Plzeňská MHD od ledna zdraží

S účinností od 1. ledna 2021 byly Radou města Plzně schváleny následující změny v tarifu na území města Plzně.

Valorizace předplatného

Cena předplatných kuponů se, tak jako každý rok, zvýší o míru inflace za rok 2019, tedy o 2,8 %. Nové ceny předplatného naleznete v tabulce níže.

Turistická karta

Nárok na zlevněné předplatné na turistické kartě budou nově mít také senioři ve věku 65 až 70 let, přičemž při aktivaci stačí prokázat věk.

Senioři od 70 let si vystačí s občanským průkazem

Senioři od 70 let budou moci zdarma cestovat pouze na občanský průkaz. Nebudou již v zóně 001 Plzeň potřebovat Plzeňskou kartu.

Pokud s sebou však nebudou chtít občanský průkaz vozit, mohou se i nadále na území města Plzně prokazovat Plzeňskou kartou s aktivovaným nárokem na bezplatnou přepravu. Při vycestování do vnějších zón je však zapotřebí, v případě kontroly od MDČR, prokázat vždy věk občanským průkazem.

TZ PMDP