornému závěru, že prodej silnému investorovi je pro nás v daném čase a místě nejvýhodnější variantou. Ostatní možnosti jsou pro nás nepřiměřeně velkým rizikem. Věřím, že výběr nového majitele, bude přínosem pro všechny zúčastněné strany a historie potvrdí správnost tohoto rozhodnuti. Přeji EKOVĚ ELECTRIC, jejím budoucím vlastníkům, všem jejím zaměstnancům a partnerům, co nejlepší budoucnost, úspěch v dalším podnikání a v neposlední řadě našemu dopravnímu podniku ještě lepší servisní služby, i když tuto příležitost musí EKOVA vždy obhájit v řádné veřejné soutěži,” dodal Daniel Morys – Předseda představenstva Dopravního podniku Ostrava.

Společnost EKOVA se stává další důležitou součástí rozvoje celé skupiny Škoda Transportation, kterou v dalších letech čeká významný růst objemu produkce. „Chceme maximálně využít zkušeností a znalostí zaměstnanců společnosti. Plánujeme rozšiřovat výrobu a vytvářet v Ostravě pracovní místa v řadě profesí, od dělnických až po špičkové vývojářské,“ konkretizuje Tomáš Ignačák s tím, že z růstu firmy bude těžit i řada místních subdodavatelských firem. „Budeme se tak spolupodílet se na rozvoji celého regionu,“ zdůrazňuje.

Skupina Škoda Transportion je v ostravském regionu silná nejen coby zaměstnavatel. Spolupracuje například se Science centrem Dolní oblast Vítkovice, podporuje fotbalový klub Baník Ostrava, je součástí Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, podporuje organizace pro podporu onkologicky nemocných pacientů i kulturní, společenské a další aktivity města a kraje.

TZ Škoda Transportation