Kokořínsko od 8.8.2020 v PIDu

Od soboty 8. srpna 2020 bude ve spolupráci organizací ROPID a IDSK rozšířena integrovaná doprava Prahy a Středočeského kraje i na zbývající území Mělnicka, konkrétně v oblasti Kokořínska. Zavedeno bude 9 nových linek (689 až 697), změněny budou stávající linky PID 474 a 668. Zrušeno bude 17 linek mimo systém PID.

Provoz autobusových linek PID bude zaveden nebo rozšířen na území dalších 33 měst a obcí Středočeského, resp. Libereckého kraje. Zejména bude rozšířena dopravní obslužnost v relacích Mělník – Kokořín a Mělník – Mšeno, dojde ke koordinaci časů a odstranění souběhů železnice a autobusů v relaci Mělník – Mšeno i neefektivních souběhů autobusů v relaci Mělník – Liběchov. Nové spoje jsou zavedeny v mezikrajské relaci Mšeno – Dubá. Rozšířena bude také víkendová doprava do turisticky atraktivní oblasti Kokořínska zejména z Mělníka, kde budou zajištěny návaznosti na autobusy do Prahy.

Oblast Liběchov – Kokořín

V této oblasti jsou zavedeny 3 nové linky PID – 691, 692 a 694 a dále je rozšířen provoz na stávající lince PID 474. Na linku 474 budou převedeny stávající neintegrované spoje v relaci Mělník – Kokořín – Dobřeň, tzn. že dojde ke zpravidelnění spojů a odstranění nutnosti přestupů v zastávce Kokořín pro cesty Mělník – Dobřeň. K rozšíření provozu dochází také v pracovní dny večer a o víkendech, a to celoročně. Linka 691 zajistí obsluhu obcí Vidim, Tupadly a Želízy a linka 692 obcí Šemanovice, Sítné, Dolní Zimoř a Želízy. Část spojů obou linek je vedena přímo do Mělníka (především školní spoje) a část pouze do Liběchova s garantovaným přestupem na linku 369, která zajišťuje spojení přímo do centra Mělníka a také do Prahy. Linka 692 je na opačné straně v Kokoříně navázána na linku 474, tudíž je možné se z oblasti Šemanovic do Mělníka dostat dvěma způsoby (přes Kokořín nebo přes Liběchov). Linku 692 společně provozují dopravci ČSAD Střední Čechy a Kokořínský SOK. Linky 474 a 691 zajišťuje dopravce ČSAD Střední Čechy. Linka 694 obstarává spojení Kokořín – Vysoká – Dolní Zimoř – Liběchov a provozuje ji dopravce Kokořínský SOK. Na lince 694 v relaci Kokořín – Liběchov je rozšířen provoz v dopoledním sedle pracovních dnů.

Kokořínským údolím je vedena linka 695, na jejímž provozu se podílejí oba již zmínění dopravci. Na lince je rozšířen provoz zejména v letním období pro její turistický potenciál. Víkendové spoje budou nově v provozu od dubna do října. Linka je vedena v trase Mělník – (Lhotka) – Kokořínský Důl – (Kokořín) – Vojtěchov – Mšeno. Přes Lhotku jsou vedeny pouze vybrané spoje pro zajištění spojení pro školáky, a to vzhledem k dostatečné obsluze této oblasti železniční dopravou.

Oblast Mšena

Oblast Mšena je v současné době jen částečně zaintegrována, a to železnicí a autobusovou linkou 668 v trase Všetaty – Byšice – Mělnické Vtelno – (Kadlín) – Mšeno. Provoz na této lince bude rozšířen o školní spoje dopravce Kokořínský SOK v relaci Chorušice – Mšeno. Varianta spojů do Kadlína bude z důvodu minimálního využití cestujícími z této linky odstraněna, všechny spoje budou vedeny z/do Mšena, a to oběma variantami jak přes Velký Újezd, tak přes Stránku.

Zavedena je nová významná linka 696 v trase Mělník – Střemy – Nebužely – (Řepín / Kanina – Mšeno). Součástí této linky jsou spoje v relacích Mělník – Mšeno, Mělník – Řepín i školní spoje Mšeno – Řepín. Časové polohy spojů jsou koordinovány se souběžnou železnicí tak, aby nedocházelo k souběhům spojů, avšak nadále jsou zajištěny školní časy. Na lince je zaveden intervalový provoz a obslužnost je rozšířena během celého dne. Dopravcem bude především ČSAD Střední Čechy, část spojů zajistí Kokořínský SOK. Na lince je zaveden provoz letních víkendových spojů v trase Mělník – Řepín.

V oblasti Mšena jsou dále zavedeny linky 689, 690, 693 a 697. Tyto linky zajišťují především školní spojení z/do Mšena, ale také navazující spojení na linky do Mělníka nebo nové propojení do sousedního Libereckého kraje. To se týká linky 697, která významně rozšíří spojení Mšeno – Dubá – (Doksy). Kromě stávajících školních spojů v relaci Mšeno – Blatce budou v provozu nově 3 páry spojů v pracovní dny v trase Mšeno – Ždírec – Dubá, které budou v Dubé časově navazovat na spoje linek IDOL z/do České Lípy. Součástí linky 697 jsou také letní víkendové spoje v trase Mšeno – Doksy, jejichž provoz bude rozšířen na období duben–říjen. Linka 690 zajistí spojení Mšeno – Stránka – Kadlín. Linka 693 je vedena v trase Mšeno – Lobeč – Nosálov – (Doubravice – Katusice) a linka 689 v trase Hradsko – Mšeno – Vrátno – Ostrý. Tyto tři linky jsou provozovány především dopravcem Kokořínský SOK. Na lince 693 jsou zavedeny dva víkendové spoje, které zajistí ČSAD Střední Čechy. Všechny tyto linky slouží hlavně pro dopravu školáků do Mšena, ale také navazují ve Mšeně na vlaky oběma směry nebo linky 695 či 696 z/do Mělníka.

