Mimoúrovňové podchody doplní na Karlově náměstí přechody

Aktuálně probíhá další etapa proměny Karlova náměstí. Minulý víkend započala Technická správa komunikací (TSK) postupnou rekonstrukci vozovek a chodníků po obvodu náměstí. Největší změnou budou zejména nové přechody. Lidé nově nebudou muset Resslovu ulici podcházet jako doposud. Úpravy by měly být hotové do konce srpna. Další etapy budou následovat v roce 2021. Od roku 2023 je také v plánu revitalizace parku Karlova náměstí, kterou má pod palcem magistrát hl. m. Prahy.

Na Karlově náměstí v křižovatce s ulici Resslova nově vzniknou 3 důležité přechody pro chodce, díky kterým už se lidé nebudou muset v široké oblasti Nového Města daleko dopředu rozhodovat, kudy vést své kroky. Přechod přes Resslovu ulici umožní bezpečně přejít po povrchu podél celé západní strany náměstí. Nový přechod také vznikne v křižovatce od Charles Square centra k tramvajové zastávce. Třetí přechod je pak naplánován na západní straně Ječné ulice. Ten bude fungovat jako protiváha dosud jediné trasy od kostela Sv. Ignáce. Dnes je v celé oblasti pouze jediný přechod přes střed náměstí.

Po rekonstrukci se můžeme těšit na kvalitní řešení pro pěší a nové silnice. To doposud největšímu náměstí v Praze chybělo. Řidiči jistě ocení nové povrchy, chodci nové chodníky, odřezané zábradlí, které zlepší přístupnost, a hlavně přechody, díky kterým už nebudou muset složitě do podchodů. Upravíme také nároží křižovatek pro lepší orientaci a zvýšíme bezpečnost pěších i řidičů. Vytvoříme z Karlova náměstí příjemnější místo pro Pražany,“ říká Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy.

Na Karlově náměstí naopak částečně zmizí zábradlí, které rozděluje park a znesnadňuje pohyb chodců. Zábradlí podél ulice Resslova pak zůstane zachováno. Počítá se i s úpravou povrchů chodníků, vozovek a nároží křižovatky. Veškeré tyto úpravy by měly být hotové na konci letošního srpna.

„Jedno z nejvýznamnějších náměstí se začíná postupně měnit, což mě velmi těší. Jedná se totiž o velmi složité území, o jehož proměnu se snažíme již několik let. Věřím, že na tyto úpravy brzy navážou další a Karlovo náměstí bude reprezentativní místo, kde lidé budou chtít trávit čas,“ vysvětluje Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Dopravní úpravy Karlova náměstí spadají pod tzv. I. etapu celkové revitalizace náměstí. V roce 2013 připravil Institut plánování a rozvoje (IPR) návrh rekonstrukce většiny ulic lemujících Karlovo náměstí. O dva roky později byla rekonstruována tramvajová trať, přilehlé chodníky a nástupní ostrůvky. Letos se přikročilo k dalším úpravám, které opět zlepšují pohyb po náměstí. Tuto etapu realizuje v současné době TSK.

Její součástí je rekonstrukce komunikace a chodníků v okolí Karlova náměstí v koordinaci s úpravami křižovatek se světelným signalizačním zařízením (celkem 4 křižovatky řízené SSZ). Dojde k úpravě nároží křižovatek, bezbariérových přechodů pro chodce (celkem 16 nových i stávajících přechodů) a šířkovému uspořádání dopravního prostoru včetně implementace cyklo. Vozovka bude s asfaltovým krytem a chodníky z žulové štípané mozaiky, dále se počítá s vjezdy k objektům, které budou, stejně jako parkovací stání, z pojížděné žulové dlažby. Dojde k úpravě odvodnění. Uliční vpusti budou posunuty, případně umístěny nové. Už v rámci této etapy dojde k výsadbě nových stromů.

„Jsem rád, že se v okolí Karlova náměstí zrekonstruuje silniční síť. Zároveň považuji za velmi důležité, že mi pan náměstek Scheinherr vyšel vstříc a zůstane obousměrný provoz před poliklinikou na Karlově náměstí,“ komentuje Jan Korseska, místostarosta městské části Prahy 2 pro oblast dopravy, financí a investic.

Revitalizace samotného parku pak spadá pod etapu II. a má ji na starosti magistrátní odbor investiční, který projekt převzal od IPR. V roce 2018 byl v soutěžním dialogu vybrán vítězný návrh revitalizace parku (více na www.iprpraha.cz/karlovonamesti). Minulý týden autorský tým odevzdal dokumentace pro územní rozhodnutí, na které bude neprodleně navazovat projednání s příslušnými úřady. Předpokládá se, že rekonstrukce parku by mohla začít v roce 2023.

„Těší mě, že se Karlovo náměstí stane zase o trochu přívětivějším místem pro Pražany. O jeho rekonstrukci se zasazujeme již od roku 2013. Začalo to obnovou tramvajové trati, sjednocenými sloupy a novým zábradlím. Nyní se toto významné náměstí dočká dalších pozitivních změnVěříme, že úpravy ocení také návštěvníci CAMPu, který se nachází v těsné blízkosti náměstí,“ uzavírá Ondřej Boháč, ředitel IPR.

TZ IPR Praha