Generální ředitel DPP chce optimalizovat pražskou MHD, řekl v DVTV

Po delší odmlce dal Petr Witowski, generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) obsáhlejší rozhovor v médiích. Poté, co rozhovor vyšel v DVTV, redakci MHD86 kontaktovali čtenáři s tím, že stojí za to si rozhovor pustit. Zvláště z pasáží, kdy moderátorka citovala z webu MHD86, měl podle čtenářů ředitel DPP „radost“. Díl moderovala Daniela Drtinová.

Hned v úvodu generální ředitel moderátorce potvrdil, že se považuje za dobrého manažera, které je prospěšný pro DPP a práce jej baví. To je rozhodně dobrá zpráva, protože by bylo chybou, kdyby v DPP byla na jeho místě nastrčena pouze loutka, kterou by práce nebavila.

Petr Witowski nejprve prohlásil, že zářijový omezený provoz pražské MHD je nastavený tak, aby se lidé v prostředcích nemačkali a že jsou vytvořeny ve vozech podmínky pro větší rozestupy cestujících. Vzápětí ale nevyloučil, že se cestující např. v ranních špičkách v metru mačkají. Podle něj je to proto, že cestující se hromadí v prvním a posledním voze soupravy, ale prostřední vozy nejsou dostatečně vytížené. To znamená, že fakticky nemůžou v současné době existovat žádné fotografie plných tramvají, autobusů, či prostředních vozů metra, kde cestující nemůžou dodržovat bezpečné rozestupy.

Podle Petra Witowského není omezení celkového výkonu o 8 % žádné zhoršení kvality MHD a opětovně zmínil, že bude třeba nadále dopravu v Praze optimalizovat, což v překladu znamená omezit další spoje a linky. Nic jiného se totiž pod slovem optimalizace nenachází. Před pár měsíci už plány s optimalizací sdělil v dopise zaměstnancům DPP.

V rozhovoru Petr Witowski popřel, že by byl hrobařem MHD. A měl pravdu. DPP totiž neorganizuje pražskou MHD, ale je pouhým dopravcem. Bohužel, ale DPP rozhoduje o kvalitě vozového parku a ten, především u tramvají za jeho vedení stagnuje, ne-li se horší. DPP nenakupuje nové moderní tramvaje, současné dosluhují a prodávají se na východ. Zatím se podnik rozhodl pouze k dalším modernizacím tramvají T3 z minulého století, čímž si někteří lidé v podniku plní své šoto sny. Nenaplnil se ani slib z minulého roku, že budou všechny nejmodernější tramvaje 15T vybaveny klimatizací. Takže v porovnání s autobusovým vozovým parkem, který se obměňuje, tak tramvajová doprava za současného vedení upadá.

A zatímco v začátku rozhovoru volal Petr Witowski po optimalizaci, tak když dostal otázku, zda se plánuje realizovat některá ze tří variant možných omezení, správně sdělil moderátorce, že tohle je v rukou ROPIDu. Je proto zvláštní, že na jednu stranu volá ředitel dopravní firmy po optimalizaci, ale zároveň si o pár minut později uvědomuje, že je pouhým dopravcem a nikoliv organizátorem pražské MHD, což je firma ROPID a ta naslouchá pokynům města. Zároveň se nabízí řešení, že pokud o některé linky nemá DPP zájem, může je předat soukromým dopravcům.

Je ovšem škoda, že generální ředitel DPP neuvedl nějaké příklady, jak optimalizuje náklady v dopravním podniku. A nemusí to být jen optimalizace vlastního platu, či platů vedení firmy, ale mohou to být úspory napříč firmou. Například zefektivnit procesy a fungování podniku, propustit přebytečné osoby v ruku v ruce s omezováním výkonů, po kterých generální ředitel DPP volá. Jenže propouštět se dle jeho slov neplánuje. Tedy na nižší počet výkonů bude stejný počet zaměstnanců, resp. na méně práce bude stejný počet lidí. Logicky tím vzrostou náklady DPP při rozpočítání ceny na jeden vozokilometr. DPP bude čím dál dražším dopravcem na provoz v porovnání se soukromými dopravci. V takovém systému nepomůže ani chystané zdražování jízdného.

O pár minut později se Petr Witowski v rozhovoru opět vrací k oblíbenému slovu optimalizace, čímž se rozhovor točí v kruhu. Na jednu stranu chce Petr Witowski provoz optimalizovat, potom říká, že o tom vlastně nerozhoduje a pak zase říká, že se musí optimalizovat.

Podle Petra Witowského existuje v Praze řada linek, které jezdí prázdné a mohly by se optimalizovat, resp. zrušit. Proto by bylo fajn, aby pan ředitel uvedl konkrétní linky a spoje, které by chtěl zrušit. Dotaz už obdržel i přes své tiskové oddělení.

Uvidíme, s jakým konkrétním návrhem Petr Witowski přichází a třeba opravdu našel linky, které se mohou zrušit, nebo zkrátit. První tramvajovou linkou může být číslo 18. V rámci dvouměsíční výluky v Nuslích bude linka zkrácena bez zavedení náhradní autobusové dopravy. Bylo by proto divně optikou optimalizace vracet do úseku Pražského povstání – Vozovna Pankrác pravidelný provoz a trať může zůstat jen jako manipulační pro jízdy do vozovny.


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.