Nová preferenční opatření pro linku 125 na ulici 5. května

V ulici 5. května ve směru od Jižního Města na Spořilov došlo na konci října 2020 k úpravě jízdních pruhů pro zlepšení průjezdu expresní autobusové linky 125 z Jižního Města na Smíchov. Nové preferenční opatření pomáhá jak cestujícím z Jižního Města, tak i všem řidičům, kteří najíždějí na pražskou magistrálu na Spořilově, od Roztyl či z Jižní spojky. Čerstvě realizované změny dopravního režimu v ulici 5. května v úseku od Spořilovské až za Jižní spojku řeší několik dlouho trvajících komplikací, které v tomto úseku znepříjemňovaly provoz všem řidičům i cestujícím v páteřní lince 125.

Podporuji každé další preferenční opatření pro MHD, které pomůže zlepšit její spolehlivost a atraktivitu. Aktuální problémy zaznamenáváme hlavně u autobusů a především tam, kde dochází k častým kolonám. Nové chytré uspořádání jízdních pruhů na pražské magistrále mezi Roztyly a křížením s Jižní spojkou nám umožňuje jednak zrychlit páteřní autobusovou linku 125, která denně odveze 35 000 lidí, ale také usnadnit nájezd řidičům automobilů ve směru od Jižního Města a Spořilova a zároveň zvětšit prostor pro nájezd z D1 na Jižní spojku,“ uvádí náměstek pražského primátora a radní pro dopravu Adam Scheinherr.

Původní a nový stav
Původní stav
Nový stav

Expresní autobusová linka 125 denně je nejrychlejším způsobem, jak se dostat z Jižního Města na levý břeh Vltavy. Z centra Jižního Města trvá cesta na Smíchovské nádraží pouhých 20 minut. Abychom dokázali tento cestovní čas garantovat, realizujeme postupně preferenční opatření, která umožňují čím dál lépe dodržovat jízdní řád,“ doplňuje ředitel ROPID Petr Tomčík.

Popis provozu při vyšších intenzitách:

Základním problémem je průplet směru z ulice 5. května od D1 na Jižní spojku k Barrandovskému mostu se směrem z Jižní spojky od Zahradního Města na ulici 5. května ve směru D1 (z velké části kamiony v relaci nedostavěné části Pražského okruhu). Zlepšení stavu tohoto průpletu je ale reálné až převedením tranzitní dopravy na připravovanou východní část Pražského okruhu.

Úsek v mapě: https://mapy.cz/s/gezogukuzu.

Omezená kapacita zatíženého a krátkého průpletu na Jižní spojce pod přemostěním ulicí 5. května je pak příčnou vzniku kolon vozidel v ulici 5. května, které ve špičkách běžně přesahují délku 1 km (začínají za odpojením Spořilovské). Kolona je v základu v pravém pruhu, přeřazující se vozidla však často blokují pruh střední a tím ovlivňují i rychlost v pruhu levém.

Tento stav má negativní vliv i na provoz páteřní autobusové linky 125, která je provozována pro zajištění rychlého přímého spojení Jižního Města a Smíchovského nádraží. Při zhoršené průjezdnosti zde někteří řidiči linky 125 pro urychlení průjezdu kolonu vozidel směřujících na Jižní spojku objížděli zbývajícími pruhy, ale tento postup byl v původním stavu komplikovaný a vyžaduje vstřícnost i ostatních řidičů.

V minulosti byly prověřovány možnosti souvislého řešení s přidáním čtvrtého pruhu (pro zřízení buspruhu místo odstavného pruhu) či prodloužení odbočovacího pruhu na Jižní spojku. Tyto varianty se ukázaly jako extrémně náročné nebo přinášející nevhodná zúžení jízdních pruhů, protože šířka komunikace je zde zleva určena středním dělícím pásem se sloupy veřejného osvětlení a zprava ohraničeno masivní opěrnou zdí.

Výsledné řešení, které vzniklo za spolupráce Magistrátu hlavního města Prahy s příslušnými institucemi a jehož realizaci zajistila Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zajišťuje následující:

 • Lepší podmínky pro průjezd linky 125:
  • rychlejší výjezd z Türkovy ulice (levým pruhem) s následným přeřazením vlevo do pruhů směr centrum (při plynulém provozu možno již z Türkovy ulice jet v pravém pruhu a beze změny pruhu dojet až na Jižní spojku),
  • na ulici 5. května plynulejší průjezd pruhy směr centrum,
  • před odbočením na Jižní spojku pomocí krátkého buspruhu plynule opustit pruh směr centrum a přeřadit se do odbočovacího pruhu k Jižní spojce.
 • Lepší podmínky pro všechna vozidla připojující se na ulici 5. května:
  • z rampy z Türkovy ulice od Roztyl – výrazné prodloužení připojovacího pruhu,
  • z rampy z Türkovy ulice od Jižního Města – připojovací pruh nově pokračuje jako odbočovací pruh na Jižní spojku, což prodlužuje i průplet pro směr do centra,
  • z rampy od Hlavní ulice a z Jižní spojky od Zahradního Města – pruh od Hlavní ulice pokračuje průběžně na ulici 5. května, pruh od Jižní spojky má výrazně prodloužen úsek pro připojení.
 • Dva pruhy přímo do centra v celém úseku (původně tento režim na příjezdu od D1 pouze u odpojení Spořilovské), třetí pruh vzniká za Jižní spojkou.
 • Prodloužení odbočovacího pruhu na Jižní spojku (formou propojení s připojovacím pruhem z Türkovy).

TZ ROPID