Dointegrace Rakovnicka: 11 linek zrušeno, 13 linek zavedeno

Od soboty 15. srpna 2020 bude ve spolupráci organizací ROPID a IDSK rozšířena integrovaná doprava Prahy a Středočeského kraje i na zbývající území Rakovnicka. Integrace navazuje předchozí na integraci části Rakovnicka, která byla spuštěna v prosinci 2019. Jedná se o integraci zbývajících autobusových linek na Rakovnicku.

Zavedeno bude 13 nových linek PID (560–564, 570–576, 578), změněny budou 3 stávající linky PID (555, 581, 584), zrušeno bude 11 stávajících linek mimo systém PID. Změna se dotkne 58 měst a obcí ve Středočeském, Plzeňském a Ústeckém kraji.

Trasy současných linek SID byly upraveny tak, aby došlo ke zkrácení jízdních dob při cestě do města Rakovník. V drtivé většině případů je zachováno současné linkové vedení. Zároveň byl kladen velký důraz na zachování veškerých přepravních vazeb v celém regionu. Na vybraných relacích došlo k posílení autobusové dopravy, zejména pak v dopoledních, večerních hodinách a o víkendu. Linky, které mají v části relace podobnou trasu, byly mezi sebou vzájemně proloženy tak, aby vznikl pravidelný interval.

Rakovníku vybrané regionální linky navazují na expresní linky PID 304 a 404 jedoucí do Prahy. Z vybraných směrů bude dokonce zajištěno s Prahou přímé spojení, díky zavedení přímých spojů mezi linkou 304 a ostatními regionálními linkami. Zároveň je zde možné přestoupit na řadu železničních linek.

Linky, které jedou v souběžné trase s železniční linkou, jsou s vlaky koordinovány tak, aby mezi danými městy vznikla pravidelná nabídka dopravy.

Oblast Rakovnicka také sousedí s Plzeňským a Ústeckým krajem, a proto budou zavedeny i vybrané mezikrajské vazby. Jednou z priorit je například zavedení spojení s městem Plzeň s jedním garantovaným přestupem v obci Kralovice.

Severní a západní Rakovnicko

severní části Rakovnicka je zavedena linka PID 563, která obsluhuje severní území stejně jako tři současné linky SID (B57, B58, B66). Jedná se o páteřní linku severní oblasti. Linka je na základě dlouhodobých požadavků vedena nově všemi spoji přes Svojetín. Dále nahrazuje všechny SID linky, které v současnosti v severní části Rakovnicka jezdí.

Severozápadní oblast Rakovnicka obsluhuje mezikrajská linka PID 560 spojující město Rakovník a město Podbořany. Jedná se o páteřní linku severozápadní oblasti, u níž dochází k výraznému posílení, a to jak v pracovní dny, tak o víkendu. V obci Kolešov jsou nově zavedeny návaznosti na linku PID 573 Břežany – Čistá – Jesenice – Kolešov, která nahrazuje současné linky B30 a B31. Další návaznou linku v obci Kolešov pak představuje linka DÚK 773 ve směru Kryry a Podbořany.

Západní část Rakovnicka obsluhuje linka PID 564 Rakovník – Jesenice, která je nově koordinována s vlakovou linkou S57 v úseku Rakovník – Jesenice. Dochází tak k lepšímu rozložení a prokladu vlakové a autobusové dopravy v tomto úseku. O víkendu dochází k posílení vlakové dopravy.

Jihozápadní část Rakovnicka obsluhují linky PID 570, 571, 573. Páteřní linku představuje linka 570 spojující města Rakovník a Kralovice. Časové polohy spojů jsou koordinovány s železnicí tak, aby nedocházelo k souběhu spojů. Školní spoje jsou pak zachovány stejně jako na současných linkách SID. Ve spolupráci s Plzeňským krajem dochází k rozšíření provozu v pracovní den dopoledne, večer a nově i o víkendu a v Kralovicích jsou zavedeny garantované návaznosti na autobusovou linku IDP směr Plzeň.

Linky PID 571 a 573 jsou svým charakterem doplňkové k lince 570. Zajišťují především místní vazby a je u nich kladen velký důraz na zajištění veškerých školních vazeb. Dochází k výraznému zkrácení cestovních dob mezi jednotlivými obcemi a Rakovníkem, především kvůli zrušení závleku do zastávky Senomaty, Hostokryje. Obsluhu této části obce nově zajistí linky PID 561 a 581. Linka PID 581 bude nově prodloužena do obce Senomaty.