Nové linky

689 Stránka, Ostrý – Mšeno – Mšeno, Hradsko (v provozu pouze v pracovní dny)

690 Mšeno – Stránka – Kadlín (v provozu pouze v pracovní dny)

691 Mělník, Aut. st. – Liběchov – Želízy – Tupadly – (Medonosy) – Vidim (v provozu pouze v pracovní dny, v úseku Mělník – Liběchov a přes Medonosy pouze část spojů)

692 Liběchov – Želízy – Dolní Zimoř – Kokořín, Šemanovice – Kokořín (v provozu pouze v pracovní dny, vybrané spoje přímé do Mělníka jako linka 691)

693 Mšeno, Žel. st. – Lobeč, Zámek – Nosálov – Nosálov, Libovice – Katusice (v provozu celotýdenně, v úseku Nosálov – Katusice pouze vybrané spoje v pracovní dny)

694 Liběchov – Želízy – Dolní Zimoř – Vysoká, Střednice – Vysoká – Kokořín (v provozu pouze v pracovní dny)

695 (Mělník, Fibichova) – Mělník, Aut. st. – (Velký Borek – Lhotka) – Lhotka, Žel. st. – Kokořín, Kokořínský Důl, Podhradí – (Kokořín) – Mšeno, Ráj – Mšeno (v provozu v pracovní dny celoročně, o víkendech v sezoně od dubna do října, přes Velký Borek, Lhotku a Kokořín jedou pouze vybrané spoje v pracovní dny)

696 (Mělník, Fibichova) – Mělník, Aut. st. – Střemy – Nebužely – Řepín – (Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň) – Chorušice, Velký Újezd – Kanina – Mšeno, Žel. st. (v provozu v pracovní dny celoročně, o víkendech v sezoně od dubna do října v úseku Mělník – Řepín; do Vysoké Libně zajíždí pouze vybrané spoje v pracovní dny)

697 Mšeno, Žel.st. – Mšeno, Ráj – Blatce, Tubož – Dubá, Aut. nádr. – Doksy, Staré Splavy, Otočka (v provozu v pracovní dny v úseku Mšeno – Dubá a o víkendech v průběhu sezóny od dubna do října v trase Mšeno – Doksy; tarif PID platí pouze v úseku Mšeno, Žel. st. – Mšeno, Olešno)

Změny stávajících linek

474 Dobřeň, Střezivojice – Kokořín – Vysoká – Mělník, Chloumek – Mělník, Aut. st. – Mělník, Na Brabčově (posílení v úseku Mělník, Chloumek – Kokořín – Dobřeň, Střezivojice; linka již nezajíždí do Šemanovic)

668 Všetaty, Žel. st. – Byšice – Mělnické Vtelno – Chorušice – Stránka / Chorušice, Velký Újezd – Mšeno (posílení v úseku Chorušice – Mšeno; linka již nezajíždí do Kadlína)

747 Posílení provozu v pracovní dny ráno a večer, zavedení zrychlených spojů z Hostína do Mělníka v pracovní dny podvečer

Zrušené linky

250 011 Mělník – Želízy – Vidim (nahrazena linkou 691)

250 012 Mělník – Želízy – Kokořín (nahrazena linkou 692)

250 015 Mělník – Kokořín, Kokořínský Důl – Mšeno (nahrazena linkou 695)

250 016 Mělník – Střemy – Mšeno (nahrazena linkami 696, S33)

250 020 Mělník – Hostín – Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň (nahrazena linkami 695, 696, S33)

250 021 Mělník – Řepín – Mělnické Vtelno, Vysoká Libeň (nahrazena linkami 696, S33)

250 066 Mšeno – Nosálov – Katusice (nahrazena linkou 693)

250 067 Mšeno – Chorušice, Vysoký Újezd – Mšeno (nahrazena linkami 668, 689 696)

250 068 Mšeno – Stránka – Kadlín (nahrazena linkami 668, 689, 690)

250 069 Mšeno – Chorušice – Mělnické Vtelno (nahrazena linkou 668)

250 070 Mšeno – Nebužely – Řepín (nahrazena linkou 696)

250 071 Mělník – Mšeno – Doksy (nahrazena linkami 474, 695, 697)

250 073 Mšeno – Kokořín – Mělník (nahrazena linkou 695)

250 074 Dobřeň – Kokořín – Mělník (nahrazena linkami 474, 692, 694)

250 075 Dobřeň – Liběchov (nahrazena linkami 692, 694)

250 076 Mělník – Řepín – Mšeno (nahrazena linkami 695, 696)

250 077 Mšeno – Dubá – Doksy (nahrazena linkou 697)

Informační stánky a slavnostní zahájení

Pro zajištění informovanosti cestujících je zdarma na všechna dotčená města obce, dopravce a regionální informační místa distribuována brožura s podrobnými informacemi a jízdními řády. Na hlavních místech změn budou v pátek 7. 8. a v pondělí 10. 8. 2020 přítomni informátoři ROPID a IDSK, kteří budou rozdávat informační materiály a pomáhat cestujícím v orientaci s novým linkovým vedením:

  • Pátek 7. 8. 2020:
    • Mšeno, náměstí (7:40 – 12:45)
  • Pondělí 10. 8. 2020:
    • Mělník, aut.st. (6:00 – 15:00)
    • Mšeno, náměstí (13:00 – 17:30

Zároveň proběhne na náměstí ve Mšeně v pondělí 10. 8. 2020 v 10:00 slavnostní zahájení integrace za účasti dopravců i zástupců místních samospráv.

TZ ROPID