Witowski z DPP mluví o prázdné MHD, konkrétní spoje nechce uvést

Generální ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy (DPP) Petr Witowski hovořil v pořadu DVTV, že v Praze jezdí nevyužívané a prázdné spoje MHD. Mluvil jen v obecných slovech, jak bývá zvykem. Proto obdržel od Dopravního magazínu MHD86.cz následující otázku.

Pane generální řediteli, v rozhovoru uvádíte, že některé linky jezdí prázdné a je na místě jejich optimalizace (resp. zrušení). Prosím o výpis linek a jejich spojů (pokud se nejedná o celodenní zrušení linky), které máte zájem optimalizovat/zrušit.

Odpověď prostřednictvím Daniela Šabíka, vedoucího komunikace DPP byla obsahově prázdná stejně, jako slova generálního ředitel Witowského v DVTV. „Generální ředitel v rozhovorech mluví o vizích, strategii, plánech resp. směrech, kterými se bude podnik ubírat. Proto mluví v obecnější rovině,“ sdělil Šabík. Jenže v pořadu DVTV pan Witowski mluví jasně o tom, že jezdí v Praze prázdné spoje MHD, které je třeba optimalizovat (tedy zrušit).

Pokud generální ředitel největšího dopravce v PIDu takové věci prohlašuje v televizním pořadu DVTV, neměl by být pro něj problém zodpovědět přesně, jaké spoje navrhuje „optimalizovat“ (zrušit). Musí přeci vycházet z nějakých podkladů, když tyto věci veřejně prohlašuje.

Nebo se bojí říct konkrétní údaje? Ono je totiž jednoduší říkat obecné věty bez konkrétního obsahu, než si potom stát za konkrétním názorem a postojem.

Zároveň by si měl pan Witowski uvědomit, že není ředitelem ROPIDu, který je organizátorem pražského provozu MHD, ale pouze ředitelem dopravní firmy. Jeho prací je starat se o vozový park, nakupovat nové nízkopodlažní tramvaje a autobusy a zajistit každodenní vypravení na linky, které pro ROPID dopravní podnik provozně zajišťuje. Zároveň má řešit stavbu chybějící vozovny pro tramvaje (náhrada zbouranou vozovnu Hloubětín) a zefektivnit fungovaní dopravní firmy tak, aby byla cenově konkurenceschopnou v soutěžích mezi ostatními dopravci.

Přesto může generální ředitel dopravní firmy DPP sdělit názor na linkové vedení pražské MHD. Ale je třeba mluvit konkrétně a jasně. Jen tehdy je možné nechat ROPIDem vyhodnotit náměty pana Witowského a třeba by se opravdu podařila najít úspora na některé lince.

Proto opětovně vyzývám generálního ředitele DPP Petra Witowského, aby sdělil, jaké spoje v pražské MHD jezdí podle jeho slov prázdné a jaké spoje proto navrhuje optimalizovat, resp. zrušit.


Ondřej Matěj Hrubeš

O městskou dopravu se zajímá od dětství, procestoval přes 180 měst s MHD, založil dopravní magazín MHD86.cz a natáčí Dopravní podcast a Podcast dopravní 6. V roce 2022 byl zvolen radním pro dopravu městské části Praha 6.