Centrem Rakovníka dále projíždějí linky PID 561 a 562, které nahrazují především linky SID B1, B2 a B4. Tyto linky fungují částečně jako městská doprava po Rakovníku. Dochází k drobné úpravě trasy oproti současným linkám, tak aby bylo lépe obslouženo celé území města Rakovník. U obou linek bude nově umožněn přestup na expresní linku 304 do Prahy. Linka 561 pokračuje z Rakovníka jako současná linka B93 do obce Řeřichy.

Linka PID 562 jede v trase Lubná – Rakovník – Olešná. U linky je kladen velký důraz na zajištění veškerých školních a důležitých vazeb po městě Rakovník, zejména spojů k 3. ZŠ. Jsou zachovány časové polohy spojů ovlivňující školní družiny.

Jižní Rakovnicko

V jižní oblasti Rakovnicka bude zavedena páteřní linka 576 Rakovník – Slabce – Skryje. Linka nahrazuje současnou linku B51, jejíž trasa však bude výrazně zrychlena. Budou odstraněny závleky do zastávek Pavlíkov, Skřivaň a Pavlíkov, Tytry, čímž dojde k výraznému zkrácení jízdních dob (obsluhu těchto zastávek zajistí plnohodnotně nová linka PID 575). Jízdní doba v úseku Skryje – Rakovník se zkrátí o cca 15 minut na 45 minut. Výraznější časovou úsporu pak zaznamenají cestující v úseku Slabce – Rakovník, kdy bude nově jízdní doba činit pouhých 23 minut. U linky dojde k mírnému posílení, zejména v úseku Slabce – Rakovník v ranních a dopoledních hodinách. Linka bude v provozu také o víkendu, kdy bude zaveden nový večerní spoj v trase Skryje – Rakovník.

Doplňkovou linkou v trase Rakovník – Slabce se stane nová linka PID 575 Rakovník – Pavlíkov – Zvíkovec. Linka vybranými spoji obslouží Skřivaň a Tytry a zároveň pojede přes obce Rousínov a Svinařov. Linka nahrazuje současné linky SID B69 a B52. Oproti lince B69 bude ze zastávky Slabce, Kostelík prodloužena až do obce Zvíkovec, kde bude u vybraných spojů umožněn přestup na linky IDP ve směru Kařez a Rokycany. U linky budou zachovány polohy školních spojů a zároveň bude zejména v odpoledních hodinách proložena s linkou 576 tak, aby vznikl v úseku Rakovník – Slabce souhrnný interval cca 30–60 minut.

Další linkou v jižní oblasti Rakovnicka je linka 572 v trase Rakovník – Krakovec – Slabce – Zvíkovec, kde bude umožněn přestup na linky IDP. Linka nahrazuje linku B54 a je také prodloužena až na Zvíkovec. Linka bude posílena ve večerních hodinách a nově začne jezdit také o víkendu. V mimošpičkovém období doplní spojení Slabce – Skryje a zároveň obslouží obce Rousínov a Svinařov. Ráno a dopoledne budou zavedeny okružní spoje 572/576 v trase Rakovník – Krakovec – Slabce – Pavlíkov – Rakovník. Díky těmto spojům získají všechny obce na trase linek zcela nové a rychlé spojení s Rakovníkem přibližně kolem 6 hod. ráno a 10 hod. dopoledne.

Jelikož se jedná o významnou turistickou oblast, bude zde i výrazně posílena doprava o víkendu, a to zejména v letních měsících. Kromě zavedení víkendového spojení na lince 572 jedoucí přes Krakovec na Zvíkovec a posílení provozu linky 576 do obce Skryje bude zavedena zcela nová turistická linka v trase Skryje – Nezabudice – Křivoklát. Linka pojede turisticky atraktivní oblastí kolem řeky Berounky přes přívoz Branov a kolem kempu Višňová. Na Křivoklátě bude navíc navazovat na vlaky linky S75 (Beroun – Rakovník). Linka PID 555, která v současné době jezdí v trase Kladno – Zbečno – Roztoky bude prodloužena až do obce Nezabudice, a to zejména o víkendu. Cestujícím tak více přiblíží turistickou oblast a zároveň obslouží kemp Višňová. Pro obec Nezabudice dopravní řešení zavádí nové víkendové spojení a zcela nové spojení s městem Kladno.

