DPP téměř na rok zavře vstup Na Knížecí do stanice metra Anděl

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) začne od této neděle 1. listopadu 2020 rekonstruovat vestibul stanice metra Anděl – Na Knížecí. Modernizace vestibulu naváže na dlouhodobou rekonstrukci tramvajové trati v Nádražní ulici, kde DPP plánuje obnovit provoz od nočního výjezdu z tohoto pátku na sobotu.

V rámci modernizace vestibulu DPP ve dvou etapách odstraní průsaky do stanice, zrekonstruuje výstupy do uliční úrovně, vymění původní podhledy, osvětlení či eskalátory za nové. Po celou dobu rekonstrukce vestibulu bude ze stanice metra Anděl uzavřen výstup Na Knížecí. Revitalizace bude probíhat cca 11 měsíců a provede ji sdružení „Eskalátory Anděl/Na Knížecí – HOCHTIEF CZ – SYNER“. Předpokládané celkové náklady na tuto investiční akci jsou cca 280 milionů Kč, přičemž na část “strojní zařízení“ chce DPP využít finanční dotace z prostředků EU.

V rámci první etapy modernizace vestibulu Anděl – Na Knížecí, která potrvá od této neděle 1. listopadu 2020 do pátku 1. ledna 2021, bude uzavřen eskalátorový tunel, tj. výstup ze stanice metra Anděl směr Na Knížecí po prosklenou stěnu, resp. stavební zábor. Podchod ale zůstane během první etapy otevřen. Od 2. ledna 2021, v rámci druhé etapy, během které bude DPP rekonstruovat samotný vestibul a výstupy do uliční úrovně, bude uzavřen i samotný podchod. Zmodernizovaný vestibul stanice metra Anděl – Na Knížecí DPP plánuje opět zprovoznit před zahájením školního roku 2021/2022, tj. na konci srpna 2021.

Oblast Prahy 5 mezi ulicemi Nádražní, Za Ženskými domovy a Radlickou je velké rozvojové území, na kterém v následujících letech vznikne nová městská čtvrť, jak prezentovalo Hl. m. Praha loni na podzim. Proto s tím počítáme při našich investičních akcích, rekonstrukcích tramvajových tratí nebo stanic metra na Praze 5. V případě vestibulu Anděl – Na Knížecí například u dvou výstupů do uliční úrovně, která se mají v budoucnu zrušit, provedeme pouze ty nejnezbytnější opravy, aby do jejich zrušení mohly pro cestující bezpečně fungovat. Současně s touto modernizací připravíme založení nosné stěny schodiště pro budoucí nový vystup ze stanice do Stroupežnického ulice, který bude formou pevného schodiště, a který už počítá s novým uspořádáním lokality,“ řekl Petr Witowski, předseda představenstva a generální ředitel DPP a dodal: „Kromě toho ve střední části podchodu odstraníme všechny dosavadní stánky. Při modernizaci stanic chceme dbát i o estetickou úroveň prostoru. Všechny stavební aktivity se snažíme koordinovat s hl. m. Prahou a dalšími městskými organizacemi tak, aby na sebe co nejlépe a smysluplně navazovaly a co nejmíň komplikovaly život místním obyvatelům či návštěvníkům.“

V rámci revitalizace vestibulu Anděl – Na Knížecí DPP především odstraní průsaky do stanice a zrekonstruuje železobetonovou konstrukci eskalátorového tunelu. DPP současně vymění původní eskalátory za nové, moderní značky Thyssen s dopravním zdvihem 30 680 mm, sklonem 30°
a dopravní rychlostí 0,75 m/s. V eskalátorovém tunelu dále DPP odstraní původní nosné konstrukce či vnitřní schodiště, vybetonuje nové podpěry pro pohyblivé schody a opraví boční schodiště. V eskalátorovém tunelu dále demontuje obklady, poškozené zonty či prvky, které nejsou z nerezu, nahradí za nerezové. Smaltované obkladové plechy nechá DPP zrepasovat a poškozené vymění za nové.

DPP v rámci této investiční akce zmodernizuje veřejný prostor vestibulu, podchodu, dále napínací komoru, technické i kabelové prostory, strojovnu, výstupy do uliční úrovně. Díky revitalizaci vzniknou i nové místnosti jako např. rozvodna osvětlení či sklad náhradních dílů pro eskalátory.

DPP dále zrekonstruuje nákladní výtah, sdělovací techniku, vytápění či vodovodní rozvody, vymění původní elektroinstalaci, vzduchotechniku, nebo majáčky pro slabozraké za nové. V prostoru vestibulu DPP vymění také stávající podhledy za nové z destiček METRO II ve stejném rastru jako původní a osadí nové osvětlení. Opravou a vyčištěním projdou také kamenné obklady či dlažby vestibulu. Ten dostane rovněž nové nerezové obklady, protipožární dveře a u výstupů také nové odvodňovací žlábky. Rekonstrukce se dočkají také přístřešky výstupů.

Iveco Crossway 14,5m v obratišti Na Knížecí

Dopravní opatření

Výstup Na Knížecí ze stanice metra Anděl bude po celou dobu modernizace vestibulu uzavřen. Cestujícím bude sloužit výstup na opačné straně stanice Anděl, tj. do Nádražní, resp. Plzeňské ulice, který DPP zrekonstruoval v letech 2017 a 2018.

V souvislosti s uvedenou uzavírkou dochází v dotčené oblasti ke změnám trasy a zastávek autobusových linek č. 120, 137 a 231.

Změny v zastávkách autobusů

Přemísťují se nástupní zastávky Na Knížecí:

  • pro linky č. 120 a 231 v autobusovém terminálu Na Knížecí od druhé nástupní hrany k první nástupní hraně (blíže k Ostrovského ulici),
  • pro linku č. 137 z prostoru v autobusovém terminálu Na Knížecí do Ostrovského ulice přibližně 40 metrů za křižovatku s ulicí Stroupežnického.

Zřizují se zastávky

Pro linky č. 120, 137 a 231 se za nástupní zastávkou Na Knížecí zřizují zastávky:

  • Anděl (v Bozděchově ulici za křižovatkou s Nádražní ulicí)
  • Na Knížecí (ve Stroupežnického ulici před křižovatkou s ulicí Za Ženskými domovy).

TZ DPP