Nové linky

560 Rakovník – Kolešovice – Kolešov – Podbořany (v provozu celotýdenně)

561 Rakovník, Šamotka – Senomaty – Petrovice – Řeřichy (v provozu pouze v pracovní dny)

562 Lubná – Senec – Rakovník, Střelnice / Olešná (v provozu pouze v pracovní dny)

563 Rakovník – Milostín – Svojetín – Kounov – Mutějovice (v provozu pouze v pracovní dny)

564 Rakovník – Senomaty – Jesenice (v provozu pouze v pracovní dny)

570 Rakovník – Petrovice – Čistá – Kožlany – Kralovice (v provozu celotýdenně)

571 Rakovník – Petrovice – Šípy – Čistá, Kůzová (v provozu pouze v pracovní dny)

572 Rakovník – Hvozd – Krakovec – Slabce – Zvíkovec (v provozu celotýdenně)

573 Břežany – Čistá – Žďár – Jesenice – Kolešov (v provozu pouze v pracovní dny)

574 Křivoklát – Nezabudice – Skryje (v provozu sezonní víkendové spoje a vybraný spoj v pracovní dny)

575 Rakovník – Pavlíkov – Panoší Újezd – Slabce – Zvíkovec (v provozu pouze v pracovní dny)

576 Rakovník – Pavlíkov – Panoší Újezd – Slabce – Hracholusky – Skryje (v provozu celotýdenně)

578 Rakovník – Pavlíkov – Velká Buková – Nezabudice (v provozu pouze v pracovní dny)

Změny stávajících linek PID

555 Kladno – Roztoky – Nezabudice (linka je prodloužena o úsek Roztoky – Nezabudice zejména o víkendech)

581 Senomaty – Lubná – Rakovník – Nové Strašecí (linka je prodloužena o úsek Lubná – Senomaty)

584 Rakovník – Krupá – Mutějovice, Lhota p. Džbánem (prodloužení 1 spoje)

Zrušené linky

310 410 (B1) Rakovník – Senomaty, Hostokryje (nahrazeno linkami 561, 581)

310 420 (B2) Rakovník – Lubná (nahrazeno linkou 562)

310 440 (B4) Rakovník – Olešná (nahrazeno linkou 562)

310 500 (B50) Rakovník – Kolešov (nahrazeno linkou 560)

310 510 (B51) Rakovník – Skryje (nahrazeno linkou 576)

310 520 (B52) Rakovník – Slabce (nahrazeno linkou 575)

310 530 (B53) Rakovník – Nezabudice – Hřebečníky, Týřovice (nahrazeno linkou 578)

310 540 (B54) Rakovník – Lubná – Krakovec – Slabce (nahrazeno linkou 572)

310 570 (B57) Rakovník – Svojetín – Kounov (nahrazeno linkami 561, 563)

310 580 (B58) Kounov – Krupá – Mutějovice (nahrazeno linkou 563)

310 590 (B59) Rakovník – Řeřichy (nahrazeno linkou 581)

310 600 (B60) Rakovník – Hořesedly – Hořovičky – Kolešov (nahrazeno linkou 560)

310 660 (B66) Rakovník – Kounov – Mutějovice (nahrazeno linkou 563)

310 690 (B69) Rakovník – Slabce, Kostelík (nahrazeno linkou 575)

310 780 (B78) Rakovník – Čistá, Kůzová (nahrazeno linkami 571, 581)

310 790 (B79) Rakovník – Jesenice – Žďár (nahrazeno linkami 564, 581)

310 930 (B93) Rakovník – Řeřichy (nahrazeno linkou 561)

310 880 (B88) Rakovník – Čistá – Kralovice (nahrazeno linkou 570)

310 300 (B30) Všesulov – Čistá – Břežany – Čistá (nahrazeno linkou 573)

310 310 (B31) Čistá – Jesenice – Kolešov (nahrazeno linkou 573)

Změny vlakových linek PID

S53 Rakovník – Kralovice u Rakovníka (rozšíření integrace PID o úsek Strachovice – Kralovice)

S57 Rakovník – Krty – Blatno u Jesenice (posílení víkendového provozu)

TZ ROPID